Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Tematska grant šema „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“

Vodeća inicijativa u okviru projekta bila je “Program lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih”. Program je sproveden putem javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, sa ukupnim budžetom od 150,000 švajcarskih franaka.  Pokrenut je 1. februara 2016. godine, a završen krajem jula 2016. godine.

Za vreme trajanja Programa podržano je deset inovativnih pristupa i rešenja kroz tri različita modela podrške u zavisnosti od stepena zrelosti inovacije.

U MODELU 1, koji obuhvata rani razvoj inovativnih ideja, učestvovali su:

Projekat iz modela 1 koji sprovodi Udruženje za lokalni ekonomski razvoj Kamenice - kamp u kome će buduci polaznici Projekta “Praktična akademija“ obavljati deo inovativne stručne prakse

Projekat iz modela 1 koji sprovodi Udruženje za lokalni ekonomski razvoj Kamenice – kamp u kome će budući polaznici Projekta “Praktična akademija“ obavljati deo inovativne stručne prakse

 • Udruženje za lokalni razvoj Kamenica – „Omladinski razvojni servis“ – razvijen je inovativan model stručne prakse koji se zasniva na povezivanju studenata lokalnih fakulteta i privrede, kombinovanju dijagnostičkih i praktičnih elemenata stručne prakse, kao i na zajedničkom radu i životu mladih u istom prostoru.
 • Entuzijasti Kučeva – „Da tvoja zemlja više vredi“ – razvijen je predlog modela koji okuplja sve lokalne resurse iz javnog, privatnog i civilnog sektora kako bi se uspešno poslovalo (organska hrana, seoski turizam i sl.) i pružila podrška mladima da delotvorno koriste raspoložive resurse.
 • Timočki klub Knjaževac – „Digitalna inkluzija“ – razvijen je predlog modela „učenja posmatranjem“ koji bi se mogao primeniti na učenike gimnazije u Knjaževcu. U okviru ovog koncepta, mladi imaju mogućnost da provedu nekoliko dana u odabranim preduzećima i da nauče više o specifičnostima određenog posla.
 • Udruženje Roma Novi Bečej – „Da li znaš? Da li možeš?“ izradom profila mladih nezaposlenih Roma/kinja razvijena je opsežna baza podataka kako bi se efikasnije definisale lokalne mere javnih politika za ovu ciljnu grupu. Predloženi inovativni model zasniva se na aktivnostima zajedničke radne grupe i na premošćavanju jaza između znanja i veština nezaposlenih i potreba poslodavaca.

Udruženja koja pripadaju MODELU 2 imala su zadatak da testiraju ili unaprede inovativna rešenja:

Stručna praksa u privatnim kompanijama (Gorenje, Unior Components) u Kragujevcu

Stručna praksa u privatnim kompanijama (Gorenje, Unior Components) u Kragujevcu

 • Razvojni biznis centar Kragujevac – „Lokalna partnerstva za zapošljavanje mladih“ – uspešno je razvijen i testiran novi model stručne prakse za mlade, zasnovan na prevazilaženju jaza između postojećih kompetencija ciljne grupe i potreba poslodavaca iz metaloprerađivačkog sektora.
 • Regionalni edukativni centar Banat, Zrenjanin – „Istraži svoj biznis“ – rešenje predviđeno ovim projektom pruža priliku nezaposlenim mladima da, uz pomoć odgovarajućeg programa obuke i mentorstva, razviju sopstvene poslovne ideje, unaprede svoje veštine i znanja i spremni se otisnu u preduzetničke vode.
 • Evropski pokret u Srbiji Leskovac – „AKTIVATOR: Klasterski model podrške zapošljavanju mladih kroz pripravništvo“ multisektorski model, koji objedinjuje resurse iz javnog, privatnog i civilnog sektora, unapređen je da bi se doradili prethodno razvijeni programi obuke za razvoj preduzetništva i programi mentorstva za preduzetnike/ce.
 • Udruženje „Fenomena“ Kraljevo – „DAFF agrobiznis start-up za mlade“ – projektom je osmišljen i testiran poseban pristup za obezbeđivanje održive podrške omladinskom (pretežno ženskom) preduzetništvu u sektoru poljoprivrede kroz neformalno obrazovanje, razvoj poslovnih ideja i finansijskih podsticaja.
 • Fondacija za razvoj ekonomske nauke, Beograd – „N@PRED: Netvorking PRivrednog i EDukativnog sektora“ – razvijena je i pokrenuta onlajn platforma koju mogu koristiti mladi (srednjoškolci i studenti), istraživači, profesori univerziteta i privreda kao instrument za međusobno uvezivanje. Korišćenjem platforme, mladi bi dobili mogućnost da objave radne biografije i izraze zainteresovanost za pripravništvo/stručnu praksu/istraživački rad ili posao u određenoj oblasti, dok bi privreda dobila mogućnost da oglašava slobodna mesta na istraživačkim projektima, slobodne poslove (kratkoročne ili stalne), mesta za praktikante i dr.

Udruženje koje je za cilj imalo širenje primene inovativnih pristupa pripalo je MODELU 3, i to je:

 • Timočki omladinski centar – „POMAK transformacija“ – ovim projektom je predložen mehanizam za transformaciju organizacija civilnog društva u socijalna preduzeća. Razvijeni Priručnik za organizacije civilnog društva je veoma koristan vodič za sve organizacije civilnog društva koje imaju ambiciju da prerastu u socijalna preduzeća na tržištu.

 

Potpisivanje ugovora sa pobednicima javnog konkursa (Impact Hub, Beograd)

 

Radionica o socijalnim inovacijama sa pobednicima javnog konkursa (Impact Hub, Beograd)

 

Neki od glavnih efekata programa su:

 • povećana zapošljivost više od 100 krajnjih korisnika/ca
 • 26 mladih osoba se zaposlilo
 • 10 mladih osoba je u postupku pokretanja sopstvenog biznisa
 • lokalne mere javne politike unapređene
 • osnovano je više od 20 različitih civilno-javnih partnerstava
 • povećana je motivacija mladih ljudi za razvoj i testiranje inovacija, kao i njihovo učešće u ovim aktivnostima, naročito ranjivih kategorija mladih (Romi, osobe sa invaliditetom, NEET, samohrani roditelji).

Preuzmite evaluaciju programa:

 

yei_brosura_naslovna

Kliknite na sliku da preuzmete brošuru Programa (.pdf)

Aktuelnosti

Blog

Earlier
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Milutin Savić
LICEULICE prodavce ste i prošle godine sretali na ulicama, na kojima se svakoga dana trude da zarade za dostojanstven život, [...]
uto, jan 14, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]