Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Web апликација: Материјална подршка на локалном нивоу намењена угроженим лицима и породицама

Објављено 06.05.2021.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoТим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије развио је web апликацију Материјална подршка на локалном нивоу намењена угроженим лицима и породицама. Апликација је развијена на основу анализе садржаја појединачних одлука којима се регулишу права на обезбеђивање социјалне заштите на локалном нивоу, са фокусом на врсте материјалне подршке односно материјална давања (у новцу или у натури) чије финансирање обезбеђују јединице локалне самоуправе (општине и градови; у даљем тексту: ЈЛС).

Апликација има за циљ да:

  1. грађанима и грађанкама пружи информације о врстама материјалне подршке (новчаним давањима и давањима у натури) на које имају право у складу са одлукама о правима и услугама у области социјалне заштите у општинама/градовима у којима живе;
  2. запосленима у институцијама, организацијама цивилног друштва, истраживачкој и академској заједници, као и другим заинтересованим актерима, пружи приказ система материјалне подршке регулисаног одлукама о правима и услугама у области социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва прикупио је и анализирао садржај 113 одлука, закључно са 31. октобром 2020. године, док преостале 32 одлуке нису биле доступне, или не постоје, односно нису усвојене у одређеним јединицама локалне самоуправе (изузимајући јединице локалне самоуправе на АП Косово и Метохија). Систематизација и анализа локалних одлука о правима у области социјалне заштите спроведена је у складу са методологијом Европског система интегрисане статистике социјалне заштите (ESSPROS), која представља признату методологију за ове намене на европском нивоу. У складу са овом методологијом, социјална давања разврстана су према функцији и према врсти. Ризици или потребе које захтевају социјалну заштиту приказују се као функције система социјалне заштите и обухватају следећих осам ризика/потреба: социјална искљученост; болест/здравствена нега; инвалидитет; старост; наследници; породица/деца; незапосленост; становање. Поред наведених функција социјалне заштите које дефинише ESSPROS, за потребе анализе материјалне подршке на локалном нивоу у Републици Србији, а због учесталости и чињенице да се таква давања у значајном броју регулишу кроз одлуке ЈЛС којима се дефинише обезбеђивање социјалне заштите на њиховој територији, SIPRU је одлучио да уведе и додатну, девету, тзв. „национално специфичну“ функцију у област социјалне заштите: образовање. Овде спадају давања која обезбеђује систем социјалне заштите са примарним циљем подршке у процесу школовања деце. Са друге стране, према врсти, материјална давања могу бити новчана или давања у натури. Новчана давања се односе на новчана плаћања, док се давања у натури односе на надокнаде трошкова и директно пружене робе и услуге.

Листа свих анализираних одлука налази се на страници База одлука о социјалној заштити, док су у Excel табели представљене идентификоване врсте материјалне подршке у области социјалне заштите. У складу са ESSPROS методологијом, давања су разврстана на давања у новцу и у натури (зеленом бојом су обележена новчана давања, док су жутом бојом обележена давања у натури).

Анализом садржаја одлука којима се регулишу права на обезбеђивање социјалне заштите на локалном нивоу, мапиране су 62 врсте материјалне подршке, односно материјалних давања. Врста материјалне подршке представља скуп појединачних права на материјалну подршку која могу имати различит назив, али су дата са истим циљем, због чега су за потребе ове анализе сврстана у исту врсту. Истовремено, мапирано је 1.037 појединачних права на материјалну подршку.

На страници Информишите се у оквиру web апликације можете вршити претрагу материјалне подршке намењене угроженим лицима и породицама у одређеној ЈЛС, док на страници Истражите можете претраживати према функцијама система социјалне заштите и врстама материјалне подршке, а додатно можете сузити претрагу на ниво региона, области и ЈЛС.

У циљу тачног, потпуног и благовременог информисања грађана/ки, организација цивилног друштва и других актера о материјалној подршци/помоћи која се пружа на локалном нивоу, позивамо јединице локалне самоуправе да нам доставе новоусвојене одлуке којима се регулише систем социјалне заштите на њиховој територији, укључујући и одлуке о изменама и допунама постојећих одлука. Све неопходне информације и документа представници/е јединица локалне самоуправе могу послати на имејл адресу Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије: sipru@gov.rs.

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji 2021
Сиромаштво у Републици Србији
sipru - logo - aktuelno
sipru - logo - aktuelno
sipru - logo - aktuelno
Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji zaa period 2021. do 2026. godine
Dodeljene nagrade jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2020. godini
Predstavljen projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava“
Pristupačnost - aktuelnosti
sipru - logo - aktuelno

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Prazna, neugledna gradska ulica. Mrak koji remete samo slaba svetla, koja trepere sa vrhova bandera. Tišinu prekidaju poneki lavež pasa [...]
Пон, окт 18, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Nastava u osnovnoj školi je vrlo složen proces i treba mu pristupiti iz različitih uglova. Najlakše je kada ispred sebe [...]
Пон, окт 04, 2021
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
U uvodu priče o usamljenosti moramo poći od konstatacije da je reč o još jednoj epidemiji koja ozbiljno muči savremenog [...]
Уто, сеп 28, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Koliko god bile lepe i uzbudljive, selidbe su uvek izazovne. Sa sobom nose bezbroj misli o stvarima koje se ne [...]
Пон, сеп 27, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Pre pokušaja da vas bolje upoznam sa zanimljivim ljudima i inicijativama iza društveno korisnih zadruga, mali osvrt na zadružnu tradiciju [...]
Пон, сеп 20, 2021
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Индекс родне равноправности у Републици Србији 2021.
октобар, 2021 arrow right pdf [12 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа са инвалидитетом
октобар, 2021 arrow right pdf [194 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај Рома и Ромкиња
септембар, 2021 arrow right pdf [182 KB]
Неактивност на тржишту рада у Републици Србији
август, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
август, 2021 arrow right pdf [6 MB]
Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
август, 2021 arrow right pdf [10 MB]
Студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији
јун, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2020. години
мај, 2021 arrow right pdf [295 KB]
Ефекти таргетиране једнократне новчане помоћи на кретање индикатора сиромаштва и неједнакости
мај, 2021 arrow right pdf [247 KB] arrow right doc [167 KB]
Приручник о outreach раду: организовање, спровођење и развој outreach програма
мај, 2021 arrow right pdf [2 MB]