Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Podrška Nacionalnoj službi za zapošljavanje u okviru Programa „Znanjem do posla“

Objavljeno 31.12.2021.

E2E - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu SIPRU) je u prethodne dve godine pružao ekspertsku podršku Nacionalnoj službi za zapošljavanje (u daljem tekstu NSZ) na unapređenju preduzetničkog programa koji realizuje NSZ na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Podrška je realizovana tokom druge faze programa „Znanjem do posla“ koji se sprovodi uz podršku Vlade Švajcarske.

Fokus podrške Nacionalnoj službi za zapošljavanje, koju je pružao SIPRU, bio je u domenu redizajna preduzetničke obuke „Put do uspešnog preduzetnika“, digitalizaciji ove obuke u saradnji sa GIZ PME (Migracije za razvoj) projektom, kao i u delu dodeljivanja subvencija za podršku samozapošljavanju, pisanju biznis planova i ocene podnetih biznis planova.

Tokom prve faze pružanja podrške NSZ-u, urađena je sveobuhvatna analiza kojom je utvrđeno početno stanje i željeni pravci reforme za svaki od pomenutih segmenata preduzetničkog programa. Nakon sprovedene analize, ekspertski tim je u saradnji sa NSZ redizajnirao preduzetničku obuku koja će od 2022. godine trajati 3 umesto dva dana, a sadržaj obuke je dopunjen novinama posebno u domenu digitalnog marketinga i poslovanja. Polaznici obuke će sada mnogo više vremena imati na raspolaganju za izradu biznis plana (drugi i treći dan obuke), kao ključnog elementa za dodelu subvencija i otpočinjanje sopstvenog biznisa. Redizajnirana obuka je pilotirana u septembru 2021. godine u filijali NSZ u Beogradu i njeno dalje sprovođenje u svim filijalama NSZ se očekuje tokom 2022. godine.

U saradnji sa GIZ-PME (Migracije za razvoj) projektom, SIPRU je pružio podršku NSZ-u i u digitalizaciji preduzetničke obuke koja će sada svim zainteresovanim licima biti dostupna i u online režimu. Ovo će posebno imati pozitivne efekte na dostupnost preduzetničke obuke većem broju korisnika/ca, lakšu dostupnost obuke u trenucima pandemije virusa kovid 19 i imaće pozitivne efekte na radno rasterećenje savetnika u NSZ.

U cilju osnaživanja kapaciteta NSZ i efikasnijeg sprovođenja preduzetniče obuke, SIPRU je sproveo u 2021. godini i program treninga postojećih trenera kako bi se oni upoznali i što adekvatnije pripremili za sprovođenje redizajnirane preduzetničke obuke. Takođe, organizovano je i nekoliko treninga za nove trenere (Training of Trainers – ToT) u NSZ-u kako bi se proširio krug savetnika koji takođe mogu da drže preduzetničku obuku. Na taj način se dodatno smanjuje radno opterećenje postojećih trenera NSZ a povećava se i kapacitet za uključivanje dodatnog broja lica koji bi prošli preduzetničku obuku.

Konačno, izrađen je i novi predlog za ocenjivanje biznis planova koji podrazumeva balans ekonomske i socijalne dimenzije mera podrške samozapošljavanju. Ovim predlogom predviđeno je i da podnošenje biznis planova ide elektronskim putem po uzoru na postojeću praksu NSZ-a na nekim drugim programima (na primer, program „Moja prava plata“).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]