Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

LIP 2: Тестирање/пилотирање иновативне социјалне услуге „Лични пратилац детета” у општини Сурдулица

Surdulica - grbУ циљу доприноса социјалној инклузији рањивих група, Општина Сурдулица у сарадњи са Удружењем „Сурдулица за све“ и Центром за социјални рад Сурдулица, спроводи пројекат „Тестирање/пилотирање иновативне социјалне услуге Лични пратилац детета у општини Сурдулица“. Пројектом се уводи услуга социјалне заштите Лични пратилац детета, која је намењена деци са инвалидитетом и сметњама у развоју која су укључена у образовни систем, а такође се унапређују капацитети јавног и цивилног сектора у Сурдулици за пружање социјалних услуга.

Услед немогућности деце са инвалидитетом и сметњама у развоју да равноправно учествују у друштвеном животу, као и услед низа препрека у задовољењу њихових основних животних потреба, што се посебно односи на децу из руралних подручја, увођењем услуге Лични пратилац детета и организовањем спортске школе, деца ће добити индивидуалну подршку за унапређење самосталности, прилагођена наставна средства, као и могућност да буду укључена у друштвени живот заједнице.

Током осам месеци, деветоро деце ће добити услугу личних пратилаца, особа које су прошле акредитовану обуку, посебно у областима кретања, одржавања личне хигијене, облачења и комуникације, а током школских распуста биће организована спортска школа, када ће лични пратиоци бити подршка корисницима/ама, како би они равноправно могли да учествују у спортским активностима са својим вршњацима. Укупно 14 лица биће обучено током трајања пројекта за пружање услуге лични пратилац детета, док ће Удружење „Сурдулица за све“ унапредити своје капацитете за пружање услуге, а локална заједница ће низом активности бити сензибилисана за потребе рањивих група деце.

Увођење услуге биће препознато и кроз измене правног оквира локалне самоуправе, Центра за социјални рад и организације цивилног друштва. Поред унапређења квалитета живота деце која ће добити услугу Лични пратилац, пројекат унапређује сарадњу релевантних актера из различитих сектора на локалном нивоу, чиме се остварује свеобухватан системски приступ решавању проблема социјалне искључености рањивих група у локалним заједницама.

Унапређењем мера социјалне заштите за рањиве групе деце, на локалном нивоу се доприноси социјалном укључивању које је препознато као један од кључних праваца у циљу смањења сиромаштва (Циљ 1) и смањења неједнакости (Циљ 10) у оквиру глобалне Агенде Уједињених нација 2030. Такође, мере које су усмерене на социјално укључивање деце доприносе обезбеђивању инклузивног и квалитетног образовања, које је такође један од циљева постављених Агендом УН (Циљ 4).

Пројекат се спроводи у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање LIP 2. Програм LIP 2 реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (SIPRU) у оквиру пројекта Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији, који подржава Влада Швајцарске.

 


 

Успешне приче

Саветовање са психологом – подршка за децу са сметњама у развоју и њихове родитеље у Сурдулици

Саветовање са психологом - подршка за децу са сметњама у развоју и њихове родитеље у СурдулициИз једне сасвим познате и сигурне школске средине где је био прихваћен и подржан, преласком на online наставу ученик В.М. суочио се са страховима који прате свако дете у тренутку великих промена, као што су оне које су уследиле као последица пандемије Covid-19. Код већине деце са развојним сметњама ове промене изазвале су различита анксиозна понашања, повлачење у себе и отежану социјализацију у односу на вршњаке. Као одговор на ове и друге изазове са којима се суочио В.М. и многа друга деца са сметњама у развоју, укључујући и њихове родитеље, Општина Сурдулица се у партнерству са локалном организацијом цивилног друштва „Сурдулица за све“ и Центром за социјални рад, одлучила да поред увођења услуге социјалне заштите Лични пратилац детета која је подржана кроз LIP 2 програм, уведе саветовања са психологом као додатну подршку за децу са сметњама у развоју и њихове родитеље. Нова активност која је доступна за деветоро деце корисника услуге Лични пратилац детета омогућила им је психосоцијалну подршку, непосредно или online, у складу са епидемиолошком ситуацијом.

Опширније…

 


 

Спортским активностима до успешног социјалног укључивања деце

Спортским активностима до успешног социјалног укључивања деце - Сурдулица LIP2Општина Сурдулица је у сарадњи са Спортским савезом општине Сурдулица и ОШ „Јован Јовановић Змај“ у оквиру LIP 2 програма организовала Спортску школу и спортске радионице за децу са сметњама у развоју. Спортске активности и предавања на тему здравих стилова живота и важности спорта за децу и младе постале су доступне за деветоро деце са сметњама у развоју и њихове родитеље, кориснике услуге Лични пратилац детета, али и за сву другу децу са територије општине Сурдулица.

Бављење спортом на начин да су вежбе и спортске активности прилагођене индивидуалним могућностима и потребама сваког детета са сметњама у развоју, до недавно је готово незамисливо. Данас је ово реалност за Сурдулицу, малу општину на југу Србије и њене становнике који, суочени са многобројним свакодневним изазовима нису до сада имали могућности нити простора за реализацију оваквог типа активности.

Опширније…

 

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]