Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Anketa o prihodima i uslovima života (Survey on Income and Living Conditions – SILC)

Cilj ovog istraživanja je da se prikupe uporedivi podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti i uslovima života. Istraživanje je prvi put sprovedeno u maju i junu 2013. godine na uzorku od 8.008 domaćinstava. Podaci će se koristiti za dobijanje socijalnih indikatora na nivou Republike Srbije i biće međunarodno uporedivi.

Za postizanje navedenog cilja, u skladu sa metodologijom istraživanja, obezbediće se dve vrste podataka na godišnjem nivou:

  • Podaci preseka stanja (eng. Cross-sectional) – ovi podaci se odnose na određeno vreme ili za određeni period i daju informacije o primanjima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti i drugim uslovima života, i
  • Podaci praćenja stanja (eng. Longitudinal) – podaci o promenama na individualnom nivou u periodu od četiri godine.

Jedinice posmatranja su izabrana domaćinstva prema planu uzorka, bilo da je reč o samačkim ili višečlanim domaćinstvima, kao i svi članovi domaćinstva starosti 15 i više godina. Okvir za izbor uzorka Ankete u 2013. godini je Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine.

Pri sprovođenju ovog istraživanja primenjena su metodološka rešenja koja su usklađena sa preporukama i definicijama Eurostata (EUROSTAT – European Statistical Office), čime je obezbeđen najvažniji izvor za međunarodno poređenje podataka Republike Srbije sa drugim zemljama u oblasti statistike siromaštva i socijalne nejednakosti.

Više o prihodima i uslovima života u Srbiji videti:

Više o bazi podataka EU ‒ SILC videti na:

Metodološke studije i publikacije o bazi podataka EU ‒ SILC:

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Radmila Urošević
Sedimo u Ivanovoj ušuškanoj sobici nesuđenog psihologa, prepunoj knjiga, suvenira sa dalekih putovanja i gitarom, svedokom jedne mladosti. Treći sprat [...]
pon, sep 28, 2020
Source: Inkluzija blog
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]