Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljeno Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji

Objavljeno 23.09.2020.

Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji - naslovna stranaTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavljuje treće Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji (u daljem tekstu Mapiranje). Reč je o istraživanju koje se u trogodišnjem ciklusu sprovodi proteklih osam godina na lokalnom nivou u Republici Srbiji, a prvi put sadrži i podatke o materijalnoj podršci koja se obezbeđuje iz budžeta jedinica lokalne samouprave (JLS). Istraživanje je na inicijativu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, a uz podršku Republičkog zavoda sa socijalnu zaštitu i Stalne konferencije gradova i opština, sproveo Centar za socijalnu politiku. Sprovođenje istraživanja realizovano je uz podršku Vlade Švajcarske.

Istraživanje je potvrda strateškog opredeljenja Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije da ulaže u izgradnju sistema za praćenje i izveštavanje sa krajnjim ciljem da pruži kreatorima politika, kao i ostalim zainteresovanim akterima, relevantne i pouzdane alatke za donošenje odluka.

Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalnih davanja obuhvata privatne i javne pružaoce usluga i omogućava detaljan uvid u sve usluge i materijalna davanja u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji. Pored toga, omogućava praćenje višegodišnjih trendova i komparaciju dobijenih podataka i indikatora, na osnovu čega jedinice lokalne samouprave mogu utvrditi svoju poziciju naspram ostalih JLS, te kroz „pritisak sličnih JLS“ i njihove primere dobre prakse postati motivisane da eventualno uvedu nove ili modifikuju način pružanja postojećih usluga ili da eventualno razmotre mogućnosti uvođenja novih ili proširenja postojećih prava na materijalnu podršku.

U delu istraživanja koji se odnosi na materijalnu podršku na lokalnom nivou, obuhvaćene su dve vrste davanja – novčana i davanja u naturi, odnosno tri grupe davanja: davanja siromašnim pojedincima i porodicama uz proveru materijalnog stanja, zatim kategorijska davanja bez provere materijalnog stanja, kao i davanja povodom rođenja deteta, odnosno mere usmerene na usklađivanje rada i roditeljstva i druge mere populacione/pronatalitetne politike.

Mapiranje je sprovedeno u periodu od maja 2019. godine do marta 2020. godine u 145 jedinica lokalne samouprave, i to treći put u delu koji se odnosi na usluge socijalne zaštite i prvi put u delu koji se odnosi na materijalnu podršku koja se obezbeđuje iz lokalnih budžeta. Mapiranje usluga socijalne zaštite prethodno je sprovedeno 2012. i 2015. godine, dok se podaci korišćeni u ovom istraživanju odnose na 2018. godinu.

Pored podataka koji su sakupljani na nivou gradova i opština, korišćeni su i relevantni podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS), uključujući i podatke DevInfo baze, Republičkog sekretarijata za javne politike, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kao i druge izvore i navode iz literature i istraživanja u ovoj oblasti.

Kliknite da preuzmete:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
Iva Eraković
Ako ste ikada uganuli skočni zglob, polomili nogu ili ruku ili samo širili zenice – osetili ste koliko svet može [...]
pet, okt 09, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
Kako je dečiji rak postao izlečiva hronična bolest, tako je sve više počelo da se razmišlja o kvalitetu života dece [...]
pet, okt 02, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Čitanje naslova – Starenje bez cenzure ili Starenje bez autocenzure, stvar je ličnog izbora. Provokacija i dilema na samom početku [...]
čet, okt 01, 2020
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
Sedimo u Ivanovoj ušuškanoj sobici nesuđenog psihologa, prepunoj knjiga, suvenira sa dalekih putovanja i gitarom, svedokom jedne mladosti. Treći sprat [...]
pon, sep 28, 2020
Source: Inkluzija blog
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]