Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Podrška Nacionalnoj službi za zapošljavanje u uvođenju psiho-socijalne podrške korisnicima preduzetničkog programa

Objavljeno 31.12.2021.

E2E - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu SIPRU) je u 2021. godini pružao ekspertsku podršku Nacionalnoj službi za zapošljavanje (u daljem tekstu NSZ) na uvođenju psiho-socijalne podrške čiji bi korisnici bili lica uključena u meru podrške samozapošljavanju. Podrška je realizovana tokom druge faze Programa „Znanjem do posla“ a čiju realizaciju je podržala Vlada Švajcarske.

Sredinom 2021. godine urađena je studija izvodljivosti uvođenja psiho-socijalne podrške preduzetnicima kako bi se sagledali svi aspekti usluge polazeći od potreba korisnika/ca. Kroz analizu tih potreba, izazova sa kojima se suočavaju i specifičnom podrškom koju zahtevaju preduzetnici/ce, kao i uz sagledavanje kapaciteta NSZ za uvođenjem nove usluge, izrađen je predlog dizajna ove usluge.

Usluga psiho-socijalne podrške daje mogućnosti licima koja su zainteresovana za preduzetništvo  da u organizaciji NSZ prođu jednodnevnu obuku koja će im pomoći da sagledaju sopstvene kapacitete za preduzetništvo, preispitaju motive za ulazak u preduzetništvo, razumeju koje su veštine najpotrebnije za uspešnog preduzetnika/preduzetnicu, koji izazovi ih čekaju u preduzetničkim vodama i kako odgovoriti na njih. Osim ovih aspekata lica koja se prijave za ovu jednodnevnu obuku će moći i da sagledaju svoju preduzetničku ideju u svom okruženju, da uvide na koje resurse mogu da računaju i da nauče da balansiraju poslovni sa privatnim životom. Jednodnevna obuka o psiho-socijalnim aspektima preduzetništva je predviđena da bude dobrovoljnog karaktera i pilotiranje ove obuke se očekuje u 2022. godini.

Predlog za uvođenje psiho-socijalne podrške za preduzetnike sadrži i komponentu usluge koju bi i korisnici subvencije za samozapošljavanje mogli da koriste. Razvoju ove usluge će se posvetiti dodatna pažnja tokom naredne godine.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]