Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

LIP 2: Razvoj inovativnog modela dodatne podrške učenicima

Raška - grbProjekat „Razvoj inovativnog modela dodatne podrške učenicima“ koji sprovodi Opština Raška u saradnji sa Udruženjem osoba sa invaliditetom „Srna“,  lokalnom organizacijom civilnog društva, obaveznim partnerom na projektu i drugim lokalnim partnerima: Centrom za socijalni rad Raška, organizacijom civilnog društva „Ekumenska humanitarna organizacija“ i Osnovnim školama „Raška“, „Josif Pančić“, „Sutjeska“ i „Jošanička Banja“, ima za cilj uvođenje inovativne usluge socijalno-obrazovne podrške, kao mere podrške sprečavanju osipanja učenika/ca iz obrazovnog sistema. Projekat ima za cilj da podrži decu i to: decu sa smetnjama u razvoju, decu koja imaju specifične teškoće pri učenju i savlađivanju školskog gradiva, kao i decu koja odrastaju u socio-ekonomski nestimulativim sredinama, odnosno decu koja su po različitim osnovama u riziku od socijalnog isključivanja. Projektom se uvodi usluga socijalno-obrazovne podrške deci u učenju i socijalizaciji,  koja će doprineti pored stvaranja podsticajnog ambijenta u porodici, tako i u školskom ambijentu kroz promociju kulture volontiranja i solidarnosti.

Deca između 7 i 14 godina, koja su u riziku od socijalnog isključivanja usled smetnji u razvoju i specifičnih teškoća u učenju, koristiće inovativnu uslugu socijalno-obrazovne podrške koja podrazumeva dvočasovni rad stručnih lica sa decom i predviđeno je da im ova podrška bude dostupna dva puta nedeljno u školi. Deca istog uzrasta koja odrastaju u siromašnim porodicama ili porodicama u kojima se ne govori jezik na kojem se odvija školska nastava dobiće podršku školskih vršnjaka, koji će proći program tutoringa „program vršnjačkog podučavanja“. Tutori će kroz svoje znanje, volonterskim radom, pomoći svojim školskim drugarima/cama  kojima je potrebna podrška za poboljšanje uspeha u školi, podstičući time stvaranje šireg ambijenta vršnjačke solidarnosti.

Projekat će pružiti podršku za ukupno 40 dece i njihovim roditeljima, koji će takođe indirektno biti korisnici inovativne usluge. Predviđeno je da se pružaoci usluge socijalno-obrazovne podrške povremeno sastaju sa roditeljima i osnažuju ih kako bi kroz pravovremenu komunikaciju na adekvatan način pružali podršku svojoj deci tokom školovanja. Pružanjem individualno prilagođene podrške u skladu sa potrebama svakog deteta smanjuje se rizik osipanja učenika/ca iz obrazovnog sistema, od prelaska u stanje trajne socijalne isključenosti i povećane socijalne potrebe, a povećava se individualni kapacitet deteta za kasniji samostalan život.

Unapređenje socijalnog uključivanja ranjivih grupa deo je globalne Agende Ujedinjenih nacija i prepoznato je kao važan aspekt u okviru ciljeva održivog razvoja koji se odnose na smanjenje siromaštva (Cilj 1) i smanjenje nejednakosti (Cilj 10), a mere podrške za ostanak u obrazovnom sistemu deo su cilja obezbeđivanja inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja (Cilj 4) Agende 2030.

Projekat se sprovodi u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2. Program LIP 2 realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u okviru projekta Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji, koji podržava Vlada Švajcarske.

 


 

Uspešne priče

Inovativni modeli podrške učenicima sa poteškoćama u učenju

LIP 2 Raška - Inovativni modeli podrške učenicima sa poteškoćama u učenju„Kada sam pre mesec počela da radim sa devojčicom koja pohađa četvrti razred, primetila sam da je tiha, povučena, bez drugara i drugarica i bez bilo kakve komunikacije sa okruženjem“, započinje razgovor Gordana Stojanović, profesorka razredne nastave razgovor o svojoj desetogodišnjoj učenici T.P. Kaže da je kao pružalac dodatne obrazovne podrške učenicima sa poteškoćama u učenju uz mnogo truda i upornosti uspela da odgovori na njene potrebe i da joj vrati osmeh na lice, da je motiviše da se druži sa drugarima i da sa njom razvije pre svega prijateljski odnos.

Opština Raška je u partnerstvu sa lokalnim udruženjem osoba sa invaliditetom „Srna“, Centrom za socijalni rad Raška, Ekumenskom humanitarnom organizacijom iz Novog Sada, a u saradnji sa dve osnovne škole iz Raške i dve osnovne škole iz okoline Baljevca i Jošaničke Banje, odlučila da primeni širi pristup inkluzivnog obrazovanja i testira uključivanje učenika sa teškoćama u društveni život zajednice na svim nivoima.

Opširnije…

 

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]