Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

ПРОДУЖЕН РОК: Јавни позив за пружање менторске подршке ЈЛС у припреми предлога пројеката у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији” (рок: 15.1.2021)

Објављено 12.01.2021.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва - SIPRU - logoВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије продужава рок за подношење пријава на Јавни позив за пружање менторске подршке јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у припреми предлога пројеката у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији“. Нови рок за пријављивање је петак, 15. јануар 2021. године.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије објављује јавни позив за пружање менторске подршке јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у припреми предлога пројеката у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији” који финансира Европска унија и спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у партнерству са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и у сарадњи са Министарством за европске интеграције.

Циљ расписаног позива у оквиру поменутог програма је да се у 20 локалних самоуправа обезбеди стамбена подршка за 500 породица са најмање 1.500 чланова на одржив и одговоран начин, кроз изградњу вишепородичних зграда и породичних кућа и куповину, реконструкцију и адаптацију станова и кућа. Уз стамбена решења обавезне су и пратеће мере активне инклузије за 1.000 корисника, које подразумевају подршку у области образовања, унапређење запошљивости, самозапошљавање и приступ различитим услугама социјалне заштите.

Детаљне информације и обрасци за пријаву се могу преузети ОВДЕ.

Врста подршке

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије обезбедиће менторску подршку јединицама локалне самоуправе у припреми предлога пројекта за конкурс у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији“.

Менторска подршка Тима подразумева давање коментара и предлога за измене и допуне припремљених предлога пројеката, као и усмеравање пројектних идеја у циљу што ефикаснијег и делотворнијег утицаја на крајње кориснике/це а у складу са правилима конкурса расписаног у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији”.

Начин пријаве и селекција

Јединице локалне самоуправе  могу послати Тиму своје предлоге пројекта најкасније до петка, 15. јануара 2021. године, до 15 часова на имејл адресу: aleksandar.bogdanovic@gov.rs.

Предлози пројеката ће бити разматрани под следећим условима:

  • Јединица локалне самоуправе је испунила све критеријуме предвиђене конкурсом који се налазе у документу Guidelines for Grant Applicants ( 2.1 Eligibility criteria)
  • Јединица локалне самуправе је доставила Тиму у назначеном року (15. јануар 2021. до 15 часова) попуњене обрасце: 1)  EU SHAI_CfP_ANNEX A_Application Form и 2) EU SHAI_CfP ANNEX B_Budget

Предност  при избору ће имати: 1) ЈЛС из III и IV категорије развијености општина; 2) ЈЛС које илуструју (кроз достављење записника са састанка, фотографија, видео анкета и сл. уз попуњене обрасце) да су у осмишљавање предлога пројекта укључиле циљну групу и друге релевантне актере (институције, удружења грађана, приватни сектор).

Предлози пројеката ЈЛС-а које не задовољавају наведене услове неће бити разматрани за пружање менторске подршке. Тим ће обезбедити менторску подршку за 5 јединица локалне самоуправе које буду поднеле горе наведену документацију. Тим задржава право да обезбеди подршку за више предлога пројекта.

Предвиђена динамика Тима у пружању менторске подршке:

  • Заинтересоване ЈЛС које испуњавају критеријуме конкурса  шаљу наведену документецију најкасније до петка, 15.1.2021. на имејл адресу: aleksandar.bogdanovic@gov.rs
  • Тим обавештава ЈЛС које су поднеле предлоге пројеката по обради пријава да ли ће им бити пружена менторска подршка за финализацију предложене пројектне апликације;
  • Процес пружања менторске подршке на основу нацрта поднетих предлога пројеката траје до 30. јануара 2021.

Додатне информације

Информације или појашњења у вези са пријавама за менторску подршку Тима јединицама локалне самоуправе можете добити писменим путем користећи имејл адресу: aleksandar.bogdanovic@gov.rs.

Менторска подршка у припреми предлога пројеката за наведени конкурс пружа се у оквиру пројекта „Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији”, који реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва уз подршку Швајцарске Конфедерације.

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

sipru - logo - aktuelno
Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije - актуелности
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku - uzroci, ishodi i preporuke
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji - Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Indeks društvenog razvoja gradova i opština - aktuelnosti
sipru - logo - aktuelno
Dodela nagrada jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. godini
sipru - logo - aktuelno
Upoznajte porodicu Normal – Avanture univerzalnog dizajna

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
Пет, јан 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
Пон, јан 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
Пет, дец 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
Пет, дец 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
Пон, дец 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Смернице о реализацији отвореног учења и учења на даљину за ученике/це са сметњама у развоју и инвалидитетом док су школе затворене: Унапређивање инклузивног учења у време COVID-19
децембар, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Индекс друштвеног развоја градова и општина у Републици Србији – Брошура
децембар, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику – узроци, исходи и препоруке
децембар, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Мапирање подстандардних ромских насеља према ризицима и приступу правима у Републици Србији са нарочитим освртом на Covid-19 епидемију
децембар, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Иновативне праксе у области социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији – Одговор на ванредно стање услед пандемије Covid-19
децембар, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Последице COVID-19 пандемије на приходе и потрошњу домаћинстава из перспективе осетљивих група
новембар, 2020 arrow right pdf [703 KB] arrow right doc [249 KB] arrow right xlsx [28 KB]
Оцена кретања сиромаштва, животног стандарда и одговор на последице Covid-19 пандемије
октобар, 2020 arrow right pdf [1 MB] arrow right docx [114 KB] arrow right xlsx [33 KB]
Водич кроз транзицију за транс особе у Србији
октобар, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]