Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena analiza „Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou”

Objavljeno 08.04.2020.

Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou - naslovna stranaTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) objavljuje analizu Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou. Analiza obuhvata usluge koje su dostupne deci do 18 godina starosti u oblasti socijalne, obrazovne i zdravstvene zaštite, kao i usluge/mere koje sprečavaju diskriminaciju dece romske nacionalnosti.

Kao jedan od doprinosa praćenju sprovođenja Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u saradnji sa Savetom za prava deteta Vlade Republike Srbije, pokrenuo je izradu ove analize sa ciljem da pruži odgovor na sledeća ključna pitanja:

  • Da li strateški i zakonski okvir u Republici Srbiji daje osnov za unapređenje položaja dece romske nacionalnosti?
  • Šta su preduslovi za ispunjavanje strateških i zakonskih prioriteta na lokalnom nivou za unapređenje položaja dece romske nacionalnosti?
  • Koji su ključni izazovi i kapaciteti za razvoj, sprovođenje i praćenje usluga i mera za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou?

Osnovni nalazi i preporuke nastali su na osnovu:

  • analize zakonske regulative i javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou;
  • analize strateškog i institucionalnog okvira na nacionalnom i lokalnom nivou;
  • analize ključnih nalaza istraživanja i izveštaja relevantnih domaćih i međunarodnih institucija i organizacija;
  • identifikovanja izazova u sprovođenju, upravljanju i koordinaciji sistema podrške na lokalnom nivou.

Imajući u vidu da značajan deo aktivnosti i usluga za decu pružaju organizacije civilnog društva (OCD), Tim je sproveo onlajn istraživanje o: uslugama/aktivnostima koje organizacije realizuju na nivou svojih lokalnih zajednica, karakteristikama dece koja su obuhvaćena aktivnostima, kapacitetima i izazovima s kojima se susreću organizacije u svom radu.

Prikupljeni su i analizirani odgovori 61 OCD koje pružaju usluge za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou. Najveći broj organizacija civilnog društva (više od 60%) koje su učestvovale u ovom istraživanju poseduju višegodišnje iskustvo u radu s decom iz romske zajednice (više od 10 godina kontinuiranog rada).

Na osnovu analize sadržaja relevantnih dokumenata na nacionalnom i lokalnom nivou i na osnovu istraživanja s predstavnicima organizacija civilnog društva, nastale su preporuke za unapređenje dostupnosti mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou, kako bi se obezbedila efikasnija primena nacionalnih strateških opredeljenja i unapredio položaj dece romske nacionalnosti u Republici Srbiji.

U ovoj analizi nije prikazana iscrpna lista sistema podrške za decu romske nacionalnosti na nacionalnom i lokalnom nivou, a ključni cilj nije bio mapiranje svih postojećih mera podrške, već identifikovanje ključnih aspekata koji utiču kako na dostupnost usluga, tako i na praćenje efekata sprovođenja mera podrške, pre svega na lokalnom nivou.

Kliknite da preuzmete analizu „Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou” (.pdf).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Vukašin Kolarević
Seoske sredine ne nude mnogo mogućnosti za pronalazak kvalitetnog radnog mesta. Tačka ili zarez? Ne treba nam zarez, jer ne [...]
pet, avg 07, 2020
Source: Inkluzija blog
43. Beogradski Ignite "Uključi se br. 8"
Transkript govora Ane Ivanović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Hvala Timu za socijalno uključivanje [...]
sri, avg 05, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović - BG Ignite
Transkript govora Tamare Savović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Večeras ću predstaviti Sigurnu kuću [...]
pet, jul 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Prve godine u životu deteta period su velikih mogućnosti i izuzetne osetljivosti. Dete uči mnogo brže nego u svim kasnijim [...]
čet, jul 30, 2020
Source: Inkluzija blog
Ajša Bahović Latifović - 43. Beogradski Ignite "Uključi se online 8"
Transkript govora Ajše Bahović Latifović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Članica sam tima Muslimanskog [...]
sri, jul 29, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]