Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

LIP 2: Zajedno do cilja

Bela Palanka - grbU cilju unapređenja sistema socijalnog uključivanja i povećanja društvene uključenosti dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, opština Bela Palanka u saradnji sa udruženjem „Te Deum“ sprovodi projekat „Zajedno do cilja“.

Projektom se uspostavlja usluga socijalne zaštite „lični pratilac deteta“ i pokreće Škola socijalnih veština, koje će omogućiti da deca sa invaliditetom i smetnjama u razvoju dobiju individualnu podršku za povećanje samostalnosti i uključivanje u vannastavne aktivnosti i društveni život lokalne zajednice.

Usluga „lični pratilac deteta“ je namenjena deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju koja pohađaju redovne obrazovne ustanove, dok projekat posebno želi da pruži podršku deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju iz ruralnih sredina, koja su u još većoj meri isključena iz društvenih aktivnosti svojih vršnjaka. Ovu uslugu tokom sprovođenja projekta dobiće petoro dece sa teritorije opštine Bela Palanka, a uslugu će pružati posebno obučena lica za rad sa decom koja su prošla akreditovanu obuku sa lične pratioce.

Škola socijalnih veština, koja će biti organizovana tokom školskih raspusta, namenjena je deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima, kao i opštoj populaciji. Radionice škole socijalnih veština, koje će se održavati dva puta sedmično obuhvatiće niz interaktivnih predavanja i treninga o toleranciji, diskriminaciji, vršnjačkom nasilju, timskom radu, kao i izlete i posete različitim kulturnim manifestacijama, kako bi se polaznici škole kroz zajednički rad upoznali sa temom i značajem socijalnog uključivanja i inkluzivnog društva.

Projekat je usmeren na unapređenje kvaliteta svakodnevnog života sve dece u lokalnoj zajednici, a posebno dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju iz ruralnih sredina, i doprinosi saradnji i izgradnji partnerstava između javnog, privatnog i civilnog sektora.

U kontekstu Agende Ujedinjenih nacija 2030 – Ciljevi održivog razvoja, ovaj projekat doprinosi ispunjavanju tri cilja. U okviru Cilja 1 doprinosi se Osnaživanju i promociji socijalnog uključivanja na lokalnom nivou, kao i unapređenju mera socijalne zaštite u skladu sa podciljevima cilja 1, zatim Cilju 10 u okviru podciljeva smanjenja siromaštva i smanjenja nejednakosti, i Cilju 4 koji se odnosi na sve mere podciljeva koje su usmerene na socijalno uključivanje dece i doprinose obezbeđivanju inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja.

Projekat se sprovodi u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2. Program LIP 2 realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u okviru projekta Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji, koji podržava Vlada Švajcarske.

 


 

Uspešne priče

Škola socijalnih veština – kreativnim radionicama do razvijanja životnih veština

Škola socijalnih veština – kreativnim radionicama do razvijanja životnih veštinaDeset godina od uvođenja inkluzivnog obrazovanja u školski sistem, Bela Palanka je značajno iskoračila u pogledu obezbeđivanja uslova da svako dete dobije jednake mogućnosti za ostvarivanje prava na obrazovanje.

Opština Bela Palanka je 2019. godine u saradnji sa lokalnom organizacijom civilnog društva „Te Deum“, u okviru projekta pod nazivom „Zajedno do cilja“, pokrenula  uvođenje usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta, koja deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom obezbeđuje mogućnost redovnog pohađanja škole.

Pored ove standardizovane usluge, partneri na projektu saglasili su se da deci u Beloj Palanci treba pružiti dodatnu podršku kroz približavanje školskog gradiva na njima zanimljiviji način. U tom cilju, odlučili su se za testiranje inovativne usluge Škola socijalnih veština.

Opširnije…

 


 

Tanja – uz podršku do cilja

Zajedno do cilja - Bela PalankaTanja je jedna od korisnica usluge Lični pratilac deteta, razvijene u okviru projekta „Zajedno do cilja“ koji lokalna samouprava Bela Palanka realizuje u saradnji sa Udruženjem „Te Deum”. U razgovoru sa Tanjinim ličnim pratiocem saznajemo da Tanja od predmeta najviše voli fizičko, likovno i muzičko. Od kada je postala korisnica ove usluge, Tanja sa više lakoće i entuzijazma pristupa školskim obavezama, a posebno voli kada joj lični pratilac nešto nacrta, a ona potom oboji. Kada je u pitanju školsko gradivo iz matematike, fizike i hemije, njemu se ne raduje, ali uz pomoć i podršku nastavnika i ličnog pratioca i ovi domaći zadaci se uspešno završavaju. Nastavu pohađa po Individualnom obrazovnom planu koji je prilagođen njenim mogućnostima.

Prema rečima njene mame, od kada je postala korisnica ove usluge, kući dolazi nasmejana. Tanja uz podršku uspešno i sa zadovoljstvom obavlja školske obaveze, a posebno joj prija druženje i boravak u kolektivu sa vršnjacima. Trenutno je na onlajn nastavi, ali kaže da jedva čeka da pođe u školu i da se vrati u svoju školsku klupu. Upravo to najviše svedoči o pomaku koji je postignut u komunikaciji devojčice sa vršnjacima i predmetnim nastavnicima, kao i napretku u njenom intelektualnom razvoju, koji je rezultat redovnog pohađanja škole.

Opširnije…

 

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]