Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Dvanaest godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Objavljeno 30.12.2021.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoObjavljivanjem jubilarnog 70. Biltena o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva, ispraćamo 2021. godinu uz nova znanja u okviru online Kursa o socijalnom uključivanju, osvrt na položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, inspirativne poruke naših blogera/ki, uspešne priče aktivista/kinja i druge važne teme za naše društvo.

Ovo je i poslednja godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) na realizaciji programa „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji“ i programa „Znanjem do posla“, koji se sprovode uz podršku Vlade Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC). U proteklih dvanaest godina, SIPRU je usmeravao kreiranje politika, jačanje intersektorske saradnje, unapređenje i inoviranje prakse ka inkluzivnijem i pravednijem društvu, u skladu sa procesom evropskih integracija i ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je kroz delovanje SIPRU, pri kabinetma predsednika/ca i potpredsednika/ca Vlade, bila visoko pozicionirana tema na agendi donosilaca odluka. Praćenje trendova u domenu siromaštva i socijalnog uključivanja prema međunarodno priznatim metodologijama predstavlja jednu od ključnih funkcija i najznačajnijih doprinosa SIPRU u procesu kreiranja javnih politika. Pored toga, SIPRU je intenzivno radio na unapređenju intersektorske saradnje u cilju što kvalitetnije primene relevantnih politika, putem izgradnje veza i mehanizama za saradnju između različitih aktera, kontinuiranog umrežavanja, podizanja svesti i jačanja kapaciteta unutar Vlade Republike Srbije za koordinaciju politika u domenu socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva. U prethodnom periodu, SIPRU je pružao podršku Vladi u izveštavanju o napretku u domenu socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva u odnosu na obaveze Republike Srbije u procesu evropskih integracija i obaveze definisane relevantnim međunarodnim konvencijama.

Tokom proteklih dvanaest godina, kroz uvid u podatke, primere dobre prakse i razmenu sa svim relevantnim akterima, SIPRU je osmislio inicijative za proveru inovativnih pristupa za rešavanje izazova sa kojima se svakodnevno suočavaju siromašne i ranjive grupe građana i građanki. U cilju formulisanja preporuka za unapređenje politika na nacionalnom i lokalnom nivou, inicijative su realizovane u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva. Na ovaj način, promena fokusirana na građane/ke se ostvarivala kroz povezane i međuzavisne korake: od prikupljanja i analize podataka, kreiranja politika u koordinaciji sa svim relevantnim akterima, do implementacije koja nas je dovela do novih podataka i naučenih lekcija za unapređenje politika i prakse.

Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva su kompleksni, višedimenzionalni procesi, sa brzim i učestalim transformacijama. Uverenje u to da napredak treba da bude u službi svih ljudi, posvećenost temi, fleksibilnost u pristupu i inovativnost u radu kolega i koleginica koji su u proteklim godinama doprineli delovanju SIPRU omogućili su da ova tema postane i ostane važna. Participacija građana i građanki, posebno iz osetljivih grupa, u traganju za najboljim odgovorima na izazove omogućila je da se ovoj temi pristupi sa aspekta ostvarivanja prava, a ne samo zadovoljenja potreba.

SIPRU zahvaljuje kolegama/icama u državnim institucijama, partnerima iz civilnog sektora, svim saradnicima/ama i građanima/kama na novim saznanjima i zajedničkim naporima u unapređenju socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, a Vladi Republike Srbije i Vladi Švajcarske na kontinuiranoj podršci i saradnji u ovoj oblasti. U Novoj godini svima želimo nove ideje, brojna partnerstva i mnogo uspeha u stvaranju inkluzivnijeg i pravednijeg društva za sve građane i građanke.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

***

(Tekst je izvorno objavljen kao Uvodnik 70. Biltena o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva.)

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]