Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Jačanje kapaciteta lokalnih aktera u daljem zastupanju prava predstavnika osetljivih grupa u lokalnim zajednicama podržanim kroz LIP 2

Objavljeno 31.03.2021.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je krajem 2020. godine na javnom konkursu odabrao organizaciju Centar modernih veština iz Beograda da osmisli i realizuje vebinare na teme javnog zagovaranja, prikupljanja sredstava, izrade predloga politika i javnog nastupa za partnere na projektima podržanim u okviru druge faze „Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2”.

Sa realizacijom obuka počelo se početkom marta 2021. godine.

Planu sprovođenja treninga možete pristupiti ovde.

Vebinar o javnom zagovaranju

Ciljevi modula 1 bili su predstavljanje koncepta javnog zagovaranja i utvrđivanje mogućnosti za primenu stečenih kompetencija u kampanjama koje će učesnici/ce voditi u svojim lokalnim zajednicama zastupajući prava i interese ciljnih grupa prepoznatih u projektnim inicijativama u okviru LIP 2.

Osnovne definicije javnog zagovaranja:

„Javno zagovaranje je organizovan politički proces vođen od strane ljudi, a kroz koji svi zainteresovani građani, posebno nepovlašćeni i marginalizovani, shvataju svoja prava i moć, i koriste ih kako bi uspešno i jednako učestvovali u procesu donošenja odluka na svim nivoima sa namerom da uvedu sistemsku jednakost i pravdu i pozitivno utiču na kvalitet života ljudi.”

„Javno zagovaranje se definiše kao promocija neke ideje ili uticaj na politiku, finansijske tokove i druge politički određene aktivnosti.”

„Javno zagovaranje je set aktivnosti usmerenih ka donosiocima odluka s ciljem postizanja društvenih promena.“

Preuzmite materijale i dokumenta sa vebinara:

CMV - Vebinar o javnom zagovaranju
CMV - Vebinar o javnom zagovaranju

Vebinar o kreiranju javnih politika

Ciljevi modula 2 bili su predstavljanje javne politike kao osnove za unapređenje lokalne zajednice u različitim društvenim aspektima i značaja izrade javnih politika u širokom konsultativnom procesu relevantnih aktera i građana.

Pojam javne politike – definicija i ključni termini 

Javna politika je aktivnost vlasti kroz strategije i operativne metode, kao odgovor na konkretne društvene probleme.

Javne politike donose se u političkom procesu odlučivanja o javnim pitanjima, koji se sastoji od trimeđusobno povezane i neodvojive dimenzije politike (za koje na engleskom jeziku, za razliku od našeg postoje zasebni izrazi):

  • Politics – političko odlučivanje zasnovano na moći i interesima političkih aktera, koje proizilazi izizbornih rezultata, ali koje karakterizira određen stepen poborništva i iracionalnosti u donošenju odlukaupravo zbog imperativa ponovnog osvajanja vlasti, te u nekim trenucima, podilaženja biračkom telu;
  • Policy – sadržaj političkog odlučivanja koji je usmeren na racionalno rešavanje problema, i toizborom jednog između nekoliko alternativnih rešenja za jedan te isti problem;
  • Polity – institucionalni okvir unutar kojeg se donose političke odluke svake političke zajednice, auključuje i formalne procedure za političko odlučivanje.

Preuzmite materijale i dokumenta sa vebinara:

CMV - Vebinar o kreiranju javnih politikaCMV - Vebinar o kreiranju javnih politikaCMV - Vebinar o kreiranju javnih politika

Vebinar o prikupljanju sredstava

Ciljevi modula 3 bili su podizanje nivoa znanja o načinima prikupljanja sredstava i predstavljanje značaja strateškog pristupa u prikupljanju sredstava.

„Pokušao sam da prikupim novac tako što sam ga nekada tražio, a nekada ga nisam tražio. Uvek sam dobio više kada sam ga tražio.“ (Millard Fuller, Habitat for Humanity)

Preuzmite materijale i dokumenta sa vebinara:

Vebinar o prikupljanju sredstava

Vebinar o javnom nastupu

Ciljevi modula 4 bili su podizanje nivoa znanja o načinima pripreme za javni nastup, modelima komunikacije, uticaju filtera i percepcije, kao i potencijalnim izazovima sa kojima se možemo susresti u javnom nastupu.

Preuzmite materijale i dokumenta sa vebinara:

 

Kliknite da saznate više o Programu lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Pozitivna disciplina

SIPRU Blog o socijalnom uključivanju

Piše: Milenka Matić (Blog o socijalnom uključivanju) Roditeljstvo donosi brojne izazove i zadovoljstva. Roditelji su…
Više detalja

 
0 Komentari

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
Milenka Matić
Roditeljstvo donosi brojne izazove i zadovoljstva. Roditelji su često u svojim odlukama prepušteni isključivo sebi, bez adekvatnih uputa i priručnika [...]
pet, apr 16, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Tema međugeneracijske solidarnosti sasvim retko se pominje u stručnoj i široj javnosti i to obično povodom prigodnih datuma. Kada se [...]
pon, apr 12, 2021
Source: Inkluzija blog
Sara Đurđević
Mnogi misle da je psihoterapija menjanje svog karaktera i onoga što predstavlja suštinu ličnosti koju smo godinama gradili. Zapravo, psihoterapija [...]
pet, apr 09, 2021
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Roditeljstvo predstavlja izazov svakom roditelju koji želi da savesno i odgovorno odgaja svoje dete, pa čak i ako to čini [...]
sri, apr 07, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Moderna, inovatina nastava otvara vrata škole ka podsticajnim prostorima gde se ostvaruje direktan kontakt sa predmetima učenja i proučavanja. Praksa [...]
uto, mar 30, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Priručnik za javne službe „Komunikacija sa korisnicima – pristup univerzalnog dizajna”
Mart, 2021 arrow right pdf [5 MB]
E2E: Izveštaj o sprovedenoj analizi postojećeg programa preduzetništva NSZ sa preporukama za unapređenje
Mart, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. godine
Mart, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Ex-post analiza Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020. godine
Februar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]