Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

ПРОДУЖЕН РОК: Јавни позив за менторску подршку у припреми пројеката за конкурс UN Women „Елиминација родних стереотипа и стимулисање активне улоге жена у друштву” (рок: 22.9.2021)

Објављено 17.09.2021.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва - SIPRU - logoВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије ПРОДУЖАВА РОК за подношење пријава на Јавни позив за пружање менторске и саветодавне подршке организацијама цивилног друштва у припреми предлога пројеката за конкурс „Елиминација родних стереотипа и стимулисање активне улоге жена у друштву”, који је објавила Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) у Србији у оквиру ЕУ пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности у Србији II“. Нови рок за пријављивање је среда, 22. септембар 2021. године, до 17h.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије објављује јавни позив за пружање менторске и саветодавне подршке организацијама цивилног друштва у припреми предлога пројеката за конкурс „Елиминација родних стереотипа и стимулисање активне улоге жена у друштву”, који је објавила Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) у Србији у оквиру ЕУ пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности у Србији II“.

Информације о UN Women јавном позиву за подношење предлога пројеката

UN Women позива женске организације цивилног друштва из Србије да се пријаве на позив за подношење предлога пројеката који има за циљ елиминацију родних стереотипа и оснаживање жена. Овај позив је расписан у оквиру трогодишњег пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности у Србији II“ финансираног од стране Европске уније. Пројекат пружа подршку Влади Републике Србије у усклађивању са правим тековинама ЕУ у области родне равноправности кроз припрему и спровођење правног и стратешког оквира у овој области, јачање институционалних капацитета и механизама на националном и поднационалном нивоу, подршку увођењу родне перспективе у документе јавних политика и IPA програмска документа и подршку организацијама цивилног друштва.

Право учешћа на позиву имају организације цивилног друштва основане на територији Републике Србије, које у Статуту као један од циљева имају дефинисану родну равноправност, права жена и/или борбу против дискриминације, те имају искуство, стручност и претходне резултате рада у областима родне равноправности, оснаживања жена, а посебно жена из угрожених група. Вредност додељеног гранта износиће минимум 25.000 евра, а максимум 30.000 евра, а предвиђено је да спровођење траје минимум 12, а максимум 18 месеци.

Од одабране организације се очекује да предложи активности којима ће развити локалне иницијативе усмерене ка превазилажењу родних стереотипа и стимулисању активније улоге жена у друштву.

Листа могућих активности:

a) Дизајн и имплементација локалних иницијатива за превазилажење родних стереотипа и стимулисање активније улоге жена у друштву.

Ово може укључити иницијативе за подршку мајкама и очевима у вези са усклађивањем неплаћеног кућног рада и њиховим активностима на тржишту рада; подстицање и промовисање образовања девојчица у тренутно веома траженим занимањима (STEM каријере); мапирање и подизање свести о најчешћим родним стереотипима у образовним програмима и уџбеницима; пружање подршке породицама са децом из осетљивих група да постану свесни и остваре своја права, укључујући и мере да се деци омогући једнак приступ образовању и спречавање раног напуштања школе; едукација жена о њиховим правима у погледу наслеђивања и располагања имовином; промовисање родне равноправности у научним и иновационим активностима; подршка женама да постану активније у предузетничким активностима (приступ финансијама, процес регистрације, управљачке вештине, земљиште и имовина као извор ликвидности); залагање за смањење родних разлика у платама; промовисање жена на позицијама одлучивања у јавном и приватном сектору (презентација искустава, коучинг, мотивациони говори итд.); подстицање жена на активно учешће у области циркуларне и зелене економије итд.

b) Повећање видљивости и свести у заједници о добробити спроведених иницијатива и успостављање сарадње/партнерстава за њихово ширење;

c) Подизање свести о родним стереотипима (нпр. кроз коришћење традиционалних и друштвених медија, као и различитих иновативних начина комуникације за превођење кључних порука прилагођених циљној групи/публици);

d) Подршка развоју и заговарању за политике, програме и буџете који подржавају родно трансформативне иницијативе и доприносе отклањању стереотипа.

Кроз спровођење активности ОЦД морају да обезбеде да најмање 200 жена буде укључено и има корист од пројектних активности.

Све информације о условима конкурса и пратећа документација доступни су на веб-сајту UN Women, где се налазе детаљна упутства и обрасци које је потребно поднети.

Предлог пројекта са свим документима се доставља агенцији UN Women на имејл адресу: grants.serbia@unwomen.org, најкасније до 1. октобра 2021. године у 23:30 h.

Менторска и саветодавна подршка Тима организацијама цивилног друштва у припреми предлога пројекта

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије жели да пружи менторску и саветодавну подршку организацијама цивилног друштва у припреми предлога пројекта за конкурс „Елиминација родних стереотипа и стимулисање активне улоге жена у друштву“, у оквиру пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности у Србији II ”.

Менторска и саветодавна подршка Тима подразумева давање коментара и предлога за измене и допуне припремљених предлога пројеката, односно усмеравање њиховог даљег развоја у циљу што ефикаснијег и делотворнијег утицаја на крајње кориснике/це. Подршка ће бити пружена у свим сегментима предлога пројекта, од дефинисања циљева и очекиваних резултата у односу на идентификоване изазове и проблеме са којима се циљна група(е) суочава(ју), формулисања јасних и мерљивих индикатора, дефинисања активности и временског оквира односно плана њихове реализације, идентификовања фактора ризика у спровођењу активности до подршке у припреми предлога буџета за реализацију пројекта.

Организације цивилног друштва своје предлоге пројекта могу проследити Тиму најкасније до среде, 22. септембра 2021. године, до 17 h. Пријаве ће бити разматране под следећим условима:

  • Организација цивилног друштва испуњава све критеријуме који се налазе у табели Обавезни услови/претквалификациони критеријуми (Прилог B-1). Потребно је послати попуњену табелу.
  • Организација цивилног друштва је послала Тиму потпун предлог пројекта, попуњен на одговарајућем формулару за пријаву (Прилог B-2: Template for proposal submission). Напомена: предлог пројекта може да буде написан на српском или енглеском језику и треба да испуњава тражене формалне критеријуме конкурса UN Women.

Важна напомена: Организације цивилног друштва које доставе Тиму предлоге пројеката на српском језику у обавези су да финалну верзију  формулара самостално преведу на енглески језик, пре достављања UN Women у траженом року.

  • Пријаве које не задовољавају наведене услове неће бити разматране за пружање менторске и саветодавне подршке. Тим ће покушати да обезбеди саветодавну подршку свима који поднесу предлоге пројекта, а најмање за првих 5 организација цивилног друштва које буду поднеле горе наведену документацију у складу са наведеним условима Позива.

Предвиђена динамика Тима у пружању саветодавне и менторске подршке:

  • заинтересоване организације цивилног друштва које испуњавају горе наведене критеријуме треба да пошаљу пријаве и пратећу документацију најкасније до среде, 22. септембра 2021. године, до 17h на имејл адресу: miljana.cucic@gov.rs,
  • Тим ће обавестити подносиоце пријава да ли су испунили све услове за пружање саветодавне и менторске подршке и да ли су ушли у првих 5 ОЦД којима ће подршка бити пружена, најкасније до четвртка, 23. септембра 2021. године,
  • Тим доставља коментаре и сугестије на предлоге пројеката најкасније до понедељка, 27. септембра 2021. године, до краја дана,
  • Кандидати обавештавају Тим о усвојеним коментарима/сугестијама уз образложење уколико неке сугестије Тима не желе да уваже, најкасније до четвртка, 30. септембра 2021. године.

За све информације или појашњења можете се обратити Миљани Ђурчевић Цуцић, координаторки за европске интеграције и међународну сарадњу у Тиму, на имејл адресу: miljana.cucic@gov.rs.

Преузмите документацију:

 

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji 2021
Сиромаштво у Републици Србији
sipru - logo - aktuelno
sipru - logo - aktuelno
sipru - logo - aktuelno
Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji zaa period 2021. do 2026. godine
Dodeljene nagrade jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2020. godini
Predstavljen projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava“
Pristupačnost - aktuelnosti
sipru - logo - aktuelno

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Prazna, neugledna gradska ulica. Mrak koji remete samo slaba svetla, koja trepere sa vrhova bandera. Tišinu prekidaju poneki lavež pasa [...]
Пон, окт 18, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Nastava u osnovnoj školi je vrlo složen proces i treba mu pristupiti iz različitih uglova. Najlakše je kada ispred sebe [...]
Пон, окт 04, 2021
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
U uvodu priče o usamljenosti moramo poći od konstatacije da je reč o još jednoj epidemiji koja ozbiljno muči savremenog [...]
Уто, сеп 28, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Koliko god bile lepe i uzbudljive, selidbe su uvek izazovne. Sa sobom nose bezbroj misli o stvarima koje se ne [...]
Пон, сеп 27, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Pre pokušaja da vas bolje upoznam sa zanimljivim ljudima i inicijativama iza društveno korisnih zadruga, mali osvrt na zadružnu tradiciju [...]
Пон, сеп 20, 2021
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Индекс родне равноправности у Републици Србији 2021.
октобар, 2021 arrow right pdf [12 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа са инвалидитетом
октобар, 2021 arrow right pdf [194 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај Рома и Ромкиња
септембар, 2021 arrow right pdf [182 KB]
Неактивност на тржишту рада у Републици Србији
август, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
август, 2021 arrow right pdf [6 MB]
Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
август, 2021 arrow right pdf [10 MB]
Студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији
јун, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2020. години
мај, 2021 arrow right pdf [295 KB]
Ефекти таргетиране једнократне новчане помоћи на кретање индикатора сиромаштва и неједнакости
мај, 2021 arrow right pdf [247 KB] arrow right doc [167 KB]
Приручник о outreach раду: организовање, спровођење и развој outreach програма
мај, 2021 arrow right pdf [2 MB]