Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena analiza „Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou”

Objavljeno 08.04.2020.

Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou - naslovna stranaTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) objavljuje analizu Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou. Analiza obuhvata usluge koje su dostupne deci do 18 godina starosti u oblasti socijalne, obrazovne i zdravstvene zaštite, kao i usluge/mere koje sprečavaju diskriminaciju dece romske nacionalnosti.

Kao jedan od doprinosa praćenju sprovođenja Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u saradnji sa Savetom za prava deteta Vlade Republike Srbije, pokrenuo je izradu ove analize sa ciljem da pruži odgovor na sledeća ključna pitanja:

  • Da li strateški i zakonski okvir u Republici Srbiji daje osnov za unapređenje položaja dece romske nacionalnosti?
  • Šta su preduslovi za ispunjavanje strateških i zakonskih prioriteta na lokalnom nivou za unapređenje položaja dece romske nacionalnosti?
  • Koji su ključni izazovi i kapaciteti za razvoj, sprovođenje i praćenje usluga i mera za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou?

Osnovni nalazi i preporuke nastali su na osnovu:

  • analize zakonske regulative i javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou;
  • analize strateškog i institucionalnog okvira na nacionalnom i lokalnom nivou;
  • analize ključnih nalaza istraživanja i izveštaja relevantnih domaćih i međunarodnih institucija i organizacija;
  • identifikovanja izazova u sprovođenju, upravljanju i koordinaciji sistema podrške na lokalnom nivou.

Imajući u vidu da značajan deo aktivnosti i usluga za decu pružaju organizacije civilnog društva (OCD), Tim je sproveo onlajn istraživanje o: uslugama/aktivnostima koje organizacije realizuju na nivou svojih lokalnih zajednica, karakteristikama dece koja su obuhvaćena aktivnostima, kapacitetima i izazovima s kojima se susreću organizacije u svom radu.

Prikupljeni su i analizirani odgovori 61 OCD koje pružaju usluge za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou. Najveći broj organizacija civilnog društva (više od 60%) koje su učestvovale u ovom istraživanju poseduju višegodišnje iskustvo u radu s decom iz romske zajednice (više od 10 godina kontinuiranog rada).

Na osnovu analize sadržaja relevantnih dokumenata na nacionalnom i lokalnom nivou i na osnovu istraživanja s predstavnicima organizacija civilnog društva, nastale su preporuke za unapređenje dostupnosti mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou, kako bi se obezbedila efikasnija primena nacionalnih strateških opredeljenja i unapredio položaj dece romske nacionalnosti u Republici Srbiji.

U ovoj analizi nije prikazana iscrpna lista sistema podrške za decu romske nacionalnosti na nacionalnom i lokalnom nivou, a ključni cilj nije bio mapiranje svih postojećih mera podrške, već identifikovanje ključnih aspekata koji utiču kako na dostupnost usluga, tako i na praćenje efekata sprovođenja mera podrške, pre svega na lokalnom nivou.

Kliknite da preuzmete analizu „Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou” (.pdf).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
Radmila Urošević
Tempo života savremenog čoveka, pritisak svakodnevne borbe za egzistenciju, uspeh i izazovi sa zdravljem proizvode kod pojedinaca hronični osećaj straha, [...]
sri, feb 24, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Često pričamo samo o lepim stvarima, uz preterano naglašavanje ideje o tome da treba da budemo bezrezervno srećni i veseli. [...]
sri, feb 17, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Ko neće da čita do kraja, zaključak je: i jedno i drugo. Još kao dete naučio sam da brojim na prstima [...]
čet, feb 11, 2021
Source: Inkluzija blog
Iva Eraković
Krajem 2019. i početkom 2020. godine jedna devojčica u Srbiji doživela je strašnu sudbinu. Osim što će celog svog života [...]
pon, feb 01, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
pet, jan 22, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Ex-post analiza Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020. godine
Februar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]