Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Publikacija „Unapređivanje politika i praksi inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama”

Objavljeno 30.12.2021.

Unapređivanje politika i praksi inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicamaPublikacija koja se nalazi pred vama nastala je u okviru Programa „Unapređivanje politika i praksi inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama” i sadrži pregled realizovanih projekata u pet gradova (Beograd, Zrenjanin, Kikinda, Subotica, Šabac) u okviru kojih su razvijani inovativni modeli obrazovne podrške deci/učenicima iz ranjivih grupa.

Opšti cilj ovog Programa bio je unapređivanje socijalne uključenosti dece/učenika kroz razvoj inovativnih modela obrazovne podrške.

Klubovi roditelja i nastavnika kao nosioci projekata imali su za zadatak da definišu rešenja problema ili delova problema na koje mogu najviše da utiču, adekvatno odgovarajući na prepoznatu obrazovnu potrebu kroz različite procese, koncepte, ideje, usluge i metodologije.

Svaki od realizovanih projekata u pet gradova bavio se izazovima u inkluzivnom obrazovanju koje prepoznaje u svojoj lokalnoj zajednici, a na osnovu prikupljenih podataka i razgovora sa mapiranim partnerima. Taj pristup osmišljavanju projekta dao je prostor klubovima da dobro promisle o trajnim promenama koje bi želeli da ostvare zajedno sa svojim partnerima na lokalnom nivou, a pre svega sa roditeljima i decom/učenicima.

U publikaciji dat je pregled projektnih aktivnosti i postignutih rezultata svakog kluba, kao i izazova, naučenih lekcija i obezbeđivanja održivosti realizovanih projekata.

Publikacija je, pre svega, namenjena organizacijama civilnog društva i školama, ali i donosiocima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou kao podrška u planiranju inovativnog i fleksibilnog pristupa u odgovoru na potrebe dece/učenika u inkluzivnom obrazovanju.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Unapređivanje politika i praksi inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama” (.pdf).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]