Categories for Vesti tima

različitost - ilustracija

Diskriminacija

Januar 14, 2019 6:44 pm

Piše: Nevena Tarlanović (Blog o socijalnom uključivanju) Diskriminacija (lat. discriminare – odvajati, praviti razliku) u najširem smislu predstavlja…