Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

LIP 2: Zajednica se gradi srcem – Uvođenje usluge Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u opštine Medveđa i Lebane

Bojnik - grbU cilju unapređenja sistema socijalnog uključivanja marginalizovanih grupa, Opština Bojnik u saradnji sa Opštinom Lebane i Opštinom Medveđa, u saradnji sa Udruženjem ”Građanski savet opštine Bojnik” i Udruženjem za podršku dece sa smetnjama u razvoju ”Srce za decu” iz Medveđe sprovodi projekat „Zajednica se gradi srcem – Uvođenje usluge Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u opštine Medveđa i Lebane“.

Projektom se uspostavlja model međuopštinske saradnje na razvijanju, uvođenju i pružanju usluge socijalne zaštite Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u opštinama Bojnik, Medveđa i Lebane. Ovu uslugu već 10 godina u Bojniku pruža Udruženje ”Građanski savet opštine Bojnik”, a na osnovu tog primera, uz mentorsku podršku udružena iz Bojnika koji je dobio licencu za pružanje usluge, udruženje „Srce za decu“ će unaprediti svoje kapacitete za pružanje iste usluge u Medveđi, dok će u Lebanama grupa roditelja dece sa smetnjama u razvoju formirati organizaciju civilnog društva koja će uz mentorsku podršku razviti svoje kapacitete i na teritoriji te opštine pružati uslugu Dnevnog boravaka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Uvođenje i pružanje usluge biće utemeljeno i u lokalnom normativnom okviru ovih opština, kroz izmene odluka o socijalnoj zaštiti i usvajanje pravilnika o pružanju usluge.

Usluga je namenjena deci i omladini sa smetnjama u razvoju, a podrazumeva podršku i podsticaj za osamostaljivanje, shodno njihovim potrebama, željama i mogućnostima. Kroz učestvovanje u konkretnim životnim situacijama, korisnici/e će se pripremati za samostalan život, a istovremeno projekat je usmeren na podizanje nivoa senzibilizanosti i informisanosti lokalne zajednice o problemima i potrebama dece i omladine sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, kako bi se omogućilo stvaranje inkluzivnog ambijenta za osetljive grupe dece i omladine. Ovakva vrsta podrške posebno je značajna za porodice i roditelje koji se staraju o deci sa smetnjama u razvoju, a koji će tokom ovog projekta biti povezani u cilju prevazilaženja socijalne isključenosti sa kojom se oni i njihova deca susreću. Uslugu dnevni boravak tokom projekta dobiće 23 korisnika/ca (Bojnik (8), Lebane (8) i Medveđa (7)), a roditelji, građani/ke i predstavnici lokalnih organizacija iz tri opštine imaće priliku da učestvuje na tri porodične konfrencije, koje će se baviti ovom tematikom.

Projekat podstiče saradnju među osetljivim grupama i ključnim akterima iz različitih sektora na lokalnom nivou i razvija međuopštinsku saradnju u cilju uspešnijeg suočavanja sa problemima socijalne isključenosti ranjivih grupa.

U kontekstu Agende Ujedinjenih nacija 2030 – Ciljevi održivog razvoja, ovaj projekat doprinosi ispunjavanju dva cilja. U okviru Cilja 1 doprinosi se Osnaživanju i promociji socijalnog uključivanja na lokalnom nivou, kao i unapređenju mera socijalne zaštite u skladu sa podciljevima cilja 1, i Cilju 10 u okviru podciljeva smanjenja siromaštva i smanjenja nejednakosti.

Projekat se sprovodi u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2. Program LIP 2 realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u okviru projekta Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji, koji podržava Vlada Švajcarske.

 


 

Uspešne priče

Kada zajednicu gradimo srcem

LIP 2: Zajednica se gradi srcem – Uvođenje usluge Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju u opštine Medveđa i Lebane„Moje dete voli da se druži sa drugom decom i raduje se odlasku u dnevni boravak.“ Ovim rečima Aleksandrina majka Slađana Atanacković ocenjuje dnevni boravak „Dečja radost“ u Bojniku. Aleksandra (27) koristi uslugu dnevnog boravka u Bojniku već 10 godina. „Osećam veliku podršku i olakašanje kada znam da moje dete provodi dan sa drugarima, da ima organizovano vreme i stručnu podršku. Onda mi bude lakše da završavam i sve druge obaveze koje život nosi“, kaže Slađana.

Ograničenja usled pandemije Covid-19 za sve nas, a posebno za decu sa smetnjama u razvoju, predstavljaju veliko opterećenje. I dok u skladu sa epidemološkim merama škole organizuju nastavu prema posebnim režimima ili online, Dnevni boravak „Dečja radost“ nastavio je sa radom.

Opširnije…


 

Angažovanjem roditelja do aktivne inkluzije

LIP 2: Angažovanjem roditelja do aktivne inkluzije„Imam sina, Veljka. Odgajanje deteta sa teškoćama u razvoju može biti veoma izazovno. Od trenutka formiranja udruženja ‘Feniks’ prošle godine, osećam se kao deo nečeg većeg. Iako imam divne prijatelje i komšije, članovi udruženja zaista razumeju svakodnevne izazove podizanja deteta sa teškoćama u razvoju i probleme sa kojima se suočavamo.

Činjenica da ovakvo jedno udruženje postoji obogatilo je život mog sina, jer znam da bilo kada mogu da postavim pitanje o bilo čemu, npr. pelenama, terapijskim potrebama, ponašanju – lista je beskrajna. Ali znam da ću uvek dobiti vrlo korisne i pouzdane informacije.

Pored toga što je odličan resurs za specifične potrebe, udruženje je takođe alat koji podstiče nas roditelje da zakoračimo u svet zagovaranja i promene svesti i politikea koje utiču na našu decu“, ističe Vladica Petković, član udruženja iz sela Grgurovce sa teritorije opštine Lebane.

Opširnije…


 

Naš prvi zajednički izlet

Naš prvi zajednički izlet„Kada vidimo koliko su naša deca srećna i zadovoljna, a posebno moj brat, ja sam još srećnija i zadovoljnija. Organizovani izleti i druženja dece i omladine sa smetnjama u razvoju su veliki korak i pomak, ne samo za njih, već i za sve na teritoriji Opštine Medveđa, a posebno za njihove roditelje i staratelje“, kazala nam je Dragana Stojković, predstavnica udruženja „Srce za decu“ iz Medveđe i sestra osobe sa smetnjama u razvoju, budućeg korisnika usluge dnevnog boravka.

Udruženje za podršku deci sa posebnim potrebama „Srce za decu” iz Medveđe od svog osnivanja 2017. godine zbog nedovoljnih ljudskih resursa i nedostatka iskustva nije imalo prilike da učestvuje u projektima finansiram od strane lokalnih ili stranih donatora. Zahvaljujući podršci lokalne samouprave Medveđa i udruženja „Građanski savet Opštine Bojnik“ iz Bojnika, licenciranog pružaoca za dve usluge socijalne zaštite, mali tim ovog udruženja odvažio se da krene u nepoznato.

Opširnije…

 

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]