Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Dokument: „Analiza uticaja krize na tržište radne snage i životni standard u Srbiji“

Objavljeno 16.03.2010.

novacSvetska banka i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva inicirali su i podržali izradu studije: Analiza uticaja krize na tržište radne snage i životni standard u Srbiji. Centar za liberalno demokratske studije (CLDS) dodatno je analizirao podatke iz Ankete o radnoj snazi i podatke iz modula o uticaju svetske ekonomske krize, koju je Republički zavod za statistiku sproveo u aprilu 2008. godine.

U okviru ovog istraživanja, Strateški marketing je realizovao kvalitativnu analizu koja je dala bolji uvid u to na koji je način finansijska kriza uticala na najugroženije grupe stanovništva, ali i na koje načine se bore sa nepovoljnim uticajima finansijske krize.

Analiza uticaja krize na tržište radne snage i životni standard u Srbiji daje detaljan pregled karakteristika tržišta radne snage u periodu pre nastanka krize, i navodi da su karakteristike tržišta radne snage bile nepovoljne – niska stopa ekonomske aktivnosti i zaposlenosti, i visoka ali opadajuća stopa nezaposlenosti. Tržište radne snage sagledava se sa različitih aspekata, u odnosu na pol, starosnu strukturu, nivo obrazovanja, zatim kroz stanje po određenim sektorima privrede kao i po regionalnoj strukturi tržišta radne snage.

Takođe, navodi se pregled životnog standarda u periodu pre nastanka krize, koji je obeležen pre svega značajnim smanjenjem apolutnog siromaštva. U nastavku analize sagledava se uticaj krize kroz tržište rada, odnosno promene zaposlenosti po regionima (urbano i ostalo), sektorima privrede, polnoj strukturi, profilu nezaposlenih, nivou obrazovanja, sa naglaskom na ugrožene grupe i njihovo stanje u toku krize. Sagledan je i nivo osetljivosti radnog statusa na krizu (aktivni/neaktivni), osetljivost zarada na krizu i distribucija potrošnje u toku krize.

Dolazi se do zaključka da je tokom krize došlo do pogoršanja životnog standarda i porasta siromaštva u Srbiji, ali da je nivo siromaštva u prvoj polovini 2009. godine još uvek niži od onog koji je zabeležen 2006. i 2007. godine. Isto tako iako se srpska privreda u periodu pre krize odlikovala niskom produktivnošću, niskim nivoom štednje i izvoza, u toku krize srpska privreda se ipak održala na nogama. To je posledica kako blagosti recesije u razvijenim zemljama i male izvozne zavisnosti Srbije, tako i podrške međunarodnih institucija Srbiji i nekih dobrih poteza Narodne banke.

U nastavku Analize daju se neke preporuke za ublažavanje efekata krize. U uslovima prevelike javne potrošnje i visokog budžetskog deficita, Srbija ne raspolaže dovoljnim finansijskim sredstvima i nema na raspolaganju širok izbor mera intervencionističke politike.

Pored napora koje Vlada već preduzima da bi ublažila efekte krize, u narednom periodu bi se moglo razmotriti i dodatno preusmeravanje aktivnih mera na tržištu rada, a posebno javnih radova, ka regionima i grupama koje su najviše pogođeni tokom krize.

U sferi državne politike finansijske podrške za siromašne posebno je važno da novi Zakon o socijalnoj zaštiti bude usvojen što pre i da delovi zakona koji se odnose na novčane naknade za siromašne stupe na snagu već 2010. godine.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Hologram je trodimenzionalna slika predmeta koju možemo shvatiti čulima. U pitanju je slika dobijena interferencom dva svetlosna talasa, kao rekonstrukciju [...]
čet, nov 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
U okviru Nacionalne strategije za rodnu ravopravnost (2016-2020) istaknut je nepovoljan položaj žena na selu. Većina žena na selu ne [...]
uto, nov 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Igra je sveprisutan i univerzalan aspekt detinjstva, globalno prepoznat po svojoj važnosti za razvoj dece. Ona pruža deci dragocene mogućnosti [...]
sub, nov 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Gostujući bloger
Gost Bloga o socijalnom uključivanju: Strahinja Popović Bilo da posmatramo proteste koji su eskalirali u Keniji u periodu posle izbora 2008. [...]
sri, nov 04, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Hendikep ne znači imati neko oboljenje, već biti onemogućen da ostvariš svoja osnovna ljudska prava. Ne zato što nećeš da [...]
uto, okt 27, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]