Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Održan okrugli sto o radnom angažovanju i zapošljavanju osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama

Objavljeno 30.04.2015.

radno_angazovanjeU organizaciji Kreativno edukativnog centara – KEC i Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ 2. aprila 2015. godine održan je, u prostorijama Kreativno edukativnog centra KEC,  okrugli sto na temu  „Radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i prepreke pristupu tržištu rada“. Okruglom stolu su, pored predstavnika javnog, civilnog i poslovnog sektora, prisustvovali korisnici, osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Okrugli sto je deo projekta “Socijalne usluge u zajednici  i zapošljavanje za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama”,  koji podržava Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, u okviru projekta „Otvoreni zagrljaj“. Cilj okruglog stola bio je: uspostaviti  širok i otvoren dijalog kako bi se promovisao značaj radnog angažovanja i doprinelo pozitivnim promenama na nivou politike i prakse u ostvarivanju  prava na rad i socijalnu integraciju osoba sa intelektualnim i mentalnim  teškoćama na otvorenom tržištu rada.

Margareta Kecman, predsednik UO KEC-a, u ulozi facilitatora okruglog stola, na samom početku upoznala je okupljene sa projektom, koji omogućava da 30 osoba sa intelektualnim i 30 osoba sa mentalnim  teškoćama, u prostorijama KEC-a, koriste usluge: Dnevnog centra, uslugu Predah i program radnog angažovanja i zapošljavanja. Gospođa Kecman je takođe govorila o desetogodišnjem  iskustvu i pozitivnoj praksi Kreativno edukativnog centra KEC  u realizaciji programa radnog angažovanja i zapošljavanja osoba sa intelektualnim i mentalnim  teškoćama na otvorenom tržištu rada. Program je do sada obuhvatio 160  osoba, koje su radno angažovane ili zaposlene u preko 30 kompanija, institucija, ustanova i raznih firmi u Beogradu.

Značaj radnog angažovanja i zapošljavanja za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama dodatno je sagledan kroz uvodna izlaganja:1. gospođe Vanje Zlatković, predstavnika Nacionalne služba za zapošljavanje, koja je govorila na temu „Zakonska regulativa i mere podrške za zapošljavanje OSI“; 2. dr Gorice Đokić, pomoćnika direktora Klinike za psihijatrijske bolesti  „Dr Laza Lazarević“, koja se obratila skupu na temu „Značaj saradnje institucija i organizacija civilnog društva u procesu socijalne inkluzije osoba sa mentalnim teškoćama kroz program radnog angažovanja“  i 3. gospodina Radoša Keravice, predstavnika Centra za orijentaciju društva COD, koji je govorio na temu „Ostvarivanje ljudskih prava za osobe sa invaliditetom i značaj prava na rad“.

Posebno začajan doprinos okruglom stolu dali su korisnici psihijatrijskih usluga iz Klinike „Dr Laza Lazarević“, udruženja „Duša“ i „Kreativno edukativnog centara – KEC“, koji su kroz autentične priče istakli doprinos radnog angažovanja i zapošljavanja izgradnji njihovog samopouzdanja, samopoštovanja, osećaja pripadnosti zajednici i poboljšanju kvaliteta života.

Učesnici okruglog stola su bili u mogućnosti da pogledaju promotivni film Radno angažovanje koje sprovodi KEC, u kome su osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama govorile o svojim ličnim  iskustvima, uticaju radnog angažovanja na pozitivne promene u njihovim životima, porodicama i društvu u celini.

U diskusiji su učestvovali predstavnici poslovnog sektora, Marina Trnavčanin i Milica Sretić, koje su iznele svoje pozitivne utiske o kvalitetnom radu i uspešnom uklapanju osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u kolektive na radnim mestima. Svi prisutni su aktivno učestvovali u diskusiji sa ciljem doprinosa ostvarivanju ljudskih prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Zaključci:

 • Učesnici procenjuju da je radno angažovanje veoma značajno za socijalnu inkluziju osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, polazeći od činjenice da je istinsko uključivanje u društvo moguće samo kroz društveno vrednovane uloge.
 • Program radnog angažovanja, koji realizuje KEC,  podrazumeva istinsko uključivanje u zajednicu i polazi od sposobnosti osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama da obavljaju poslove u kojima mogu dati svoj maksimum.
 • Kao rizik za radno angažovanje prepoznaje se obaveza kompanija da zapošljavaju OSI, a pri tom se radno angažovanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama ne prepoznaje kao deo te obaveze. Na ovaj način radno angažovanje ostaje deo društveno odgovornog poslovanja poslodavaca, čiji udeo se sve više smanjuje zbog posledica globalne ekonomske krize.
 • Izazov za održivo zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, koji su osposobljeni za zanimanja za koja ne postoji potreba na  tržištu rada, su dokvalifikacije i prekvalifikacije.
 • Prepreka radnom angažovanju osoba sa intelektualnim teškoćama na otvorenom tržištu rada je u zakonskoj regulativi, vezanoj za poslovnu sposobnost .
 • Prepreka osobama sa mentalnim teškoćama je neinformisanost o proceduri dobijanja statusa osobe sa invaliditetom,  što bi doprinelo većoj mogućnosti za radno angažovanje ili zapošljavanje .
 • Još uvek je prisutan medicinski pristup u proceni sposobnosti osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Dobra praksa:

 • Programi, koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, stimulišu poslovni sektor u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
 • Program radnog angažovanja i zapošljavanja, koji realizuje KEC, doprinosi socijalnoj inkluziji i ostvarivanju prava na rad za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.
 •  Radno angažovanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama  utiče na promenu stavova kolektiva u kompanijama –  poslodavci prepoznaju njihove potencijale.
 • Adekvatan odabir mesta za radno angažovanje,  prema željama i sposobnostima osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, ostvaruje pozitivne rezultate.
 • Program radnog angažovanja i zapošljavanja na otvorenom tržištu rada utiče na pozitivnu promenu svesti javnosti u odnosu na osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Preporuke:

 • Vraćanje delimične poslovne sposobnosti, kao prelaznog rešenja u ostvarivanju prava na rad,  u cilju omogućavanja osobama sa intelektualnim teškoćama da zaključe ugovor koji će regulisati status radno angažovane osobe kod poslodavca.
 • Stimulisanje poslodavaca u okviru Zakona o porezu na dobit pravnih lica, oslobađanjem dela poreza na dobit pravnih lica, srazmerno učešću tih lica u ukupnom broju zaposlenih.
 • Stimulisanje poslodavaca u okviru Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom oslobađanjem obaveze zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom, ukoliko radno angažuje dve osobe, potpuno ili delimično  lišene poslovne sposobnosti.
 • Kontinuirane promocije primera dobre prakse u cilju podsticanja i ohrabrivanja poslodavaca da prihvate program radnog angažovanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama .
 • Institut starateljstva da pređe u institut podrške osobama sa intelektualnim i mentalnim  teškoćama da donose odluke.
 • Zagovarati socijalni model u proceni sposobnosti osoba sa intelektualnim i mentalnim  teškoćama.
 • Umrežavati organizacije civilnog društva, institucije i poslodavce u cilju proširivanja programa radnog angažovanja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.
 • Promovisati  program radnog angažovanja i zapošljavanja kao uspešnog načina radne rehabilitacije i socijalne inkluzije osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Izvor: www.kecmnro.org.rs

***

Iako Kreativno edukativni centar KEC redovno, nizom prigodnih aktivnosti i priredbi obeležava svaku od dvanaest dočekanih novih godina, april, tačnije vreme oko Uskrsa poznavaocima ove organizacije za brigu o mladima sa intelektualnim teškoćama, nekako deluje izrazitije i svečanije.

Kao da se baš tada završava jedna plodna godina u radu. I štićenicima i njihovim vaspitačima se pruža jedan posebno svečan dan za druženje i opuštanje. Naravno uvek uz goste iz redova onih koji pružaju najrazličitije vrste podrške ovoj nesebičnoj organizaciji koja pažljivo, ne sme se reći samo brine o njima, već aktivno uključuje u svoj kreativno-edukativni razvoj nekoliko desetina korisnika.

Godišnja druženja su organizovana na raznim punktovima, kojiput je to bilo u Mekdonaldsovim restoranima, a poslednjih godina se uobičajilo da se oni odigraju u hotelu Ekscelzior kada osoblje u vidu ljubaznih domaćina svečano dočeka “kecovce” sa ukrašenim salama i dovoljno predusretljivo da se u foajeu nađe mesta i za bele zečeve, kao neku vrstu uskršnje tople dobrodošlice.

Tako je bilo i ove godine, jedan petak posle pravoslavnog Uskrsa kada su druženje korisnika KEC-a uveličali posebni, visoki gosti, ministar kulture i informisanja, Ivan Tasovac, zajedno sa bivšim ambasadorom Izraela u Srbiji, gospodinom Arturom Kolom i njegovom suprugom gospođom Žanet Kol. Pre dobrotvornog ručka za 50 korisnika KEC-a u ovopm hotelu , gde su im se pridružili pripadnici diplomatskog kora, donatori i partneri Kreativno edukativnog centra, gosti su obišli i njegove radne prostorije.

U kratkom razgovoru sa korisnicima, roditeljima i stručnjacima Centra, oni su se upoznali sa aktivnostima i ostvarenim rezultatima centra, koji od 2002. godine uspešno ostvaruje svoju misiju poboljšanja kvaliteta života i socijalne inkluzije svojih korisnika, osoba sa intelektualnim teškoćama. Posebno se govorilo o projektu “Socijalne usluge u zajednici i zapošljavanje za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama”, koji podržava Delegacija Evropske Unije u okviru projekta “Otvoreni zagrljaj”.

Uz redovne aktivnosti, upravo ih je ova tema, kažu posvećenici humanitarno-edukativnog rada u KEC-u, zaokupljala tokom čitavog aprila. Naime, početkom meseca u saradnji sa Klinikom za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević ” održan je, u prostorijama KEC, okrugli sto na temu “Radno angažovanje i zapošljavanje osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i prepreke pristupu tržištu rada”. Ova sesija bila je samo deo pomenutog projekta o “Socijalnim uslugama u zajednici.”

Osnovni ton ovom okruglom stolu dalo je upavo iskustvo KEC-a, o čemu je govorila Margareta Kecman, predsednik UO predočivši prisutnima načine i praktične modele koji omogućavaju da 30 poglavito maldih sa intelektualnim i 30 osoba sa mentalnim teškoćama, u prostorijama KEC-a, koriste usluge: dnevnog centra, uslugu Predah i program radnog angažovanja i zapošljavanja.

Inače, program zapošljavanja je do sada obuhvatio 160 osoba, koje su radno angažovane ili zaposlene u preko 30 kompanija, institucija, ustanova i raznih firmi u Beogradu.

Značaj ove teme dodatno je sagledan i kroz izlaganja Vanje Zlatković, predstavnice Nacionalne služba za zapošljavanje, koja je govorila o zakonskoj regulativi i merama u ovoj oblasti. Gorica Đokić, pomoćnica direktora Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”, je govorila o značaju saradnje različitih institucaija u socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom, dok je Radoš Keravica, predstavnik Centra za orijentaciju društva COD govorio o ljudskim pravima i pravu na rad ove osetljive populacije. Okrugli sto je obogaćen autentičnim pričama korisnika usluga Klinike “Dr Laza Lazarević”, udruženja “Duša” i “Kreativno edukativnog centara ” KEC”, o izgradnji njihovog samopouzdanja, samopoštovanja, osećaja pripadnosti zajednici upravo kroz radno angažovanje.

Sve ove aktivnosti u slučaju KEC-a imaju retku osobenost – brojni projekti kojima se centar priključuje ili ih osmišljava nemaju svrhu da samo pokažu kako se nešto može raditi, već – kako se stvarno radi.

Izvor: Danas

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
pet, jan 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]