Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Položaj osetljivih grupa u procesu evropskih integracija

 

Osetljive grupe i EU integracijeTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavljuje niz analiza koje se bave položajem osetljivih grupa u procesu evropskih integracija.

Publikacije su pripremljene u okviru inicijative za izradu analitičkog osvrta na položaj osetljivih grupa u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji (EU) koju je Tim pokrenuo sa sledećim ciljevima:

  • da se poveća vidljivost izazova sa kojima se suočavaju ranjive društvene grupe u Republici Srbiji;
  • da se informišu zainteresovane strane o trenutnim procesima u razvoju strateškog i zakonskog okvira u oblasti socijalnog uključivanja;
  • da se podstakne dijalog i saradnja na ispunjavanju obaveza u procesu pristupanja Srbije EU u oblasti socijalnog uključivanja.

Fokus analiza prevashodno je na pregledu trenutnog položaja različitih ranjivih grupa u Srbiji kada je reč o zakonodavnom i strateškom okviru sa ciljem usklađivanja sa zakonodavnim okvirom EU, a u pogledu ispunjavanja obaveza Srbije kao zemlje kandidata za članstvo u EU. Istaknuti su glavni nalazi kao i preporuke za unapređenje gde se uvidela potreba za takvim koracima. Prilikom istraživanja kao izvori su upotrebljavani relevantni zvanični podaci kako nadležnih institucija Republike Srbije tako i izveštaja konkretnih organa EU. Publikacije su rađene na engleskom i srpskom jeziku sa ciljem veće vidljivosti za šire zainteresovane strane o ovako značajnim pitanjima.

Serija informativno-analitičkih pregleda stanja o položaju ranjivih grupa u kontekstu ispunjavanja obaveza u procesu evropskih integracija namenjena je širokom krugu zainteresovanih strana: donosiocima odluka, državnoj administraciji i zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, razvojnim partnerima, organizacijama civilnog društva, akademskoj zajednici i novinarima/kama.

Cilj je da se do kraja 2021. godine objavi pregled stanja sledećih osetljivih grupa:

Kliknite da preuzmete zbirnu publikaciju „Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji“ (.pdf).

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]