Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljeno Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji

Objavljeno 23.09.2020.

Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji - naslovna stranaTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavljuje treće Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji (u daljem tekstu Mapiranje). Reč je o istraživanju koje se u trogodišnjem ciklusu sprovodi proteklih osam godina na lokalnom nivou u Republici Srbiji, a prvi put sadrži i podatke o materijalnoj podršci koja se obezbeđuje iz budžeta jedinica lokalne samouprave (JLS). Istraživanje je na inicijativu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, a uz podršku Republičkog zavoda sa socijalnu zaštitu i Stalne konferencije gradova i opština, sproveo Centar za socijalnu politiku. Sprovođenje istraživanja realizovano je uz podršku Vlade Švajcarske.

Istraživanje je potvrda strateškog opredeljenja Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije da ulaže u izgradnju sistema za praćenje i izveštavanje sa krajnjim ciljem da pruži kreatorima politika, kao i ostalim zainteresovanim akterima, relevantne i pouzdane alatke za donošenje odluka.

Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalnih davanja obuhvata privatne i javne pružaoce usluga i omogućava detaljan uvid u sve usluge i materijalna davanja u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji. Pored toga, omogućava praćenje višegodišnjih trendova i komparaciju dobijenih podataka i indikatora, na osnovu čega jedinice lokalne samouprave mogu utvrditi svoju poziciju naspram ostalih JLS, te kroz „pritisak sličnih JLS“ i njihove primere dobre prakse postati motivisane da eventualno uvedu nove ili modifikuju način pružanja postojećih usluga ili da eventualno razmotre mogućnosti uvođenja novih ili proširenja postojećih prava na materijalnu podršku.

U delu istraživanja koji se odnosi na materijalnu podršku na lokalnom nivou, obuhvaćene su dve vrste davanja – novčana i davanja u naturi, odnosno tri grupe davanja: davanja siromašnim pojedincima i porodicama uz proveru materijalnog stanja, zatim kategorijska davanja bez provere materijalnog stanja, kao i davanja povodom rođenja deteta, odnosno mere usmerene na usklađivanje rada i roditeljstva i druge mere populacione/pronatalitetne politike.

Mapiranje je sprovedeno u periodu od maja 2019. godine do marta 2020. godine u 145 jedinica lokalne samouprave, i to treći put u delu koji se odnosi na usluge socijalne zaštite i prvi put u delu koji se odnosi na materijalnu podršku koja se obezbeđuje iz lokalnih budžeta. Mapiranje usluga socijalne zaštite prethodno je sprovedeno 2012. i 2015. godine, dok se podaci korišćeni u ovom istraživanju odnose na 2018. godinu.

Pored podataka koji su sakupljani na nivou gradova i opština, korišćeni su i relevantni podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS), uključujući i podatke DevInfo baze, Republičkog sekretarijata za javne politike, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kao i druge izvore i navode iz literature i istraživanja u ovoj oblasti.

Kliknite da preuzmete:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Ivona Živković
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Ivona Živković Pandemija Covid-19 u potpunosti je izmenila svakodnevni život ljudi širom sveta, a sa sobom [...]
ned, dec 06, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]