Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

ПРОДУЖЕН РОК: Јавни позив за пружање менторске подршке у припреми пројеката за конкурс UN Women „Унапређење безбедности жена у Србији” (рок: 29.9.2021)

Објављено 24.09.2021.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије ПРОДУЖАВА РОК за подношење пријава на Јавни позив за пружање менторске и саветодавне подршке женским организацијама цивилног друштва у припреми предлога пројеката за конкурс „Подизање свести и поверења жена на селу у Србији о мерама и актерима одговорним за заштиту од насиља и родно засноване дискриминације”, који је објавила Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) у Србији у оквиру пројекта „Унапређење безбедности жена у Србији“. Нови рок за пријављивање је среда, 29. септембар 2021. године, до 17 h.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије објављује јавни позив за пружање менторске и саветодавне подршке женским организацијама цивилног друштва у припреми предлога пројеката за конкурс „Подизање свести и поверења жена на селу у Србији о мерама и актерима одговорним за заштиту од насиља и родно засноване дискриминације”, који је објавила Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) у Србији у оквиру пројекта „Унапређење безбедности жена у Србији“.

Информације о UN Women јавном позиву за подношење предлога пројеката

UN Women позива женске организације цивилног друштва из Србије да се пријаве на позив за подношење предлога пројеката који има за циљ подизање свести и информисање жена из сеоских подручја о мерама и актерима одговорним за заштиту од насиља и родно засноване дискриминације, у оквиру пројекта „Унапређење безбедности жена у Србији“. Овај пројекат утемељен је на нормативном оквиру који чине Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена, Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (позната као Истанбулска конвенција), као и на стандардима Европске уније са којима је неопходно усклађивање у процесу приступања Републике Србије Унији. Пројекат се реализује уз финансијску подршку Министарства спољних послова Краљевине Норвешке.

Право учешћа на конкурсу имају женске организације цивилног друштва основане на територији Републике Србије, које у Статуту као један од циљева имају дефинисану родну равноправност, права жена и/или борбу против дискриминације, те имају искуство, стручност и претходне резултате рада у областима родне равноправности, сузбијања насиља према женама и девојчицама, а посебно у сеоским срединама. Вредност додељеног гранта износиће 20.000 долара, а предвиђено је да спровођење траје 10 месеци у периоду од јануара 2022. године до октобра 2022. године.

Од одабране организације се очекује да се фокусира на активности које између осталог могу обухватати:

 1. Унапређење и спровођење иницијатива и активности које доприносе оснаживању жена и девојчица из сеоских подручја да живе без насиља и дискриминације те активности које би појачале њихову економску одрживост и отпорност кроз, између осталог: повећање знања жена из руралних подручја о социјалним и економским правима и родној равноправности; подршку женама из руралних подручја да стекну нове вештине и да се активирају на тржишту рада; информисање о могућностима запошљавања и приступу могућностима за инвестирање; подршку социјалног предузетништва, органске производње, пољопривредног туризма; подстицање самозапошљавања жена из руралних подручја итд.
 2. Развијање, спровођење и надгледање спровођења кампање подизања свести са циљем дистрибуирања информација и унапређења знања жена из сеоских подручја о доступним актерима, услугама и мерама за заштиту од насиља и родно засноване дискриминације.
 3. Поред укључивања у дистрибуирање информација и унапређења знања жена из сеоских подручја на окупљањима у којима активно учествују, и узимања у обзир посебних канала комуникације и размене информација које претежно користе жене из сеоских средина, кампања би требало да има јако присуство у локалним медијима и на друштвеним мрежама, како би досегла до што је више могуће жена и девојчица.
 4. Креирање и спровођење иновативне мере/услуге/акције за жене из сеоских подручја из перспективе промене понашања, које ће унапредити знање жена из сеоских подручја о доступним актерима и мерама за заштиту од насиља и родно засноване дискриминације и тиме изгради њихово самопоуздање да пријаве насиље.

Све информације о условима конкурса и пратећа документација доступни су на веб-сајту UN Women, где се налазе детаљна упутства и обрасци које је потребно поднети.

Предлог пројекта са свим документима се доставља агенцији UN Women на имејл адресу: grants.serbia@unwomen.org, најкасније до петка, 8. октобра 2021. године, у 23:30 h.

Менторска и саветодавна подршка Тима организацијама цивилног друштва у припреми предлога пројекта

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије жели да пружи менторску и саветодавну подршку организацијама цивилног друштва у припреми предлога пројекта за конкурс „Подизање свести и поверења жена на селу у Србији о мерама и актерима одговорним за заштиту од насиља и родно засноване дискриминације“, у оквиру пројекта „Унапређење безбедности жена у Србији”.

Менторска и саветодавна подршка Тима подразумева давање коментара и предлога за измене и допуне припремљених предлога пројеката, односно усмеравање њиховог даљег развоја у циљу што ефикаснијег и делотворнијег утицаја на крајње кориснике/це. Подршка ће бити пружена у свим сегментима предлога пројекта, од дефинисања циљева и очекиваних резултата у односу на идентификоване изазове и проблеме са којима се циљна група(е) суочава(ју), формулисања јасних и мерљивих индикатора, дефинисања активности и временског оквира односно плана њихове реализације, идентификовања фактора ризика у спровођењу активности до подршке у припреми предлога буџета за реализацију пројекта.

Организације цивилног друштва своје предлоге пројекта могу проследити Тиму најкасније до среде, 29. септембра 2021. године, до 17 h. Пријаве ће бити разматране под следећим условима:

 • Организација цивилног друштва испуњава све критеријуме који се налазе у табели Обавезни услови/претквалификациони критеријуми (Прилог B-1). Потребно је послати попуњену табелу.
 • Организација цивилног друштва је послала Тиму потпун предлог пројекта, попуњен на одговарајућем формулару за пријаву (Прилог B-2: Template for proposal submission). Напомена: предлог пројекта може да буде написан на српском или енглеском језику и треба да испуњава тражене формалне критеријуме конкурса UN Women.

Важна напомена: Организације цивилног друштва које доставе Тиму предлоге пројеката на српском језику у обавези су да финалну верзију формулара самостално преведу на енглески језик, пре достављања UN Women у траженом року.

 • Пријаве које не задовољавају наведене услове неће бити разматране за пружање менторске и саветодавне подршке. Тим ће покушати да обезбеди саветодавну подршку свима који поднесу предлоге пројекта, а најмање за првих 5 организација цивилног друштва које буду поднеле горе наведену документацију у складу са наведеним условима Позива.

Предвиђена динамика Тима у пружању саветодавне и менторске подршке:

 • заинтересоване организације цивилног друштва које испуњавају горе наведене критеријуме треба да пошаљу пријаве и пратећу документацију најкасније до среде, 29. септембра 2021. године, до 17 h на имејл адресу: miljana.cucic@gov.rs,
 • Тим ће обавестити подносиоце пријава да ли су испунили све услове за пружање саветодавне и менторске подршке и да ли су ушли у првих 5 ОЦД којима ће подршка бити пружена, најкасније до четвртка, 30. септембра 2021. године,
 • Тим доставља коментаре и сугестије на предлоге пројеката најкасније до понедељка, 4. октобра 2021. године, до краја дана,
 • Кандидати обавештавају Тим о усвојеним коментарима/сугестијама уз образложење уколико неке сугестије Тима не желе да уваже, најкасније до четвртка, 7. октобра 2021. године.

За све информације или појашњења можете се обратити Миљани Ђурчевић Цуцић, координаторки за европске интеграције и међународну сарадњу у Тиму, на имејл адресу: miljana.cucic@gov.rs.

Преузмите документацију:

 

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji 2021
Сиромаштво у Републици Србији
sipru - logo - aktuelno
sipru - logo - aktuelno
sipru - logo - aktuelno
Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji zaa period 2021. do 2026. godine
Dodeljene nagrade jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2020. godini
Predstavljen projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava“
Pristupačnost - aktuelnosti
sipru - logo - aktuelno

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Prazna, neugledna gradska ulica. Mrak koji remete samo slaba svetla, koja trepere sa vrhova bandera. Tišinu prekidaju poneki lavež pasa [...]
Пон, окт 18, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Nastava u osnovnoj školi je vrlo složen proces i treba mu pristupiti iz različitih uglova. Najlakše je kada ispred sebe [...]
Пон, окт 04, 2021
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
U uvodu priče o usamljenosti moramo poći od konstatacije da je reč o još jednoj epidemiji koja ozbiljno muči savremenog [...]
Уто, сеп 28, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Koliko god bile lepe i uzbudljive, selidbe su uvek izazovne. Sa sobom nose bezbroj misli o stvarima koje se ne [...]
Пон, сеп 27, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Pre pokušaja da vas bolje upoznam sa zanimljivim ljudima i inicijativama iza društveno korisnih zadruga, mali osvrt na zadružnu tradiciju [...]
Пон, сеп 20, 2021
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Индекс родне равноправности у Републици Србији 2021.
октобар, 2021 arrow right pdf [12 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа са инвалидитетом
октобар, 2021 arrow right pdf [194 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај Рома и Ромкиња
септембар, 2021 arrow right pdf [182 KB]
Неактивност на тржишту рада у Републици Србији
август, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
август, 2021 arrow right pdf [6 MB]
Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
август, 2021 arrow right pdf [10 MB]
Студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији
јун, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2020. години
мај, 2021 arrow right pdf [295 KB]
Ефекти таргетиране једнократне новчане помоћи на кретање индикатора сиромаштва и неједнакости
мај, 2021 arrow right pdf [247 KB] arrow right doc [167 KB]
Приручник о outreach раду: организовање, спровођење и развој outreach програма
мај, 2021 arrow right pdf [2 MB]