Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Положај младих на тржишту рада – корисна документа

E2E - logoПрема подацима Анкете о радној снази Републичког завода за статистику – просек за 2018. и 2019. годину, контингент младих старости 15-29 година[1] у 2019. години износио је 1.130.700, што представља смањење у односу на 2018. годину за 20.800, односно за 1,8% (1.151.500 у 2018. години). Контингент младих жена смањен је за 10.100 и у 2019. години је износио 549.800, док је контингент младих мушкараца смањен за 10.700 и износио је 580.900.

Број активних младих који у 2019. години износи 531.400, састоји се од 114.200 незапослених и 417.200 запослених. Смањење броја активних младих у односу на 2018. годину за 22.900, односно за 4,1%, највећим делом је резултат смањења броја незапослених за 21.700 или 16,0% у односу на 2018. годину, док се број запослених младих смањио за 1.200 или 0,3% у односу на претходну годину. Број неактивних младих износио је у 2019. години 599.300 и већи је у односу на 2018. годину за 2.100 или 0,4%.

Стопа активности младих у 2019. години износи 47,0% и за 1,1 процентни поен (п.п.) мања је у односу на претходну годину, при чему је стопа активности младих мушкараца од 53,5% за 13,4 п.п. већа од стопе активности младих жена која износи 40,1%.

Стопа запослености младих у 2019. години износи 36,9% и за 0,6 п.п. је већа у односу на 2018. годину. Родни јаз запослености износи 11,3 п.п. и резултат је разлике између стопе запослености мушкараца – 42,4% и стопе запослености жена – 31,1%.

Стопа незапослености младих у 2019. години износи 21,5% и мања је за 3,0 процентна поена у односу на 2018. годину. Стопа NEET, односно, учешће младих који нису запослени и не налазе се у неком од програма обуке или образовања у укупном броју младих износи 18,9% и мања је за 1,2 п.п. у односу на 2018. годину.

Кретања индикатора на тржишту рада за младе (15-29)

Млади 15-29 2018. година – просек 2019. година – просек Промене 2019/2018
(у процентним поенима)
Стопа активности 48,1% 47,0% -1,1
Стопа запослености 36,3% 36,9% 0,6
Стопа незапослености 24,5% 21,5% -3,0
Стопа неактивности 51,9% 53,0% 1,1
Стопа NEET 20,1% 18,9% -1,2
Извор: АРС, РЗС

Према подацима Евростата за 2019. годину, стопа активности младих 15-29 година старости у ЕУ-28 остала је на истом нивоу у односу на претходну годину и износи 56,6%. Стопа запослености износи 50,3% и порасла је за 0,5 п.п. (49,8% у 2018. години), док стопа незапослености износи 11,2% и мања је за 0,8 п.п. у односу на 2018. годину (12,0%). Стопа NEET износи 12,5% и у односу на претходну годину је смањена за 0,4 п.п. (12,9% у 2018. години).

Посматрано у односу на наведене просечне показатеље за ЕУ-28, положај младих на тржишту рада у Србији је неповољнији у односу на њихове вршњаке у ЕУ-28, међутим, посматрано према појединачним државама чланицама, то није увек случај. Тако нпр. у односу на Србију, Бугарска, Грчка и Италија имају мање стопе активности младих – 45,2%, 44,1% и 40,9% респективно, док Италија, Шпанија и Грчка имају више стопе незапослености младих – 22,4%, 24,7% и 28,9% респективно. Вишу стопу NEET у односу на Србију има Италија – 22,2%.

—————

[1] Омладином или младима у Србији сматрају се лица од навршених 15 до навршених 30 година живота (Закон о младима, „Службени гласник РС“, број 50/11).

 


 

Корисна документа

Е2Е публикације

Стратешка и друга документа Републике Србије

Стратешка и друга документа ЕУ

Студије и истраживања

 

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]