Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Regionalni klaster znanja u obrazovanju (jun, 2011.)

Objavljeno 14.06.2011.

Regionalni sastanak pod nazivom „Od istraživanja do prakse –PISA istraživanje u funkciji kreiranja obrazovnih politika“ biće održan 16 – 17. juna 2011. godine u Beogradu.

Više informacija o učesnicima Konferencije možete saznati ovde: Kratke biografije učesnika

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije u saradnji sa partnerima iz regiona organizuje prvi u nizu sastanaka u okviru zajedničkog klastera znanja Odlučivanje zasnovano na podacima (Evidence Based Policy Making).

Pokretanje ovog klastera inicirano je na Regionalnoj radionici (Regional Workshop for Senior Officials and Experts on Cooperation around Clusters of Knowledge) koja je održana u decembru 2010. godine u Sarajevu, kao i na četrnaestom sastanku predstavničkog i savetodavnog tela ERI SEE (14th Meeting of ERISEE Governing Board and Consultative Body) u Beogradu, marta 2011. godine.

Klaster pokrećemo sa namerom da zajedno sa zemljama iz regiona i partnerskim organizacijama unapredimo mehanizme regionalne saradnje u oblastima koje mogu doprineti ostvarivanju sledećih ciljeva: unapređenju komunikacije i saradnje između istraživačke zajednice i kreatora javnih politika; definisanju mehanizama za bolje korišćenje podataka i rezultata istraživanja od strane donosilaca odluka; unapređenju istraživačke prakse u kreiranju obrazovnih politika; mapiranju i pokretanju analiza relevantnih za kreiranje obrazovnih politika; efikasnijem korišćenju EU mehanizama i fondova za unapređenje donošenja obrazovnih politika zasnovanih na podacima. Klasteri treba da igraju važnu ulogu u usklađivanju regionalnih inicijativa sa novim okvirom ET 2020, EU 2020 i inicijativama u okviru obrazovanja i obuke (Mladi u pokretu – Youth on the Move, Agenda za nove veštine i radna mesta – Agenda New Skills for New Jobs), kao i boljem planiranju IPA sredstava za ostvarenje ciljeva strategije EU 2020. Klaster Odlučivanje zasnovano na podacima je otvoren za saradnju sa svim zemljama regiona i partnerskim organizacijama.

Sastanak će okupiti predstavnike ministarstava prosvete i nauke iz država regiona, predstavnike istraživačke zajednice kao i predstavnike međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija. Na regionalnom sastanku biće odlučeno i o prioritetima i konceptu rada klastera kao i o načinima buduće saradnje.

Sastanak organizuju Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije, Inicajativa reforme obrazovanja u jugoistočnoj Evropi i Radna grupa za podsticanje i unapređenje ljudskog kapitala Regionalnog saveta za saradnju.

Kliknite da preuzmete dnevni red Skupa (.doc).

Preuzmite prezentacije sa Regionalnog sastanka “Od istraživanja do prakse –PISA istraživanje u funkciji kreiranja obrazovnih politika”:

Otvaranje Skupa i uvodne reči

Uvodna reč – Tinde Kovač Cerović, državni sekretar, Ministarstvo prosvete i nauke, Republika Srbija
Uvodna reč – Tanja Ranković, koordinatorka za obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije, Republika Srbija

Sesija: Kreiranje politika na osnovu istraživanja PISA – mogućnosti i izazovi

Odlučivanje zasnovano na podacima u Portugaliji – Marija do Karmo Gomeš, potpredsednik, Državna agencija za kvalifikacije, Republika Portugalija

Sesija: Rezultati istraživanja PISA kao instrument za kreiranje politika

Rezultati istraživanja PISA i promene u sistemu obrazovanja – Studija slučaja: Poljska – Stanislav Drzaždevski, savetnik, Strateško odeljenje, Ministarstvo državnog obrazovanja, Republika Poljska
Rezultati istraživanja PISA i promene u sistemu obrazovanja – Studija slučaja: Slovenija – Slavko Gaber, docent, Ljubljаnski univerzitet – Fakultet obrazovanja (CEPS), Republika Slovenija
Rezultati istraživanja PISA i promene u sistemu obrazovanja – Studija slučaja: Hrvatska – Goran Sirovatka, direktor, Državni centar za spoljnu evaluaciju u obrazovanju, Republika Hrvatska
Rezultati istraživanja PISA i promene u sistemu obrazovanja – Studija slučaja: Srbija – Aleksandar Baucal i Dragica Pavlović, PISA koordinatori, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, Republika Srbija
Značaj obrazovanja nastavnika u cilju boljih rezultata istraživanja PISA – Soren Nilsen, viši stručnjak za politike i sisteme stručnog obrazovanja i obuke, Evropska fondacija za obuku

Sesija: Kreiranje politika na osnovu podataka u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja

– Postignuća ugroženih učenika u riziku – Roksana Mihail, direktor Odeljenja za razvijanje istraživanja, Nacionalni centar za procenu i ispitivanje, Republika Rumunija
Efikasno korišćenje podataka – Ljubica Kiselički, pomoćnik gradonačelnika Grada Subotica – Analiza mreže škola u Opštini Subotica, Republika Srbija
Zaključci prvog dana

Sesija: Donošenje odluka na osnovu podataka

Klaster znanja: Odlučivanje zasnovano na podacima – Tinde Kovač Cerović, državni sekretar, Ministarstvo prosvete i nauke i predsedavanje ERI SEE, Republika Srbija
Torino proces: Donošenje odluka na osnovu podataka – Madlen Šerban, generalni direktor, Evropska fondacija za obuku

Sesija: Predstavljanje tekućih regionalnih projekata i inicijativa

Projekti finansirani sredstvima višekorisničke IPA – Jelica Colić, Delegacija EU u Republici Srbiji
ERI – SEE – Ključne regionalne aktivnosti – Predrag Lažetić, direktor, Centar za obrazovne politike, Republika Srbija
Klaster znanja – Rumunija, Dana Stroje, direktor Jedinice za programe obuke i osiguranje kvaliteta, Nacionalni centar za razvoj stručnog obrazovanja i obuke, Republika Rumunija
Klaster znanja – Hrvatska, Biljana Birač, Ministarstvo nauke, obrazovanja i sporta, Direktorat za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Republika Hrvatska

Sesija: Mogućnosti finansiranja regionalnih inicijativa

Projekti finansirani sredstvima IPA – Jelica Colić, Delegacija EU u Republici Srbiji
Mogućnosti za finansiranje klastera – Marija Soronda, Radna grupa za podsticanje i unapređenje ljudskog kapitala, Republika Austrija

Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <


Blog > <

Earlier
Đorđe Vasiljević - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đorđa Vasiljevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Pre dve [...]
pon, jun 01, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đurice Stankova na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Moja priča [...]
pet, maj 29, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Stefana Lazarevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Ja sam [...]
sri, maj 27, 2020
Source: Inkluzija blog
Monika Ajvazović - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Monike Ajvazović na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Još od [...]
pon, maj 25, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Olge Dević i Andree Rajičić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact [...]
pet, maj 22, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]