Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Predstavljeni glavni nalazi istraživanja „Evaluacija efekata predmeta Građansko vaspitanje – 10 godina posle“

Objavljeno 05.04.2019.

Građanske inicijative - logoGrađanske inicijative (GI) u saradnji sa Civil Right Defenders (CRD) predstavile su glavne nalaze istraživanja „Evaluacija efekata predmeta Građansko vaspitanje – 10 godina posle“, u ponedeljak, 1. aprila 2019. godine, u 12h, u EU info centru.

Programska direktorka GI Bojana Selaković je pozdravila prisutne u EU info centru i zahvalila se prisutnim predstavnicima/ama civilnog društva, novinarima/kama i nastavnicima/ama građanskog vaspitanja, od kojih su neki i učestvovali u ispitivanju stavova učenika/ca, nastavnika/ca i direktora/ki škola. Ona je navela da je cilj ovog istraživanja bio da se proveri koliki uticaj građansko vaspitanje ima na stavove mladih i da li doprinosi njihovom boljem obrzovanjem za demokratiju.

Kako je poršlo 18 godina od uvođenja građanskog vaspitanja u školski sistem naše zemlje, predmet ovog istraživanja je evaluativna analiza efekata predmeta Građansko vaspitanje (u daljem tekstu GV) i sticanje uvida u eventualne promene ovih efekata kroz poređenje sa rezultatima slične studije sprovedene deset godina ranije (2009. g.). U cilju obuhvatne analize statusa ovog predmeta i njegovih efekata na znanje i stavove učenika i učenica, podaci su prikupljeni iz različitih izvora, prvenstveno od samih učenika/ca završnih razreda srednjih škola, zatim nastavnika/ca GV, kao i direktora/ki škola u kojima je istraživanje sprovođeno.

Predstavnici/e istraživačkog tima: dr Aleksandar Baucal, dr Tamara Džamonja Ignjatović, dr Zoran Pavlović i dr Kaja Dmnjanović došli su do rezultata koji su pokazali da su učenici i učenice škola koje su učestvovale u istraživanju „malo zainteresovani za politička zbivanja i društveni angažman, kao i da su osrednje upoznati sa aktuelnim političkim zbivanjima i uglavnom se informišu putem interneta (75 odsto) i televizije (53 odsto)“.

Mladi su takođe u većoj meri „evroskeptici“, tako da na pitanje koliko je po njihovom mišljenju važno za Srbiju da postane članica EU „samo 11 odsto njih je reklo da im je vrlo mnogo važno, a 25 odsto je odgovorilo sa nimalo“.

Kada se govori o socijalnoj distanci prema pripadnicima/ama drugih manjinskih grupa „ona generalno nije izražena, ali da ipak postoji prema Albancima (36 odsto), pripadnicima LGBT+ populacije (41 odsto) i osobama obolelim od side (40 odsto)“.

Kada se govori o njihovom poznavanju gradiva Građanskog vaspitanja (GV), učenici i učenice su „najmanje ovladali pojmovima kao što su rasizam ili etnocentrizam, zatim delatnostima nekih međunarodnih organizacija, uloge građana u demokratskom društvu, dok su sa druge strane dobro ovladali temama kao što je podela vlasti“.

U poređenju sa rezultatima slične studije sprovedene 2009. godine, mladi su pokazali viši nivo znanja. Takođe, učenici/e su „uglavnom zadovoljni različitim aspektom nastave, kompetencijama nastavnika i atmosferom na času GV-a“. Dve trećine direktora/ki smatra da bi GV trebalo da bude obavezni predmet, dok su nastavnici i nastavnice u najvećoj meri nezadovoljni nedostatkom udžbenika.

Za razliku od prethodne tri ispitane kategorije gde su stavovi uglavno bili pozitivni prema GV, kod opšte populacije stav prema tom predmetu je „umereno pozitivan i da ga 58 odsto ispitanika ocenjuje važnim, dok je obaveštenost građana Srbije o tome da je GV deo obrazovnog programa relativno visoka i iznosi 77 odsto“. Istraživanjem su uočeni problemi kao što je izostanak sistemske podrške tom predmetu, nepostojanje priručnika i nastavnih materijala, nedovoljna podrška nadležnog ministarstva, odnos drugih aktera obrazovnog procesa prema GV.

Istraživanjem je ispitano znanje učenika i učenica o GV i njihovim stavovima prema tom predmetu i demokratskim vrednostima, kao i stavovi nastavnika/ca i direktora/ki o istim pitanjima. Uzorkom je obuhvaćeno 1073 učenika/ca, 36 nastavnika/ca i 20 direktora/ki srednjih škola.

Stavove opšte populacije ispitala je IPSOS marketinška agencija na uzorku od 1076 punoletnih građana i građanki Srbije.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Odbrana ljudskih prava u učionicama“ sa organizacijom Civil Rights Defenders.

Izvor: www.gradjanske.org

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Više puta sam u tekstovima pisao o bavljenju muzikom i kako sam počeo da učim da sviram na klavijaturama. Sada [...]
pon, avg 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Seoske sredine ne nude mnogo mogućnosti za pronalazak kvalitetnog radnog mesta. Tačka ili zarez? Ne treba nam zarez, jer ne [...]
pet, avg 07, 2020
Source: Inkluzija blog
43. Beogradski Ignite "Uključi se br. 8"
Transkript govora Ane Ivanović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Hvala Timu za socijalno uključivanje [...]
sri, avg 05, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović - BG Ignite
Transkript govora Tamare Savović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Večeras ću predstaviti Sigurnu kuću [...]
pet, jul 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Prve godine u životu deteta period su velikih mogućnosti i izuzetne osetljivosti. Dete uči mnogo brže nego u svim kasnijim [...]
čet, jul 30, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]