Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Položaj mladih na tržištu rada – korisna dokumenta

Indikatori tržišta rada za stanovništvo 15-29 godina starosti[1] iz Ankete o radnoj snazi (RZS) – prosek za 2017. i 2018. godinu pokazuju nastavak pozitivnog trenda iz prethodnog perioda. Stopa zaposlenosti za 2018. godinu iznosi 48,1% i porasla je za 0,5 procentnih poena u odnosu na 2017. godinu. Stopa nezaposlenosti u 2018. godini iznosi 24,5% i smanjena je za 2,2 procentna poena u odnosu na prosek 2017. godine. Posebno ranjivu grupu na tržištu rada predstavljaju mladi koji nisu zaposleni i ne nalaze se u nekom od programa obuke ili obrazovanja (NEET). Njihovo učešće u ukupnom broju mladih u 2018. godini iznosi 20,1% i manje je za 1,6 procentnih poena u odnosu na 2017. godinu.

Kretanja indikatora na tržištu rada za mlade (15-29)

Mladi 15-29 2017. godina – prosek 2018. godina – prosek Promene 2018/2017 (u procentnim poenima)
Stopa aktivnosti 47,6% 48,1% 0,5
Stopa zaposlenosti 34,9% 36,3% 1,4
Stopa nezaposlenosti 26,7% 24,5% -2,2
Stopa neaktivnosti 52,4% 51,9% -0,5
Stopa NEET 21,7% 20,1% -1,6
Izvor: ARS, RZS

Ovaj pozitivan trend nije posledica samo povećanja broja zaposlenih mladih za 9.644 ili 2,4% i smanjenja broja nezaposlenih za 13.093 ili 8,8%, već i negativnog demografskog trenda, odnosno sve manjeg obima populacije uzrasta 15-29 godina starosti, čiji kontigent je 2018. godine smanjen za 20.813 ili 1,8% u odnosu na 2017. godinu, prema podacima ARS.

Unutar populacije mladih, položaj žena na tržištu rada je znatno nepovoljniji od njihovih muških vršnjaka, gledano po svim indikatorima, a ta razlika je posebno značajna kod stope aktivnosti – kod mladih žena iznosi 41,5% i za 12,9 procentnih poena je manja od stope aktivnosti mladih muškaraca (54,4%) i stope zaposlenosti – kod mladih žena iznosi 30,5% i za 11,4 procentna poena je manja od stope zaposlenosti mladih muškaraca (41,9%).

Mladi u Srbiji i dalje su u znatno nepovoljnijem položaju u odnosu na njihove vršnjake u Evropskoj uniji. Prema podacima Evrostata za 2018. godinu, stopa aktivnosti mladih 15-29 u EU-28 iznosila je 56,6%, stopa zaposlenosti 49,8%, a stopa nezaposlenosti 12,0%. Stopa NEET je iznosila 12,9%. Ipak, treba imati u vidu velike razlike između pojedinih država članica EU, npr. Češka beleži stopu nezaposlenosti mladih od 4,4%,  Španija 26,2%, a Grčka 32,3%, dok je stopa zaposlenosti mladih u Holandiji 70,9%, u Grčkoj 30,0%, a u Španiji 37,7%.

—————

[1] Omladinom ili mladima u Srbiji smatraju se lica od navršenih 15 do navršenih 30 godina života (Zakon o mladima, „Službeni glasnik RS“, broj 50/11).

 


 

Korisna dokumenta

E2E publikacije

Strateška i druga dokumenta Republike Srbije

Strateška i druga dokumenta EU

Studije i istraživanja

Aktuelnosti

Blog

Earlier
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Milutin Savić
LICEULICE prodavce ste i prošle godine sretali na ulicama, na kojima se svakoga dana trude da zarade za dostojanstven život, [...]
uto, jan 14, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]