Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

LIP 2: Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju

Pirot - grbKako bi se podstaklo unapređenje inkluzivne sredine za dodatnu integraciju dece i mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, Grad Pirot u saradnji sa Udruženjem građana „Vizija“ Pirot i Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Pirot, sprovodi projekat Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju“.

Usled primetnog pada broja učenika i učenica sa invaliditetom i smetnjama u razvoju koji nakon završene osnovne škole ne nastavljaju srednjoškolsko obrazovanje, kao i njihovog minimalnog uključivanja u svet rada nakon završetka obrazovanja, projekat ima za cilj da osnaži decu koja pohađaju nastavu po programima IOP-1 i IOP-2, njihove nastavnike/ce i roditelje kako bi se omogućili sveobuhvatni uslovi za nastavak njihovog obrazovanja kao i zapošljavanja.

Formiranjem Multidisciplinarnog tima u okviru gradskog „Servisa za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju“ stvoriće se uslovi za pružanje kontinuirane podrške roditeljima i deci koja pohađaju nastavu po programima IOP-1 i IOP-2. Multidisciplinarni tim će biti savetodavna podrška roditeljima i učenicima/cama sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, tokom njihovog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, podstičući istovremeno njihovu socijalizaciju i doprinoseći jačanju mehanizama i mera podrške inkluzivnom pristupu u obrazovanju, koji su od izuzetne važnosti za ostanak ovih učenika/ca u obrazovnom sistemu i njihov ravnopravan ulazak u svet rada kroz zapošljavanje.

Pored roditelja i učenika/ca, projekat osnažuje  učitelje/ljice i nastavnike/ce koji imaju ključnu ulogu u kreiranju inkluzivne sredine tokom perioda njihovog obrazovanja, kroz organizovanje okruglih stolova sa ciljem razmene primera dobre prakse u radu i podizanja njihovih profesionalnih kapaciteta kroz upoznavanje o značaju rešavanja problema kao što su diskriminacija, rasizam, socijalna inkluzija i interkulturalno razumevanje, koji će se ostvariti kroz aktivnosti profesionalne edukacije.

Osnaživanjem dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i stvaranjem osnova za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju na lokalnom nivou, ciljevi projekta usklađeni su sa globalnim politikama u sferi inkluzivnog obrazovanja, koja su definisana jednim od ciljeva održivog razvoja u okviru Agende 2030 Ujedinjenih nacija (Cilj 4: Kvalitetno obrazovanje).

Projekat se sprovodi u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2. Program LIP 2 realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u okviru projekta Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji, koji podržava Vlada Švajcarske.

 


 

Uspešne priče

Gradski servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju

Zadatak tima je da pomogne da se obezbede jednaki uslovi i mogućnosti za svu decu, kao i da se stvori ambijent u kojem se razumeju drugačije potrebeIz jedne poznate i sigurne školske sredine gde je bila prihvaćena i podržana, prelaskom u srednju školu učenica A.S. suočila se sa strahovima koji prate svako dete u trenutku kada prelazi u novi kolektiv, a posebno kada bira i svoje buduće zanimanje. Korak ka promeni i ulazak u novu školsku sredinu bio je dovoljno veliki izazov, koji je dodatno pojačan dugim boravkom kod kuće usled pandemije Kovid-19, koja je kod većine dece sa razvojnim smetnjama izazvala anksiozna ponašanja, povlačenje u sebe i otežanu socijalizaciju u odnosu na vršnjake. Kao odgovor na ove i druge izazove sa kojima se suočila učenica A.S, a sa kojima se susreću i mnoga druga dece sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji, Grad Pirot se u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva, Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Pirot i udruženjem „Vizija” odlučio na uspostavljanje gradskog servisa za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju. U okviru novog gradskog servisa, usluge savetodavne i edukovne podrške koje pruža multidisciplinarni stručni tim dostupne su: roditeljima dece koja se školuju prema individualnom obrazovnom planu, učenicima u osnovnim školama koji su u osmom razredu, učenicima srednjih škola koji su tek upisali prvi razred srednje škole i maturantima koji traže svoje prvo zaposlenje, kao i zaposlenima u obrazovnom sistemu.

Opširnije…


 

Obrazovanjem do samostalnosti

Obrazovanjem do samostalnosti - LIP 2 Pirot„Posete srednjim školama su na mene ostavile poseban utisak. Mogla sam da svojim očima vidim sve ono o čemu smo razgovarali sa nastavnicima. Osim smerova koje sam mogla da biram, upoznala sam i nove drugare sa kojima sam nastavila da se družim i posle obuka i predavanja. Čujemo se telefonom i razgovaramo o svim našim zajedničkim posetama. Za sebe sam odabrala zanimanje pekar. Uživala sam u mešenju testa i otkrila da mogu baš tu da dam maksimum. Dok pravim peciva, osećam se lepo i uspešno. Posebno mi se dopao način kako su nastavnici razgovarali sa nama”, reči su U.J, učenice osmog razreda koja pohađa školu prema individualnom planu – IOP 2.

Kada je došla u Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju, U.J. je poput mnoge druge dece bila prilično zbunjena i nesigurna kada je reč o opredeljenjima i izborom budućeg zanimanja. Multidisciplinarni tim je u razgovoru sa njom na početku školske godine, kada je upisala osmi razred, ustanovio da bi joj bilo potrebno malo više samopouzdanja, ali i da nije sigurna šta bi ona zaista voli da radi. Svakako, U.J. nije bila jedina koja je lutala u svojim željama. Tek posle pohađanja nekoliko stručnih predavanja i  radionica praktičnog rada, kao i mnogi drugi polaznici, U.J. je počela da pokazuje svoje afinitete.

Opširnije…

 


 

Dokumenta i publikacije

Priručnik za planiranje i pisanje individualnog obrazovnog plana (IOP)

Priručnik za planiranje i pisanje IOP - naslovna stranaPublikacija „Priručnik za planiranje i pisanje individualnog obrazovnog plana (IOP)“ objavljena je  kao deo projektne aktivnosti projekta „Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju“. Osnovni zadatak Multidisciplinarnog stručnog tima koji radi u okviru Servisa je da prati i savetuje učenike sa razvojnim smetnjama, razgovora sa njima i njihovim porodicama, kao i sa stručnim timovima škola, a po potrebi i sa institucijama u lokalnoj zajednici. Dobra saradnja i stručni pristup svakog učesnika iz njegovog ugla ključni su za uspeh uspostavljanja inkluzivnog školskog okruženja, pa Priručnik predstavlja sponu između svih aktera ovog procesa i podsetnik da koračaju zajednički i uče jedni od drugih.

Priručnikom su obrađena sva područja od značaja za proces planiranja i pisanja individualnog obrazovnog plana (IOP-a): pravo na IOP; vrste IOP-a; pedagoški profil učenika/ce; plan mera individualizacije; primena i praćenje IOP-a; vrednovanje i izmena IOP-a; plan tranzicije učenika/ce i plan prevencije ranog napuštanja školovanja; prilagođavanja za učenike sa različitim razvojnim smetnjama; a ponuđeni su i primeri individualnih obrazovnih planova.

Priručnik za planiranje i pisanje individualnog obrazovnog plana namenjen je vaspitačima/cama, učiteljima/cama, nastavnicima/ama i stručnim saradnicima/ama. Predloženi model praćenja učenika i učenica može poslužiti kao smernica praćenja razvoja deteta i njegovih potreba. Važnost aktivne i podsticajne sredine za njegov razvoj potvrđuje veliki broj istraživanja koja pokazuju da svako dete može da razvije kompetencije ako je uključeno u podsticajnu fizičku i socijalnu sredinu. Više o Priručniku možete saznati ovde.

Kliknite da preuzmete Priručnik za planiranje i pisanje individualnog obrazovnog plana (IOP) (.pdf, 50,6 MB).

 

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]