Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Održana Radionica o politikama socijalnog uključivanja Roma i Romkinja

Objavljeno 12.11.2014.

Radionica o politikama socijalnog uključivanja Roma i RomkinjaTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva  Vlade Republike Srbije i Kancelarija za ljudska i manjinska prava uz podršku Instrumenta za tehničku pomoć i razmenu informacija (TAIEX) Evropske komisije organizovali su Radionicu o politikama uključivanja Roma i Romkinja, 27. oktobra 2014. u Klubu poslanika u Beogradu.

Cilj radionice je bio usmeren na proces izrade, usvajanja i sprovođenja strategija uključivanja Roma i Romkinja u državama članicama Evropske unije, uz navođenje primera dobre prakse u sprovođenju i izazova koji postoje. Takođe, na skupu su bili predstavljenji primeri uključivanja Roma i Romkinja u Srbiji iz perspektive organizacija civilnog društva, kao i  proces izrade polaznih osnova za novu strategiju unapređenja Roma i Romkinja, koja treba da se odnosi na period od 2015. godine.

Skup su otvorili Kori Udovički, potpredsednica Vlade i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, NJ. E. ambasador Majkl Devenport (Michael Davenport), šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Osman Balić, predsednik Stalne konferencije romskih udruženja građana. Skupom je predsedavala Mirjana Maksimović, zamenica menadžera Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.

Potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički, rekla je da je uključivanje Roma jedno od veoma važnih pitanja na putu ka Evropskoj uniji, u kojima Srbija može da se istakne, kao i moguće najsloženiji razvojni izazov. Ona je istakla da se Srbija aktivno uključila u Dekadu Roma i da sistematično radi na realizaciji okvira EU, kroz Strategiju za unapređivanje položaja Roma, kao i da je zadatak Vlade da  postojeće mehanizme i mere učini održivim, proširi uspešne mehanizme za poboljšanje položaja Roma u što većem broju opština i gradova, unapredi koordinaciju postojećih mehanizama i podigne njihovu produktivnost. Istakla je da pitanje unapređenja položaja Roma traži i veću participaciju Roma u društvenim procesima.

Radionica o politikama socijalnog uključivanja Roma i RomkinjaŠef delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport rekao je da je uključivanje Roma izazov koji treba što pre rešavati u celoj Evropskoj uniji, kao i da je Srbija u potpunosti uključena u taj proces. Istakao je da je Srbija postigla uspeh u upisivanju pravno nevidljivih lica u matične knjige, ali je potrebno doneti još neke propise kako bi se otklonile prepreke za utvrđivanje državljanstva. Takođe, potrebno je ojačati mrežu zdravstvenih medijatora, kao i pedagoških asistenata i doneti potrebne propise u oblasti stanovanja. Takođe je potrebno ojačati proces osnaživanja Romkinja kako na lokalnom, tako i na nacionalnom  nivou. On je podsetio da je Evropska komisija 2011. godine donela Evropski okvir za nacionalne strategije za integraciju Roma, na osnovu kog su države članice donosile svoje akcione planove. Evropska komisija ima ulogu da nadzire proces uključivanja Roma i Romkinja u Srbiji, kao i da ukaže na postojeće izazove, ali isto tako i da ponudi podršku u sprečavanju socijalne isključenosti i podsticanju uključivanja. Uloga EU je i da omogući da napori koji se ulažu u  proces uključivanja Roma i Romkinja budu delotvorni kako bi osigurao najširi mogući i dugotrajni napredak.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović rekla je da od 2009. godine u matične knjige upisano 20.000 Roma što im omogućava i ostvarivanje drugih prava. Prema njenim rečima, 369 učenika i učenica romske pripadnosti upisano je u srednje škole, a zdravstvene medijatorke obavile su 137.000 poseta, što je omogućilo pripadnicima romske populacije da po prvi put dobiju zdravstvenu zaštitu.

Direktorka Kancelarije je naglasila da postoji politička posvećenost za uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji i da Kancelarija trenutno radi na polaznim osnovama  za novu Strategiju unapređenja položaja Roma i Romkinja koja treba da bude usvojena i stupi na snagu  u 2015. godini. Na polaznim osnovama zajednički su radile nevladine organizacije, lokalne samouprave, resorna ministarstva i Vlada kako bi se stvorile dobre osnove koje će omogućiti da imamo dobru strategiju do 2020. godine i merljiv akcioni plan.

Osman Balić,  predsednik Stalne konferencije romskih udruženja građana, istakao je važnost uspostavljanja društvenog konsenzusa oko pitanja uključivanja Roma i Romkinja, kao i oko problema strukturne diskriminacije koja i dalje postoji. Istakao je da postoji porast nasilja prema Romima  i da se moraju uložiti napori za unapređenje bezbednosti Roma i Romkinja, kao i da je potrebno rešiti pitanje legalizacije romskih naselja, budući da je sačinjen predlog modela zakona od strane nevladinog sektora koji bi ovo pitanje stavio u zakonodavni okvir.

Radionica o politikama socijalnog uključivanja Roma i RomkinjaU radnom delu radionice predstavljena su iskustva u izradi, implementaciji i monitoringu nacionalnih strategija za unapređenje položaja Roma u EU, kao i aktivnosti međunarodnih organizacija od značaja za ovu temu. Predstavljeni su primeri dobre prakse u sprovođenju projekata u Španiji i Bugarskoj, kao i aktivnosti Saveta Evrope i Fonda za obrazovanje Roma. Naročito je istaknut značaj integrisanog pristupa unapređenju položaja Roma i ulaganja u obrazovanje i strukturnu integraciju Roma na tržište rada. Takođe, predstavljene su aktivnosti na implementaciji Strategije za unapređivanje položaja Roma u RS 2009 – 2015, kao i Polazne osnove za izradu Strategije za unapređenje položaja Roma u RS posle 2015. godine, koje je pripremio tim eksperata.

Zaključci radionice:

  • Pitanje socijalnog uključivanja Roma i Romkinja je pitanje od izuzetnog značaja za razvoj države
  • Republici Srbiji je potrebna nova strategija za unapređenje položaja Roma, koja bi trebalo da ima i stepen obaveznosti za jedinice lokalne samouprave. Potrebna je izvodljiva Strategija
  • Strategiju je potrebno izraditi u integrisanom pristupu, uz koordinaciju i saradnju sa jedinicama lokalne samouprave, sa ciljem uspostavljanja održivog sistema
  • Važna je politička volja i posvećenost uz uspostavljanje upravne odgovornosti za njemu implementaciju. Neophodna je precizna podela nadležnosti
  • Tokom izrade posebnu pažnju je potrebno posvetiti preciznom budžetiranju, praćenju sprovođenja i evaluaciji implementacije mera i aktivnosti
  • Neophodno je jasno predvideti mere afirmativne akcije u obrazovanju i zapošljavanju
  • S obzirom da je potrebno drugačije postaviti Strategiju jer su okolnosti umnogome promenjene u odnosu na period kada je postojeća strategija pisana, predlog iz polazne studije je smanjenje broja politika na četiri prioritetne oblasti (obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje i zdravstvena zaštita), u skladu sa Evropskim okvirom za nacionalne strategije za integraciju Roma, u odnosu na 13 koliko ih ima postojeća strategija), dok bi horizontalne oblasti bile mere usmerene na mlade, žene, IRL, kulturni identitet itd.
  • Fokus nove Strategije je potrebno takođe izmeniti i fokusirati se mnogo više na lokalne zajednice
  • Prema AP za otvaranje pregovora u poglavlju 23, novu strategiju je potrebno usvojiti do kraja drugog kvartala 2015, a sledeći Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u RS planiran je za period maj/jun 2015.

Kliknite da preuzmete Dnevni red Radionice o politikama socijalnog uključivanja Roma i Romkinja.

Preuzmite prezentacije sa Radionice o politikama socijalnog uključivanja Roma i Romkinja:

Uvodne napomene o izradi, usvajanju i sprovođenju strategija uključivanja Roma i Romkinja u državama članicama Evropske unije

Sesija: Sprovođenje strategija uključivanja Roma i Romkinja u državama članicama Evropske unije:  primeri dobre prakse u sprovođenju i glavni izazovi

Sesija: Sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji za period 2009–2015 – izvučene pouke i primeri dobre prakse

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

24.09.2020.

Do informacija bez barijera

SIPRU - uspešne priče

Informaciono-komunikaciona pristupačnost kao ključ društvenog uključivanja U promišljanju inkluzivnog društva XXI veka, među ključnim pitanja…
Više detalja

 
0 Komentari

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Radmila Urošević
Sedimo u Ivanovoj ušuškanoj sobici nesuđenog psihologa, prepunoj knjiga, suvenira sa dalekih putovanja i gitarom, svedokom jedne mladosti. Treći sprat [...]
pon, sep 28, 2020
Source: Inkluzija blog
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]