Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

LIP 2: Treće doba u porodici

Kraljevo - grbU cilju povećanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih sugrađana i sugrađanki u ruralnim područjima, Grad Kraljevo u saradnji sa udruženjem građana „Polet“ i Centrom za socijalni rad Kraljevo sprovodi projekat „Treće doba u porodici“.

Projektom se proširuje usluga socijalne zaštite privremeni smeštaj u kriznim situacijama uspostavljanjem usluge urgent hraniteljstva, dok se  usluga pomoć u kući za starije unapređuje uvođenjem psihosocijalne podrške starima u udaljenim ruralnim područjima. Usluge će tokom projekta biti pružane sugrađanima i sugrađankama starijim od 65 godina, koji žive na teritoriji sela: Lazac, Bogutovac, Studenica, Vitkovac, Musina Reka i Zakuta, odnosno starijim licima koja žive u samačkim domaćinstvima, licima sa zdravstvenim poteškoćama, kao i starijima koji žive u uslovima izolovanosti bez mlađih članova domaćinstva. Urgent hraniteljske porodice koje će biti formirane tokom projekta obezbediće privremeno zbrinjavanje, zadovoljenje osnovnih potreba i preveniranje ugroženosti starijih, naročito u kriznim situacijama, a posebno tokom zimskog perioda. Unapređenje usluge pomoć u kući omogućiće kvalitetniji život i olakšati teško funkcionisanje domaćinstava starijih u udaljenim selima kroz pružanje podrške pri nabavci namirnica i lekova, zakazivanju zdravstvenih pregleda, a posebno u prevazilaženju osećaja usamljenosti i izolovanosti.

Urgentni smeštaj u posebno edukovanim  porodicama tokom projekta dobiće 8 korisnika/ca, 15 gerontodomaćica će biti obučeno za pružanje psihosocijalne podrške starima, dok je projektom  predviđeno da 50 korisnika sa teritorije 6 sela koristi uslugu pomoć u kući tokom trajanja projekta. Projektom se učvršćuje međusektorska saradnja u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou, čime se sistemski unapređuje status i pruža adekvatna zaštita starijim sugrađanima, smanjuje njihova socijalna isključenost i pruža podrška ostajanju u porodičnom okruženju.

Unapređenjem inkluzivnih mera na lokalnom nivou, ciljevi projekta usklađeni su sa globalnim politikama održivog razvoja u oblasti zdravlja i održivih zajednica podržavajući ispunjenje dva cilja definisanih Agendom Ujedinjenih nacija 2030 – Ciljevi održivog razvoja i to cilj tri: Obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za sve u svim životnim dobima, i cilj jedanaest: Učiniti gradove i ljudska naselja inkluzivnim, bezbednim, prilagodljivim i održivim.

Projekat se sprovodi u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2. Program LIP 2 realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u okviru projekta Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji, koji podržava Vlada Švajcarske.

U okviru projekta „Treće doba u porodici” pripremljen je Vodič za urgentno hraniteljstvo starijih osoba, a možete ga preuzeti ovde (.pdf, 56 MB).

 


 

Uspešne priče

Korak dalje u brizi i podršci starijima u Kraljevu – psihosocijalna podrška kroz uslugu socijalne zaštite Pomoć u kući za starija lica

Korak dalje u brizi i podršci starijima u Kraljevu - psihosocijalna podrška kroz uslugu socijalne zaštite "Pomoć u kući za starija lica"Milica Krsmanović ima 88 godina i živi sama u graničnom području sela Mrsać i Lazac, u brdovitim predelima teritorije grada Kraljeva. Ima troje dece koja žive van Kraljeva. Rano je ostala udovica. Njena deca se trude da je obilaze kad god im to prilike dozvoljavaju.

Kao starija osoba koja živi u samačkom domaćinstvu, Milica je od strane Centra za socijalni rad prepoznata kao osoba kojoj je potrebna podrška i ona je od ove godine postala korisnica usluge Pomoć u kući.

Brigu o Milici vodi gerontodomaćica Sretana Jovanović, koja živi u istom selu i koja je obilazi dva puta nedeljno po dva sata u skladu sa Miličinim potrebama.

Baka Milica ne krije svoje zadovoljstvo: „Kad dođe Sretana, ogreje me sunce kao ovo danas. Sve mi pomaže, naročito da se snađem oko ovih lekova. Donese mi namirnice, počisti i spremi da jedem. Ipak najviše volim da popijemo zajedno kafu i da se lepo ispičamo, jer samoća ubija čoveka.

Opširnije…

 


 

Dostojanstveno starenje u atmosferi prihvatanja i podrške – Usluga urgent hraniteljsta za starije osobe u Kraljevu

Dostojanstveno starenje u atmosferi prihvatanja i podrške - Usluga urgent hraniteljsta za starije osobe u KraljevuIvanka M. potiče iz planinskog sela Propljenica (Tolišnica), udaljenog 50 km od Kraljeva. Od smrti supruga 2006. godine živi sama u skromnom seoskom domaćinstvu. Decu nisu imali. Ivanka je nakon smrti supruga radila za nadnicu, dok je godine i nemoć nisu sustigle, a u svom skromnom domaćinstvu je gajila nekoliko ovaca i kokošaka. Kontakt je imala sa bratancem pokojnog supruga, koji ju je redovno obilazio. „Jednom do dva puta mesečno donosio mi je osnovne namirnice“, objašnjava Ivanka koliko joj je takva pomoć bila važna, budući da je postajala sve nemoćnija da hoda punih 10 km do prve prehrambene prodavnice.

Nakon što je napunila 87 godina, prodala je ovce, jer je briga o životinjama za nju postajala sve veći teret, a kokoške su, kako nam je kazala, pojele lisice. U junu 2019. godine, sa nepunih 88 godina, Ivanka je pala u blizini kuće i polomila kuk. Na mestu gdje je pala pronašli su je meštani, na sreću ne dugo nakon pada, pa je intervencijom hitne službe prebačena u Opštu bolnicu u Kraljevu, na odeljenje ortopedije. Operisana je, a potom prevezena u Matarušku banju, u rehabilitacioni centar „Agens“, gde je provela pet nedelja. Pred kraj rehabilitacije, ova zdravstvena ustanova obavestila je Centar za socijalni rad Kraljevo da je Ivanka spremna za otpust, ali da živi sama i da nije u mogućnosti da nastavi bez podrške, uzimajući u obzir postojeće zdravstveno stanje.

Opširnije…

 


 

Dokumenta i publikacije

Vodič za urgentno hraniteljstvo starijih osoba

Vodič za ugent hraniteljstvo - naslovna stranaVodič za urgentno hraniteljstvo starijih osoba osmišljen je tako da senzibiliše i informiše sve zainteresovane strane u postupku zbrinjavanja starijih osoba u urgent hraniteljskim porodicama. Urgentno zbrinjavanje starijih osoba visoko je stresna situacija  pre svega za stare osobe, zbog čega je veoma važno  dobro poznavanje svih važnih okolnosti, uslova i procedura koje doprinose dobrobiti osoba u stanju socijalne potrebe i uspešnoj realizaciji ovog ozbiljnog posla.

Nakon uvodnog dela Vodiča, koji se poziva na postojeća normativna akta i naglašava potrebu za izradom onih koja nedostaju, u narednim poglavljima su predstavljene ključne specifičnosti potreba starih osoba u situacijama urgent zbrinjavanja. Vodič pruža informacije o tome koje kriterijume treba da ispuni neka porodica da bi mogla da postane sigurno mesto za zbrinjavanje starije osobe, tj. urgent hraniteljska porodica. Takođe definiše procedure u postupku realizacije usluge urgentnog hraniteljstva za stare, a uz to približava i model regrutovanja novih urgent hraniteljskih porodica u lokalnim sredinama. Vodič posebnu pažnju posvećuje pravima starih osoba u trećem životnom dobu, dok je na samom kraju predstavljen primer dobre prakse iz Kraljeva.

Vodič je namenjen profesionalcima u sistemu socijalne zaštite, pružaocima usluga – hraniteljima i urgent hraniteljima, članovima porodica starijih lica, angažovanima  u nevladinom sektoru koji sprovode socijalne programe, medijima i široj javnosti. Više o Vodiču možete saznati ovde.

Kliknite da preuzmete Vodič za urgentno hraniteljstvo starijih osoba (.pdf, 56 MB).

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]