Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljeno Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji

Objavljeno 23.09.2020.

Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji - naslovna stranaTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavljuje treće Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji (u daljem tekstu Mapiranje). Reč je o istraživanju koje se u trogodišnjem ciklusu sprovodi proteklih osam godina na lokalnom nivou u Republici Srbiji, a prvi put sadrži i podatke o materijalnoj podršci koja se obezbeđuje iz budžeta jedinica lokalne samouprave (JLS). Istraživanje je na inicijativu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, a uz podršku Republičkog zavoda sa socijalnu zaštitu i Stalne konferencije gradova i opština, sproveo Centar za socijalnu politiku. Sprovođenje istraživanja realizovano je uz podršku Vlade Švajcarske.

Istraživanje je potvrda strateškog opredeljenja Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije da ulaže u izgradnju sistema za praćenje i izveštavanje sa krajnjim ciljem da pruži kreatorima politika, kao i ostalim zainteresovanim akterima, relevantne i pouzdane alatke za donošenje odluka.

Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalnih davanja obuhvata privatne i javne pružaoce usluga i omogućava detaljan uvid u sve usluge i materijalna davanja u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji. Pored toga, omogućava praćenje višegodišnjih trendova i komparaciju dobijenih podataka i indikatora, na osnovu čega jedinice lokalne samouprave mogu utvrditi svoju poziciju naspram ostalih JLS, te kroz „pritisak sličnih JLS“ i njihove primere dobre prakse postati motivisane da eventualno uvedu nove ili modifikuju način pružanja postojećih usluga ili da eventualno razmotre mogućnosti uvođenja novih ili proširenja postojećih prava na materijalnu podršku.

U delu istraživanja koji se odnosi na materijalnu podršku na lokalnom nivou, obuhvaćene su dve vrste davanja – novčana i davanja u naturi, odnosno tri grupe davanja: davanja siromašnim pojedincima i porodicama uz proveru materijalnog stanja, zatim kategorijska davanja bez provere materijalnog stanja, kao i davanja povodom rođenja deteta, odnosno mere usmerene na usklađivanje rada i roditeljstva i druge mere populacione/pronatalitetne politike.

Mapiranje je sprovedeno u periodu od maja 2019. godine do marta 2020. godine u 145 jedinica lokalne samouprave, i to treći put u delu koji se odnosi na usluge socijalne zaštite i prvi put u delu koji se odnosi na materijalnu podršku koja se obezbeđuje iz lokalnih budžeta. Mapiranje usluga socijalne zaštite prethodno je sprovedeno 2012. i 2015. godine, dok se podaci korišćeni u ovom istraživanju odnose na 2018. godinu.

Pored podataka koji su sakupljani na nivou gradova i opština, korišćeni su i relevantni podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS), uključujući i podatke DevInfo baze, Republičkog sekretarijata za javne politike, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kao i druge izvore i navode iz literature i istraživanja u ovoj oblasti.

Kliknite da preuzmete:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Prazna, neugledna gradska ulica. Mrak koji remete samo slaba svetla, koja trepere sa vrhova bandera. Tišinu prekidaju poneki lavež pasa [...]
pon, okt 18, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Nastava u osnovnoj školi je vrlo složen proces i treba mu pristupiti iz različitih uglova. Najlakše je kada ispred sebe [...]
pon, okt 04, 2021
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
U uvodu priče o usamljenosti moramo poći od konstatacije da je reč o još jednoj epidemiji koja ozbiljno muči savremenog [...]
uto, sep 28, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Koliko god bile lepe i uzbudljive, selidbe su uvek izazovne. Sa sobom nose bezbroj misli o stvarima koje se ne [...]
pon, sep 27, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Pre pokušaja da vas bolje upoznam sa zanimljivim ljudima i inicijativama iza društveno korisnih zadruga, mali osvrt na zadružnu tradiciju [...]
pon, sep 20, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji 2021.
Oktobar, 2021 arrow right pdf [12 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba sa invaliditetom
Oktobar, 2021 arrow right pdf [194 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj Roma i Romkinja
Septembar, 2021 arrow right pdf [182 KB]
Neaktivnost na tržištu rada u Republici Srbiji
August, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
August, 2021 arrow right pdf [6 MB]
Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
August, 2021 arrow right pdf [10 MB]
Studija o proceni politika digitalne pristupačnosti u Republici Srbiji
Jun, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2020. godini
Maj, 2021 arrow right pdf [295 KB]
Efekti targetirane jednokratne novčane pomoći na kretanje indikatora siromaštva i nejednakosti
Maj, 2021 arrow right pdf [247 KB] arrow right doc [167 KB]
Priručnik o outreach radu: organizovanje, sprovođenje i razvoj outreach programa
Maj, 2021 arrow right pdf [2 MB]