Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

PRODUŽEN ROK: Javni poziv za pružanje mentorske podrške JLS u pripremi predloga projekata u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” (rok: 15.1.2021)

Objavljeno 12.01.2021.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoVAŽNO OBAVEŠTENJE: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije produžava rok za podnošenje prijava na Javni poziv za pružanje mentorske podrške jedinicama lokalne samouprave (JLS) u pripremi predloga projekata u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”. Novi rok za prijavljivanje je petak, 15. januar 2021. godine.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavljuje javni poziv za pružanje mentorske podrške jedinicama lokalne samouprave (JLS) u pripremi predloga projekata u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” koji finansira Evropska unija i sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.

Cilj raspisanog poziva u okviru pomenutog programa je da se u 20 lokalnih samouprava obezbedi stambena podrška za 500 porodica sa najmanje 1.500 članova na održiv i odgovoran način, kroz izgradnju višeporodičnih zgrada i porodičnih kuća i kupovinu, rekonstrukciju i adaptaciju stanova i kuća. Uz stambena rešenja obavezne su i prateće mere aktivne inkluzije za 1.000 korisnika, koje podrazumevaju podršku u oblasti obrazovanja, unapređenje zapošljivosti, samozapošljavanje i pristup različitim uslugama socijalne zaštite.

Detaljne informacije i obrasci za prijavu se mogu preuzeti OVDE.

Vrsta podrške

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije obezbediće mentorsku podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi predloga projekta za konkurs u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’.

Mentorska podrška Tima podrazumeva davanje komentara i predloga za izmene i dopune pripremljenih predloga projekata, kao i usmeravanje projektnih ideja u cilju što efikasnijeg i delotvornijeg uticaja na krajnje korisnike/ce a u skladu sa pravilima konkursa raspisanog u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”.

Način prijave i selekcija

Jedinice lokalne samouprave mogu poslati Timu svoje predloge projekta najkasnije do petka, 15. januara 2021. godine, do 15 časova na imejl adresu: aleksandar.bogdanovic@gov.rs.

Predlozi projekata će biti razmatrani pod sledećim uslovima:

  • Jedinica lokalne samouprave je ispunila sve kriterijume predviđene konkursom koji se nalaze u dokumentu Guidelines for Grant Applicants ( 2.1 Eligibility criteria)
  • Jedinica lokalne samuprave je dostavila Timu u naznačenom roku (15. januar 2021. do 15 časova) popunjene obrasce: 1)  EU SHAI_CfP_ANNEX A_Application Form i 2) EU SHAI_CfP ANNEX B_Budget

Prednost  pri izboru će imati: 1) JLS iz III i IV kategorije razvijenosti opština; 2) JLS koje ilustruju (kroz dostavljenje zapisnika sa sastanka, fotografija, video anketa i sl. uz popunjene obrasce) da su u osmišljavanje predloga projekta uključile ciljnu grupu i druge relevantne aktere (institucije, udruženja građana, privatni sektor).

Predlozi projekata JLS-a koje ne zadovoljavaju navedene uslove neće biti razmatrani za pružanje mentorske podrške. Tim će obezbediti mentorsku podršku za 5 jedinica lokalne samouprave koje budu podnele gore navedenu dokumentaciju. Tim zadržava pravo da obezbedi podršku za više predloga projekta.

Predviđena dinamika Tima u pružanju mentorske podrške:

  • Zainteresovane JLS koje ispunjavaju kriterijume konkursa  šalju navedenu dokumenteciju najkasnije do petka, 15.1.2021. na imejl adresu: aleksandar.bogdanovic@gov.rs
  • Tim obaveštava JLS koje su podnele predloge projekata po obradi prijava da li će im biti pružena mentorska podrška za finalizaciju predložene projektne aplikacije;
  • Proces pružanja mentorske podrške na osnovu nacrta podnetih predloga projekata traje do 30. januara 2021.

Dodatne informacije

Informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavama za mentorsku podršku Tima jedinicama lokalne samouprave možete dobiti pismenim putem koristeći imejl adresu: aleksandar.bogdanovic@gov.rs.

Mentorska podrška u pripremi predloga projekata za navedeni konkurs pruža se u okviru projekta „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji”, koji realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva uz podršku Švajcarske Konfederacije.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]