Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Procena javnih rashoda utrošenih na politike usmerene ka povećanju zapošljivosti i zapošljavanju mladih

Mladi su sadašnjost i budućnost društva, resurs inovacija i pokretačka snaga razvoja društva. Zbog toga je neophodno kontinuirano i sistematsko ulaganje u razvoj mladih i uspostavljanje partnerskog odnosa mladih i države kako bi se povećalo njihovo aktivno učešće u društvu, podstaklo socijalno uključivanje i obezbedila uključenost mladih u razvoj javnih politika.

Indikatori na tržištu radne snage u Srbiji u poslednjih par godina beleže pozitivna kretanja – prisutan je rast zaposlenosti u uslovima povećanja aktivacije i smanjenja nezaposlenosti stanovništva. I pored toga, podsticanje zapošljavanja mladih predstavlja veliki izazov za Srbiju, imajući u vidu da stopa nezaposlenosti lica starosti 15-24 godine u trećem kvartalu 2016. godine* iznosi 28,5% i za 10 procentnih poena je viša od stope nezaposlenosti mladih u zemljama Evropske unije (EU-28 18,7%)**. Ako posmatramo po zemljama, više stope nezaposlenosti mladih imaju Makedonija (49,2%), Grčka (49,1%) i Španija (46,5%), dok najniže imaju Švajcarska (6,8%) i Nemačka (7,3%).

Međutim, problematika položaja mladih na tržištu rada ne uključuje samo zaposlenost, već se odnosi i na zapošljivost – na to koliko su stečena znanja, veštine i sposobnosti, pa čak i lične karakteristike pojedinaca korisne u dobijanju posla. Ovo je posebno važno ukoliko se ima u vidu da se, usled ekonomskog napretka i tehnoloških promena, potrebe tržišta rada kontinuirano menjaju, kao i da je potreba za kvalitetno obrazovanim stručnim kadrovima sve veća.

Srbija prepoznaje mlade i njihovu posebnu i važnu ulogu u društvu. Zbog toga su mladi kao ciljna grupa prepoznati u mnogim javnim politikama, između ostalih politici zapošljavanja, omladinskoj politici, socijalnoj politici, politici obrazovanja, strategiji karijernog vođenja i savetovanja, strategiji naučnog i tehnološkog razvoja i drugim.

U realizaciji aktivnosti u okviru pomenutih oblasti javnih politika neophodna je saradnja svih relevantnih institucija i socijalnih partnera usmerena ka poboljšanju društvenog položaja mladih i stvaranju uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou.

Izrađena je procena javnih rashoda iz budžeta Republike Srbije utrošenih u periodu 2013–2015. godine na politike usmerene ka povećanju zapošljivosti i zapošljavanju mladih. Pored finansijskih sredstava za zapošljavanje mladih uključivanjem u mere aktivne politike zapošljavanja koje su u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalne službe za zapošljavanje, analizom su obuhvaćena i finansijska sredstva namenjena za sprovođenje drugih relevantnih programa i projekata koji su ciljano namenjeni zapošljavanju mladih, a koje sprovode druge institucije (poput Ministarstva omladine i sporta). Analiza je obuhvatila sredstva opredeljena u budžetu Republike Srbije koja predstavljaju troškove direktnog finansiranja programa/mera/projekata u koje se uključuju mladi, ali i administrativne troškove (troškovi plata zaposlenih), kao i operativne troškove nadležnih institucija (zakup i održavanje zgrada, troškovi za telefone, putni troškovi, troškovi kancelarijskog poslovanja i nameštaja, nabavke IT opreme i drugi realni troškovi koji se finansiraju iz budžeta).

Ova analiza kao ključne rezultate predstavlja:

  • Ukupan iznos sredstava iz budžeta Republike Srbije utrošen na uključivanje mladih u programe/mere/projekte, usmerenih na povećanje zapošljivosti i zapošljavanje mladih u periodu 2013–2015. godine, zatim iznos sredstava po resorima/institucijama koje su sprovodile programe/mere/projekte, kao i iznos sredstava po vrsti troškova;
  • Zaključna razmatranja na osnovu kojih se definišu preporuke za izmene/unapređenje načina evidentiranja utroška sredstava u cilju omogućavanja kontinuiranog praćenja doprinosa Vlade Republike Srbije usmerenih na povećanje zapošljivosti i zapošljavanje mladih;
  • Metodologiju za izračunavanje iznosa utrošenih sredstava iz budžeta Republike Srbije na politike usmerene ka povećanju zapošljivosti i zapošljavanju mladih (kao poseban dokument).

Kliknite da preuzmete izveštaj o sprovedenoj analizi i metodologiju:

 

—————

*Izvor: Anketa o radnoj snazi, Republički zavod za statistiku
**Izvor: Eurostat, LFS q2 2016.

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Ovaj tekst trebalo je da bude riznica smešnih, zabavnih, simpatičnih, neobičnih i čudnih situacija koje su neizbežne ili verovatne ukoliko [...]
ned, nov 29, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Hologram je trodimenzionalna slika predmeta koju možemo shvatiti čulima. U pitanju je slika dobijena interferencom dva svetlosna talasa, kao rekonstrukciju [...]
čet, nov 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
U okviru Nacionalne strategije za rodnu ravopravnost (2016-2020) istaknut je nepovoljan položaj žena na selu. Većina žena na selu ne [...]
uto, nov 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Igra je sveprisutan i univerzalan aspekt detinjstva, globalno prepoznat po svojoj važnosti za razvoj dece. Ona pruža deci dragocene mogućnosti [...]
sub, nov 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Gostujući bloger
Gost Bloga o socijalnom uključivanju: Strahinja Popović Bilo da posmatramo proteste koji su eskalirali u Keniji u periodu posle izbora 2008. [...]
sri, nov 04, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]