Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

LIP 2: Uspostavljanje inovativne socijalne usluge „Inkluzivni savetodavno-edukativni i socio-terapijski centar za podršku deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama u gradu Užicu“

Užice - grbKako bi se postigla veća socijalna uključenost dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, uključujući i njihove porodice, Grad Užice u saradnji sa Udruženjem invalida cerebralne i dečije paralize Užice sprovodi projekat „Inkluzivni savetodavno-edukativni i socio-terapijski centar za podršku deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama u gradu Užicu“.

Projektom se uspostavlja inovativna usluga koja obuhvata program osamostaljivanja, savetodavno-psihološku, fizioterapeutsku i kreativno-motoričku podršku, a namenjena je deci sa smetnjama u razvoju, odraslim i starijim osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama.

Usluga koja se uvodi na teritoriji grada Užica izlazi u susret korisnicima i smanjuje potrebu za institucionalnim smeštajem, a u skladu je sa Zakonom o socijalnoj zaštiti. Podrazumeva poludnevni boravak u Centru uz podršku stručnog osoblja, a usmerena je na osnaživanje, unapređenje znanja, veština i zdravstvenog stanja korisnika/ca, kako bi njihovo uključivanje u zajednicu bilo olakšano. Izlazak iz porodičnog okruženja omogućiće sveobuhvatnu socijalizaciju korsnika/ca, budući da će pod stručnim nadzorom brinuti o sebi (hrani, higijeni, odevanju,…) čime će biti osnaženi i pripremljeni za nova i nepoznata okruženja bez članova porodice, ali i na novi ambijent u okviru porodice.  Usluga će doprineti sprečavanju narušavanja odnosa u porodici usled kontinuirane usmerenosti na člana koji je lice sa invaliditetom. Predviđeno je da se usluga menja, prilagođava i inovira u skladu sa sugestijama njenih korisnika/ca.

Unapređenje mera socijalne zaštite, a posebno za najranjivije, deo je globalne Agende Ujedinjenih nacija i predstavlja jedan od podciljeva u okviru prvog cilja održivog razvoja (Cilj 1: Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima), dok je osnaživanje i promovisanje socijalne uključenosti svih jedan od ključnih pravaca u cilju smanjenja nejednakosti (Cilj 10).

Projekat se sprovodi u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2. Program LIP 2 realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u okviru projekta Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji, koji podržava Vlada Švajcarske.

 


 

Uspešne priče

Podrškom deci sa invaliditetom i njihovim porodicama do sveobuhvatne inkluzije u Užicu

Škola životnih veština i usvajanje zdravih stilova života, radionica u prostoru u Turici„Moj sin Nenad korisnik je terapeutskog programa i usluge fizioterapeuta koja se sprovodi u okviru Inkluzivnog centra u Turici. Vežbe, koje su izuzetno korisne Nenadu, angažovani fizioterapeut Isidora uspešno izvodi i prilagođava njegovoj bolesti i stepenu oštećenja njegovih ekstremiteta. Mislim da je ovaj program izuzetno dobro osmišljen jer mnogim korisnicima je potrebna fizikalna terapija, a nisu u mogućnosti sebi da je priušte. Nadam se da će se ovaj projekat održati“, kaže nam Dragana Vlajković, korisnica programa Savetodavna i psihološka podrška odraslim OSI i porodicama OSI. Kako nam je objasnila, još jedan vid podrške, koji je od bitnog značaja njenom sinu i njoj, jeste savetodavna i terapijska podrška u okviru projekta. „Jednom nedeljno posećujem psihološke radionice za članove porodica osoba sa invaliditetom u Udruženju koje podrazumevaju razgovor sa saradnikom psihologom iz užičkog Centra za socijalni rad. Uzevši u obzir da živim sama sa Nenadom i da smo 24 sata upućeni jedno na drugo, mnogo mi znači što mogu da odvojim neko vreme i da popričam sa nekim o svojim problemima i potrebama. Smatram da je pored fizičkog jako bitno i mentalno zdravlje roditelja koji brinu o svojoj bolesnoj deci, jer samo opušten i smiren roditelj može da izađe na kraj sa svim problemima koji prate funkcionisanje osoba sa invaliditetom“, kazala nam je Dragana utiske o radionicama koje posećuje.

Opširnije…


 

Kroz maštu, druženje i podršku do uspešnog učenja, razvoja i uključivanja

Kroz maštu, druženje i podršku do uspešnog učenja, razvoja i uključivanjaInkluzivni savetodavno-edukativni i socio-terapijski centar započeo je sa radom 1. aprila 2021. u novom prostoru u naselju Turica, koji je opredeljen od strane Grada Užica i u potpunosti je u funkciji za pružanje usluga. Centar je osnovan sa ciljem uspostavljanja usluge socijalne zaštite (sa inovativnim elementima) za podršku deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. „Volim da dolazim ovde, super se osećam i prija mi kad sam ovde. Sa svima se super slažem. Društvo je odlično i dobro sam se uklopila. Smatram da će mi ove radionice pomoći u daljem životu. Naučila sam dosta stvari i radujem se daljem učenju“, sa entuzijazmom kaže Renata, učesnica programa „Škola životnih veština“.

Biljana Subotić, asistentkinja koordinatora projekta, objašnjava nam da nakon skoro šest meseci postojanja ove usluge prednost daje brojnim divnim idejama nastalim neposredno, u trenutku, kroz razgovore sa učesnicima aktivnosti. Jedna od takvih jeste i „izmaštana” izložba, kao završnica projekta.

Opširnije…


 

Održana prodajna humanitarna izložba „Pomerimo granice humanosti“

Prodajna humanitarna izložba „Pomerimo granice humanosti“Inovativna usluga Inkluzivni savetodavno-edukativni i socio-terapijski centar obuhvata nekoliko različitih oblasti, odnosno programa, od kojih je jedan i Kreativni i radno-okupacioni program koji je realizovan kroz četiri različite kreativne radionice: likovnu, grnčarsku, glumačku i muzičku. Ove kreativne i motoričke veštine doprinele su unapređenju kreativnih i radnih veština, motoričkih sposobnosti, kao i podizanju nivoa samopouzdanja korisnika i korisnica.

Ideja o organizovanju izložbe nastala je tokom rada na ovim sekcijama, u interakciji dece učesnika/ca i njihovih mentora/stručnih saradnika  i prilikom razmene informacija u toku kreativnog rada. Prvobitna ideja podrazumevala je da se, kao završnica projekta, organizuje izložba radova nastalih na likovnim i grnčarskim radionicama, kako bi se na taj način promovisala ova inovativna usluga i prikazali radovi. Daljom zajedničkom razradom ove zamisli sa decom, realizatori programa su zaključili  da bi bilo divno da se ti radovi i prodaju (za simbolične iznose) i prikupljen novac preusmeri u humanitarne svrhe, nekome kome je itekako potreban. Deca su sa oduševljenjem prihvatila tu ideju, kao i njihovi roditelji koji su bili i te kako zainteresovani za izložbu i kupovinu radova. Vrlo brzo je doneta odluka i kome će novac – koliki god iznos da bude prikupljen tog dana – biti upućen.

Opširnije…

 


 

Dokumenta i publikacije

Program za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Gradu Užicu za period 2021-2023. godine

Program za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Gradu Užicu za period 2021-2023. godineLokalne samouprave raspolažu mehanizmima na osnovu kojih mogu da upravljaju i sprovode inkluzivne javne politike, a osim toga Zakon o lokalnoj samoupraviih obavezuje da obezbeđuju ostvarivanje posebnih potreba osoba sa invaliditetom i zaštitu prava osetljivih grupa.

U Programu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u gradu Užicu za period 2021-2023. godine, koji je Skupština grada usvojila na sednici održanoj 24. juna 2021, daje se sažet pregled stanja, a putem definisanja opšteg i posebnih ciljeva određuju se osnovni pravci delovanja radi ostvarivanja ravnopravnosti, sprečavanja diskriminacije, poštovanja dostojanstva i stvaranja uslova da osobe sa invaliditetom na ravnopravnoj osnovi uživaju sva ljudska prava i osnovne slobode i aktivno učestvuju u svim oblastima društvenog života. U njemu i pripadajućem akcionom planu su definisane mere i aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi se poboljšao sadašnji položaj osoba sa invaliditetom.

Izrada ovog Programa realizovana je u okviru projekta „Uspostavljanje inovativne socijalne usluge ‘Inkluzivni savetodavno-edukativni i socio-terapijski centar za podršku deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama u Gradu Užicu'“, koji sprovodi Grad Užice u saradnji sa Udruženjem invalida cerebralne i dečije paralize Užice u okviru Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2 kojim koordinira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) uz podršku Vlade Švajcarske.

Kliknite da preuzmete Program za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Gradu Užicu za period 2021-2023. godine (.pdf).

 

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]