Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Održana VIII godišnja konferencija Stalne konferencije romskih udruženja građana (SKRUG)

Objavljeno 31.03.2015.

skrug_vrnjacka_banja_fiDirektorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović govorila je na VIII godišnjoj konferenciji Stalne konferencije romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma u Vrnjačkoj Banji, dana 30. marta 2015. godine. Paunović je ovom prilikom istakla da Kancelarija za ljudska i manjinska prava ostvaruje u kontinuitetu saradnju sa romskim organizacijama civilnog društva, nacionalnim savetom romske nacionalne manjine i učestvuje u radu Saveta za unapređenje položaja Roma.

Republika Srbija se 2005. godine, pristupajući Dekadi Roma i usvajajući nacionalni strateški okvir za unapređivanje položaja romske zajednice, jasno opredelila za ekonomsku i socijalnu inkluziju. Država se obavezala na poboljšanje položaja romske nacionalne manjine u saradnji sa međunarodnim partnerskim organizacijama i uz puno učešće romske nacionalne manjine, istakla je Paunović.

Brojni rezultati, izveštaj Evropske Komisije o napretku Republike Srbije govore u prilog posvećenosti unapređivanju položaja Roma. Kada govorimo o postignutim rezultatima jasno je da Srbija ima dobre rezultate u sektorima obrazovanja i zdravstva, za budući period važno je kreirati mere u oblastima zapošljavanja i stanovanja, i insistirati na njihovoj održivosti, ocenila je Paunović.

Paunović napominje da je Vlada Republike Srbije posvećena rešavanju problema sa kojima se suočava romska nacionalna manjina, imajuću u vidu da se u vremenu teške ekonomske krize koja je pogodila sve građane, njihov problem postaje sve složeniji. Ona se osvrnula na institucionalno jačanje uspostavljanjem Saveta za unapređenje položaja Roma, kao i funkciju koju ima Nacionalni Savet romske nacionalne manjine za unapređenje položaja Roma.

Paunović napominje da su u procesu izrade nove Strategije za unapređenje položaja Roma do 2025. godine stvorene Polazne osnove. Ona je naglasila da su Polazne osnove izrađene u širokom konsultativnom procesu sa jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, romskim organizacijama civilnog društva, državnim institucijama i organima i nezavisnim telima, kako bi se stekao uvid u sve aspekte sprovođenja politika koje mogu da doprinesu unapređenju položaja Roma u Srbiji i izradile osnove koje mogu da pomognu izradi kvalitetnog dokumenta sa jasno utvrđenim ciljevima, merama i odgovornotima svih učesnika.

Vlada Republike Srbije vodi računa da se za pitanja koje se odnose na pripadnike romske nacionalne manjine osigura učešće Roma kako i planiranju, tako i u implementaciji svih inicijativa, navodi Paunović i zaključuje da tek predstoje brojni izazovi, pre svega kada govorimo o održivosti mehanizama za inkluziju Roma.

Osman Balić, predsednik, istakao je da će SKRUG – Liga Roma nastaviti pokrenute aktivnosti koje se ogledaju u neophodnosti kreiranja nove Strategije za Rome i Romkinje za period od 2015. do 2025. godine, a koja će biti u funkciji praktičnih i urgentnih mera i politika, pre svega, na lokalnom nivou. Izrada nove Strategije za unapređenje položaja Roma do 2025. ima 10 ciljeva: 1. izrada strategije 2. politička participacija 3. jačanje nacionalnog saveta 4. osnivanje agencije za projekte namenjene Romima 5. stanovanje kroz unapređenje pravnog okvira 6. socijalno preduzetništvo 7. ljudska bezbednost 8. ekonomsko jačanje kroz građevinu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine 9. kulturna politika 10. uvođenje kvaliteta ISO 9000 u nevladine organizacije članica Lige. Uz sve dinamičnije promene ekonomsko-političkih odnosa, kako u nacionalnim okvirima tako na planu međunarodne politike potrebno je stvoriti realnu osnovu koja će pratiti procese evropskih integracija, zaključio je Balić.

Na konferenciji su predstavljeni godišnji rezultati rada Stalne konferencije romskih udruženja građana – Lige Roma sa tematskim odborima, razmenjena iskustava o pregledu stanja romskih politika i napretku Dekade Roma u Srbiji i prioriteti i plan rada javnih institucija u praktičnoj primeni politika usmerenih ka Romima i Romkinja.

Na konferenciji su učešće uzeli članovi SKRUG-a, predsednik Saveta za uanpređivanje položaja Roma, predstavnici romskih nevladinih oganizacija, romski koordinatori, pedagoški asistenti, zdravstvene medijatorke, predstavnici državnih institucija i organa, međunarodnih organizacija.

Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – LIGA ROMA zastupa interese romske zajednice u Srbiji poslednjih deset godina, a svom članstvu broji 75 organizacija civilnog društva i preko 400 romskih aktivista, sa ciljem da se osigura kontinuirano praćenje i efektivno sprovođenje utvrđene Strategije za unapređivanje položaja Roma i Akcionog plana za njeno sprovođenje i time unapredi ostvarivanje ciljeva Dekade inkluzije Roma (2005 – 2015).

Izvor: www.ljudskaprava.gov.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <


Blog > <

Earlier
Milkica Dimitrijević
Lečila sam se od osteosarkoma, oblika raka kostiju, tokom IV razreda srednje škole. Te godine sam u školi provela ukupno [...]
pet, jun 26, 2020
Source: Inkluzija blog
Iva Eraković
Pandemija virusom COVID-19 uzdrmala je planetu na mnogo načina, među kojima je prvi zdravstveni aspekt. Dok se o dalekosežnim posledicama [...]
uto, jun 23, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Držim se za ogradu terase na jedanaestom spratu, oivičenu mojim paničnim strahom od visine. Pri samoj pomisli na skok padobranom [...]
sri, jun 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
Gordana Gordana sedi ispred mene i krši ruke. Te godine se razvela, ostala bez posla i doživela moždani udar. Mnogo je [...]
pet, jun 12, 2020
Source: Inkluzija blog
Đorđe Vasiljević - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đorđa Vasiljevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Pre dve [...]
pon, jun 01, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]