Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena studija “Dečji brakovi u Srbiji – Analiza stanja i preporuke”

Objavljeno 10.02.2016.

studija_decji_brakoviUprkos brojnim nastojanjima da se predupredi mogućnost prisilnog stupanja maloletnih lica i dece u bračne zajednice, ova pojava je i dalje prisutna i predstavlja jedan od gorućih problema kako u svetu, tako i u Srbiji. Kao doprinos prevenciji i neutralizaciji ove pojave, Fondacija “Ana i Vlade Divac” i NVO Atina izradili su studiju pod nazivom „Dečji brakovi u Srbiji – Analiza stanja i preporuke“.

U studiji se navodi da dečji brakovi predstavljaju praksu kojom dete prisilno stupa u bračnu zajednicu sa drugim detetom ili odraslom osobom i da ova pojava uglavnom pogađa devojčice. Navodi se da su uzroci ove pojave brojni, i da bez obzira na uvreženo mišljenje da su oni isključivo produkt tradicionalnog načina života i običajnog prava određenih zajednica, iza svakog pojedinačnog slučaja stoje konkretni razlozi koji mogu biti lične, ekonomske, političke ili druge prirode. Takođe, ističe se da dečji brakovi imaju ozbiljne i teške posledice po decu koja u njega stupaju i da dovode do njihovog opredmećivanja, eliminasanja bilo kakve mogućnosti za njihov lični razvoj usled ranog roditeljstva, kao i do izloženosti hroničnom siromaštvu i nepismenosti.

Prema navodima studije, do sada su zabeleženi brojni pokušaji iskorenjivanja ove pojave i u tu svrhu su doneti mnogi međunarodni dokumenti pri čemu su neki od najvažnijih Deklaracija o pravima deteta iz 1959. godine, Konvencija o saglasnosti za stupanje u brak, starosnoj granici o stupanju u brak i registraciji braka iz 1962. godine i Konvencija o pravima deteta iz 1989. godine. Takođe, doneti su i brojni zakoni i nacionalne strategije, osnovane su brojne ustanove koje se bave ovim pitanjem, ali bez obzira na sve napore ova pojava je i dalje daleko od iskorenjivanja. U Srbiji ona je prevashodno zastupljena u romskim zajednicama, i svake godine na hiljade dece prisilno stupe u takve vrste brakova, bez obzira što je takva praksa zabranjena i kažnjiva zakonom. S obzirom na to, u studiji se navodi da je neophodno preduzeti akcije i mere kojima bi se ovaj društveni problem eliminisao.

U studiji se navodi da je neophodno sveobuhvatno zajedničko, kontinuirano i usaglašeno delovanje institucija sistema i organizacija civilnog društva, kao i da je potrebno diversifikovati i lokalizovati aktivnosti u cilju što efikasnijeg rešavanja ovog problema. Kao četiri ključna pravca delovanja u prevenciji ove pojave navode se: osnaživanje devojčica, mobilizacija porodice i zajednice, pristup servisima i donošenje zakona i politika. Dakle, neophodno je da država dečji brak jasno označi kao potpuno neprihvatljivu i štetnu društvenu praksu, da preventivno deluje i da kada dođe u kontakt sa takvom praksom neodložno preduzme sve mere kojima bi se sprečila dalja kršenja prava deteta. Takođe, posebno je naglašeno da je za iskorenjavianje ove pojave od ključnog značaja razdvojiti praksu dečjeg braka od bilo kakve etničke ili verske tradicije, dakle označiti je kao anarhonu društvenu a ne kao romsku praksu, bez obzira što je ona dominatno zastupljena u okviru ove zajednice.

Kliknite da preuzmete studiju “Dečji brakovi u Srbiji – Analiza stanja i preporuke”.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Željko Mitkovski - Beogradski Ignite
Transkript govora Željka Mitkovskog na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Dolazim iz Fondacije „Ana i [...]
pet, avg 28, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]