Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Anketa o prihodima i uslovima života (Survey on Income and Living Conditions – SILC)

Cilj ovog istraživanja je da se prikupe uporedivi podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti i uslovima života. Istraživanje je prvi put sprovedeno u maju i junu 2013. godine na uzorku od 8.008 domaćinstava. Podaci će se koristiti za dobijanje socijalnih indikatora na nivou Republike Srbije i biće međunarodno uporedivi.

Za postizanje navedenog cilja, u skladu sa metodologijom istraživanja, obezbediće se dve vrste podataka na godišnjem nivou:

  • Podaci preseka stanja (eng. Cross-sectional) – ovi podaci se odnose na određeno vreme ili za određeni period i daju informacije o primanjima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti i drugim uslovima života, i
  • Podaci praćenja stanja (eng. Longitudinal) – podaci o promenama na individualnom nivou u periodu od četiri godine.

Jedinice posmatranja su izabrana domaćinstva prema planu uzorka, bilo da je reč o samačkim ili višečlanim domaćinstvima, kao i svi članovi domaćinstva starosti 15 i više godina. Okvir za izbor uzorka Ankete u 2013. godini je Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine.

Pri sprovođenju ovog istraživanja primenjena su metodološka rešenja koja su usklađena sa preporukama i definicijama Eurostata (EUROSTAT – European Statistical Office), čime je obezbeđen najvažniji izvor za međunarodno poređenje podataka Republike Srbije sa drugim zemljama u oblasti statistike siromaštva i socijalne nejednakosti.

Više o prihodima i uslovima života u Srbiji videti:

Više o bazi podataka EU ‒ SILC videti na:

Metodološke studije i publikacije o bazi podataka EU ‒ SILC:

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Ivona Živković
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Ivona Živković Pandemija Covid-19 u potpunosti je izmenila svakodnevni život ljudi širom sveta, a sa sobom [...]
ned, dec 06, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]