Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

LIP 2: Testiranje/pilotiranje inovativne socijalne usluge „Lični pratilac deteta” u opštini Surdulica

Surdulica - grbU cilju doprinosa socijalnoj inkluziji ranjivih grupa, Opština Surdulica u saradnji sa Udruženjem „Surdulica za sve“ i Centrom za socijalni rad Surdulica, sprovodi projekat „Testiranje/pilotiranje inovativne socijalne usluge Lični pratilac deteta u opštini Surdulica“. Projektom se uvodi usluga socijalne zaštite Lični pratilac deteta, koja je namenjena deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju koja su uključena u obrazovni sistem, a takođe se unapređuju kapaciteti javnog i civilnog sektora u Surdulici za pružanje socijalnih usluga.

Usled nemogućnosti dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju da ravnopravno učestvuju u društvenom životu, kao i usled niza prepreka u zadovoljenju njihovih osnovnih životnih potreba, što se posebno odnosi na decu iz ruralnih područja, uvođenjem usluge Lični pratilac deteta i organizovanjem sportske škole, deca će dobiti individualnu podršku za unapređenje samostalnosti, prilagođena nastavna sredstva, kao i mogućnost da budu uključena u društveni život zajednice.

Tokom osam meseci, devetoro dece će dobiti uslugu ličnih pratilaca, osoba koje su prošle akreditovanu obuku, posebno u oblastima kretanja, održavanja lične higijene, oblačenja i komunikacije, a tokom školskih raspusta biće organizovana sportska škola, kada će lični pratioci biti podrška korisnicima/ama, kako bi oni ravnopravno mogli da učestvuju u sportskim aktivnostima sa svojim vršnjacima. Ukupno 14 lica biće obučeno tokom trajanja projekta za pružanje usluge lični pratilac deteta, dok će Udruženje „Surdulica za sve“ unaprediti svoje kapacitete za pružanje usluge, a lokalna zajednica će nizom aktivnosti biti senzibilisana za potrebe ranjivih grupa dece.

Uvođenje usluge biće prepoznato i kroz izmene pravnog okvira lokalne samouprave, Centra za socijalni rad i organizacije civilnog društva. Pored unapređenja kvaliteta života dece koja će dobiti uslugu Lični pratilac, projekat unapređuje saradnju relevantnih aktera iz različitih sektora na lokalnom nivou, čime se ostvaruje sveobuhvatan sistemski pristup rešavanju problema socijalne isključenosti ranjivih grupa u lokalnim zajednicama.

Unapređenjem mera socijalne zaštite za ranjive grupe dece, na lokalnom nivou se doprinosi socijalnom uključivanju koje je prepoznato kao jedan od ključnih pravaca u cilju smanjenja siromaštva (Cilj 1) i smanjenja nejednakosti (Cilj 10) u okviru globalne Agende Ujedinjenih nacija 2030. Takođe, mere koje su usmerene na socijalno uključivanje dece doprinose obezbeđivanju inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja, koje je takođe jedan od ciljeva postavljenih Agendom UN (Cilj 4).

Projekat se sprovodi u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2. Program LIP 2 realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u okviru projekta Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji, koji podržava Vlada Švajcarske.

 


 

Uspešne priče

Savetovanje sa psihologom – podrška za decu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje u Surdulici

Savetovanje sa psihologom - podrška za decu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje u SurduliciIz jedne sasvim poznate i sigurne školske sredine gde je bio prihvaćen i podržan, prelaskom na online nastavu učenik V.M. suočio se sa strahovima koji prate svako dete u trenutku velikih promena, kao što su one koje su usledile kao posledica pandemije Covid-19. Kod većine dece sa razvojnim smetnjama ove promene izazvale su različita anksiozna ponašanja, povlačenje u sebe i otežanu socijalizaciju u odnosu na vršnjake. Kao odgovor na ove i druge izazove sa kojima se suočio V.M. i mnoga druga deca sa smetnjama u razvoju, uključujući i njihove roditelje, Opština Surdulica se u partnerstvu sa lokalnom organizacijom civilnog društva „Surdulica za sve“ i Centrom za socijalni rad, odlučila da pored uvođenja usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta koja je podržana kroz LIP 2 program, uvede savetovanja sa psihologom kao dodatnu podršku za decu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje. Nova aktivnost koja je dostupna za devetoro dece korisnika usluge Lični pratilac deteta omogućila im je psihosocijalnu podršku, neposredno ili online, u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Opširnije…

 


 

Sportskim aktivnostima do uspešnog socijalnog uključivanja dece

Sportskim aktivnostima do uspešnog socijalnog uključivanja dece - Surdulica LIP2Opština Surdulica je u saradnji sa Sportskim savezom opštine Surdulica i OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u okviru LIP 2 programa organizovala Sportsku školu i sportske radionice za decu sa smetnjama u razvoju. Sportske aktivnosti i predavanja na temu zdravih stilova života i važnosti sporta za decu i mlade postale su dostupne za devetoro dece sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje, korisnike usluge Lični pratilac deteta, ali i za svu drugu decu sa teritorije opštine Surdulica.

Bavljenje sportom na način da su vežbe i sportske aktivnosti prilagođene individualnim mogućnostima i potrebama svakog deteta sa smetnjama u razvoju, do nedavno je gotovo nezamislivo. Danas je ovo realnost za Surdulicu, malu opštinu na jugu Srbije i njene stanovnike koji, suočeni sa mnogobrojnim svakodnevnim izazovima nisu do sada imali mogućnosti niti prostora za realizaciju ovakvog tipa aktivnosti.

Opširnije…

 

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]