Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Dokument: „Analiza uticaja krize na tržište radne snage i životni standard u Srbiji“

Objavljeno 16.03.2010.

novacSvetska banka i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva inicirali su i podržali izradu studije: Analiza uticaja krize na tržište radne snage i životni standard u Srbiji. Centar za liberalno demokratske studije (CLDS) dodatno je analizirao podatke iz Ankete o radnoj snazi i podatke iz modula o uticaju svetske ekonomske krize, koju je Republički zavod za statistiku sproveo u aprilu 2008. godine.

U okviru ovog istraživanja, Strateški marketing je realizovao kvalitativnu analizu koja je dala bolji uvid u to na koji je način finansijska kriza uticala na najugroženije grupe stanovništva, ali i na koje načine se bore sa nepovoljnim uticajima finansijske krize.

Analiza uticaja krize na tržište radne snage i životni standard u Srbiji daje detaljan pregled karakteristika tržišta radne snage u periodu pre nastanka krize, i navodi da su karakteristike tržišta radne snage bile nepovoljne – niska stopa ekonomske aktivnosti i zaposlenosti, i visoka ali opadajuća stopa nezaposlenosti. Tržište radne snage sagledava se sa različitih aspekata, u odnosu na pol, starosnu strukturu, nivo obrazovanja, zatim kroz stanje po određenim sektorima privrede kao i po regionalnoj strukturi tržišta radne snage.

Takođe, navodi se pregled životnog standarda u periodu pre nastanka krize, koji je obeležen pre svega značajnim smanjenjem apolutnog siromaštva. U nastavku analize sagledava se uticaj krize kroz tržište rada, odnosno promene zaposlenosti po regionima (urbano i ostalo), sektorima privrede, polnoj strukturi, profilu nezaposlenih, nivou obrazovanja, sa naglaskom na ugrožene grupe i njihovo stanje u toku krize. Sagledan je i nivo osetljivosti radnog statusa na krizu (aktivni/neaktivni), osetljivost zarada na krizu i distribucija potrošnje u toku krize.

Dolazi se do zaključka da je tokom krize došlo do pogoršanja životnog standarda i porasta siromaštva u Srbiji, ali da je nivo siromaštva u prvoj polovini 2009. godine još uvek niži od onog koji je zabeležen 2006. i 2007. godine. Isto tako iako se srpska privreda u periodu pre krize odlikovala niskom produktivnošću, niskim nivoom štednje i izvoza, u toku krize srpska privreda se ipak održala na nogama. To je posledica kako blagosti recesije u razvijenim zemljama i male izvozne zavisnosti Srbije, tako i podrške međunarodnih institucija Srbiji i nekih dobrih poteza Narodne banke.

U nastavku Analize daju se neke preporuke za ublažavanje efekata krize. U uslovima prevelike javne potrošnje i visokog budžetskog deficita, Srbija ne raspolaže dovoljnim finansijskim sredstvima i nema na raspolaganju širok izbor mera intervencionističke politike.

Pored napora koje Vlada već preduzima da bi ublažila efekte krize, u narednom periodu bi se moglo razmotriti i dodatno preusmeravanje aktivnih mera na tržištu rada, a posebno javnih radova, ka regionima i grupama koje su najviše pogođeni tokom krize.

U sferi državne politike finansijske podrške za siromašne posebno je važno da novi Zakon o socijalnoj zaštiti bude usvojen što pre i da delovi zakona koji se odnose na novčane naknade za siromašne stupe na snagu već 2010. godine.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <


Blog > <

Today
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đurice Stankova na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Moja priča [...]
pet, maj 29, 2020
Source: Inkluzija blog
Earlier
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Stefana Lazarevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Ja sam [...]
sri, maj 27, 2020
Source: Inkluzija blog
Monika Ajvazović - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Monike Ajvazović na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Još od [...]
pon, maj 25, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Olge Dević i Andree Rajčić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact [...]
pet, maj 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Snježana Jolić - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Snježane Jolić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Imam Youtube [...]
sri, maj 20, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]