Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

ПРОДУЖЕН РОК: Јавни позив за пружање менторске подршке ЈЛС у припреми предлога пројеката у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији” (рок: 15.1.2021)

Објављено 12.01.2021.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва - SIPRU - logoВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије продужава рок за подношење пријава на Јавни позив за пружање менторске подршке јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у припреми предлога пројеката у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији“. Нови рок за пријављивање је петак, 15. јануар 2021. године.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије објављује јавни позив за пружање менторске подршке јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у припреми предлога пројеката у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији” који финансира Европска унија и спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у партнерству са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и у сарадњи са Министарством за европске интеграције.

Циљ расписаног позива у оквиру поменутог програма је да се у 20 локалних самоуправа обезбеди стамбена подршка за 500 породица са најмање 1.500 чланова на одржив и одговоран начин, кроз изградњу вишепородичних зграда и породичних кућа и куповину, реконструкцију и адаптацију станова и кућа. Уз стамбена решења обавезне су и пратеће мере активне инклузије за 1.000 корисника, које подразумевају подршку у области образовања, унапређење запошљивости, самозапошљавање и приступ различитим услугама социјалне заштите.

Детаљне информације и обрасци за пријаву се могу преузети ОВДЕ.

Врста подршке

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије обезбедиће менторску подршку јединицама локалне самоуправе у припреми предлога пројекта за конкурс у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији“.

Менторска подршка Тима подразумева давање коментара и предлога за измене и допуне припремљених предлога пројеката, као и усмеравање пројектних идеја у циљу што ефикаснијег и делотворнијег утицаја на крајње кориснике/це а у складу са правилима конкурса расписаног у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији”.

Начин пријаве и селекција

Јединице локалне самоуправе  могу послати Тиму своје предлоге пројекта најкасније до петка, 15. јануара 2021. године, до 15 часова на имејл адресу: aleksandar.bogdanovic@gov.rs.

Предлози пројеката ће бити разматрани под следећим условима:

  • Јединица локалне самоуправе је испунила све критеријуме предвиђене конкурсом који се налазе у документу Guidelines for Grant Applicants ( 2.1 Eligibility criteria)
  • Јединица локалне самуправе је доставила Тиму у назначеном року (15. јануар 2021. до 15 часова) попуњене обрасце: 1)  EU SHAI_CfP_ANNEX A_Application Form и 2) EU SHAI_CfP ANNEX B_Budget

Предност  при избору ће имати: 1) ЈЛС из III и IV категорије развијености општина; 2) ЈЛС које илуструју (кроз достављење записника са састанка, фотографија, видео анкета и сл. уз попуњене обрасце) да су у осмишљавање предлога пројекта укључиле циљну групу и друге релевантне актере (институције, удружења грађана, приватни сектор).

Предлози пројеката ЈЛС-а које не задовољавају наведене услове неће бити разматрани за пружање менторске подршке. Тим ће обезбедити менторску подршку за 5 јединица локалне самоуправе које буду поднеле горе наведену документацију. Тим задржава право да обезбеди подршку за више предлога пројекта.

Предвиђена динамика Тима у пружању менторске подршке:

  • Заинтересоване ЈЛС које испуњавају критеријуме конкурса  шаљу наведену документецију најкасније до петка, 15.1.2021. на имејл адресу: aleksandar.bogdanovic@gov.rs
  • Тим обавештава ЈЛС које су поднеле предлоге пројеката по обради пријава да ли ће им бити пружена менторска подршка за финализацију предложене пројектне апликације;
  • Процес пружања менторске подршке на основу нацрта поднетих предлога пројеката траје до 30. јануара 2021.

Додатне информације

Информације или појашњења у вези са пријавама за менторску подршку Тима јединицама локалне самоуправе можете добити писменим путем користећи имејл адресу: aleksandar.bogdanovic@gov.rs.

Менторска подршка у припреми предлога пројеката за наведени конкурс пружа се у оквиру пројекта „Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији”, који реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва уз подршку Швајцарске Конфедерације.

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]