Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Anketa o prihodima i uslovima života (Survey on Income and Living Conditions – SILC)

Cilj ovog istraživanja je da se prikupe uporedivi podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti i uslovima života. Istraživanje je prvi put sprovedeno u maju i junu 2013. godine na uzorku od 8.008 domaćinstava. Podaci će se koristiti za dobijanje socijalnih indikatora na nivou Republike Srbije i biće međunarodno uporedivi.

Za postizanje navedenog cilja, u skladu sa metodologijom istraživanja, obezbediće se dve vrste podataka na godišnjem nivou:

  • Podaci preseka stanja (eng. Cross-sectional) – ovi podaci se odnose na određeno vreme ili za određeni period i daju informacije o primanjima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti i drugim uslovima života, i
  • Podaci praćenja stanja (eng. Longitudinal) – podaci o promenama na individualnom nivou u periodu od četiri godine.

Jedinice posmatranja su izabrana domaćinstva prema planu uzorka, bilo da je reč o samačkim ili višečlanim domaćinstvima, kao i svi članovi domaćinstva starosti 15 i više godina. Okvir za izbor uzorka Ankete u 2013. godini je Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine.

Pri sprovođenju ovog istraživanja primenjena su metodološka rešenja koja su usklađena sa preporukama i definicijama Eurostata (EUROSTAT – European Statistical Office), čime je obezbeđen najvažniji izvor za međunarodno poređenje podataka Republike Srbije sa drugim zemljama u oblasti statistike siromaštva i socijalne nejednakosti.

Više o prihodima i uslovima života u Srbiji videti:

Više o bazi podataka EU ‒ SILC videti na:

Metodološke studije i publikacije o bazi podataka EU ‒ SILC:

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <


Blog > <

Earlier
Milkica Dimitrijević
Lečila sam se od osteosarkoma, oblika raka kostiju, tokom IV razreda srednje škole. Te godine sam u školi provela ukupno [...]
pet, jun 26, 2020
Source: Inkluzija blog
Iva Eraković
Pandemija virusom COVID-19 uzdrmala je planetu na mnogo načina, među kojima je prvi zdravstveni aspekt. Dok se o dalekosežnim posledicama [...]
uto, jun 23, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Držim se za ogradu terase na jedanaestom spratu, oivičenu mojim paničnim strahom od visine. Pri samoj pomisli na skok padobranom [...]
sri, jun 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
Gordana Gordana sedi ispred mene i krši ruke. Te godine se razvela, ostala bez posla i doživela moždani udar. Mnogo je [...]
pet, jun 12, 2020
Source: Inkluzija blog
Đorđe Vasiljević - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đorđa Vasiljevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Pre dve [...]
pon, jun 01, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]