Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Позив за доделу средстава по Пројекту подршке развоју конкурентности ММСП у 2015. години (рок: 19.8.2015.)

Објављено 16.07.2015.

NARR - logoНационална агенција за регионални развој расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава по Пројекту подршке развоју конкурентности ММСП у 2015 години.

Пројекат подршке развоју конкурентности у 2015. години (даље: Пројекат) реализује Национална агенција за регионални развој у оквиру Програма подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015. години у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Основни циљ Пројекта је јачање конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга.

Бесповратна средства ће се одобравати за:

I група активности:

 • уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;
 • нови дизајн производа и амбалаже;
 • електронска презентација.

II група активности:

 • побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
 • побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
 • тестирање нових производа и
 • израда и имплементација специјализованог софтвера.

Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа, задруге и предузетници, који кумулативно испуњавају следеће услове:

 • да је претежна делатност привредних субјеката производња, прерада или пружање услуга (да шифра делатности регистрована у Агенцији за привредне регистре указује на производну/услужну делатност или делатност прераде);
 • да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
 • да су основани најкасније 01. јула 2013. године;
 • да имају позитивне резултате пословања у претходне две године;
 • да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године;
 • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да у претходне две године и текућој години нису по истом основу користили подстицајна средства Националне агенције и других државних институција.

Средства се додељују у износу:

 • И група активности од 50.000,00 до 200.000,00 динара, осим за електронску презентацију предузећа за коју се може одобрити максимално 100.000,00 динара
 • ИИ група активности од 50.000,00 до 500.000,00 динара.

Национална агенција ће на основу уговора са корисником средстава рефундирати износ до 50% од укупног износа оправданих трошкова пројекта без ПДВ-а.

Укупна расположива средства за реализацију Пројекта износе  30.000.000,00 динара.

Средства се додељују микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама у складу са чл. 95. – 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 и 97/13 и 119/2014), као државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Рок за подношење пријава је 19. август 2015. године.

Више информација о конкурсу потражите на адреси narr.gov.rs.

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]