Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljen pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini

Objavljeno 31.07.2020.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) objavio je Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini.

Pregled je sačinjen  na osnovu podataka koje su u Bazu podataka za praćenje mera za inkluziju Roma i Romkinja unele jedinice lokalne samouprave (JLS), kao i na osnovu relevantnih izveštaja i mehanizama za praćenje primene Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016. do 2025. godine: Operativnih zaključaka definisanih na Seminaru o socijalnoj uključenosti Roma i Romkinja u Republici Srbiji, Preporuka u vezi sa sprovođenjem Akcionog plana za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava i Izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za primenu Strategije.

Baza podataka za praćenje mera za inkluziju Roma i Romkinja je važno sredstvo za efikasno planiranje, sprovođenje i praćenje sprovođenja politika na nacionalnom i lokalnom nivou i njome se obezbeđuje skladištenje, čuvanje i čitanje podataka na jednom mestu. Sadrži statističke i tekstualne podatke o merama za inkluziju Roma i Romkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva zdravlja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za statistiku Srbije i podatke jedinica lokalne samouprave.

Kao jedan od doprinosa praćenja sprovođenja Strategije, podatke o merama socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u 2019. godini na nivou gradova i opština, u periodu od 18.05. do 24.07.2019. godine, unelo je 96 JLS. Podaci se odnose pre svega na prioritetne oblasti Strategije (obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravlje), ali i na rad lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja (koordinatori/ke za romska pitanja, pedagoški asistenti/kinje, zdravstvene medijatorke, mobilni timovi za inluziju Roma i Romkinja).

Ovaj sistem razvijen je u okviru projekta „Evropska podrška za inkluziju Roma“ koji je finansiran od strane Evropske unije i sproveden od strane Misije OEBS-a u Srbiji. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, uz podršku Vlade Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) zadužen je za tehničko održavanje i dalji razvoj i unapređenje Baze podataka za praćenje mera za inkluziju Roma i Romkinja.

Izveštaj se može preuzeti na sledećem LINKU.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
pet, jan 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]