Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Letnja škola o socijalnom uključivanju u Vrnjačkoj Banji

Objavljeno 18.07.2017.

Letnja škola socijalnog uključivanja - Vrnjačka Banja 2017.Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije organizovao je Letnju školu o socijalnom uključivanju od 10. do 13. jula 2017. godine u Vrnjačkoj Banji. Učesnici Letnje škole bili su predstavnici jedinica lokalnih samouprava, centara za socijalni rad i organizacija civilnog društva iz Petrovca na Mlavi, Malog Crnića, Kučeva, Malog Zvornika, Žabara, Žagubice i Dimitrovgrada.

Obuka je sprovedena sa ciljem pružanja podrške odabranim jedinicama lokalnih samouprava u izradi lokalnih strateških dokumenata koji doprinose socijalnom uključivanju. Tokom Letnje škole, razmena je bila fokusirana na sledeće teme: korišćenje baza podataka, participativan pristup u pripremi strateških dokumenata, značaj umrežavanja i primere dobre prakse na lokalnom i nacionalnom nivou, razvoj intersektorske saradnje na primeru rodne ravnopravnosti i primeru inicijative zapošljavanja mladih, programsko budžetiranje, praćenje i evaluiranje  strateških dokumenata, inovativna i/ili održiva rešenja u cilju informisanja o raspoloživim izvorima podrške, saradnja sa medijima u cilju pozitivne promocije opštine.

Letnja škola socijalnog uključivanja - Vrnjačka Banja 2017.Letnja škola o socijalnom uključivanju realizovana je u skladu sa prioritetima istaknutim u okviru ključnih poglavlja u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na ostvarivanje osnovnih prava i adresiranju ključnih pitanja iz poglavlja 19 koje se odnosi na oblasti socijalna politika i zapošljavanje). Važno je napomenuti i da je u okviru Letnje škole, značajna pažnja posvećena Programu ekonomskih reformi 2016-2018. (ERP), kao i Programu reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), kao ključnim strateškim dokumentima na nacionalnom nivou za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Tokom i nakon ove letnje škole svi učesnici/ce će imati: priliku da razmenjuju primere dobre prakse, zajedno identifikuju najbolje načine za promociju opštine, kao i pristup informacijama o raspoloživim fondovima u procesu evropskih integracija u bliskoj budućnosti.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

27.01.2021.

Coworking u srpskom ruralu

SIPRU Blog o socijalnom uključivanju

Piše: Vukašin Kolarević (Blog o socijalnom uključivanju) Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom…
Više detalja

 
0 Komentari

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
pet, jan 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]