Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Program malih grantova „IRIS uMREŽAvanje – Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama“ (rok: 17.5.2019)

Objavljeno 06.05.2019.

IRIS Network - logoIRIS Mreža raspisala je konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) – pružalaca socijalnih usluga u Jugoistočnoj Evropi u okviru projekta „IRIS uMREŽAvanje- Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama“.

Cilj IRIS Mreže je da osnaži ulogu organizacija civilnog društva koje pružaju socijalne usluge širom Jugoistočne Evrope, te da obezbedi da te organizacije budu prepoznate kao ravnopravni partneri od strane javnog sektora.

Ovaj program malih grantova otvoren je samo za organizacije članice nacionalnih IRIS mreža iz 5 zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije, posebno nevladine organizacije koje pokazuju inicijativu za uvođenje standarda kvaliteta u svoj rad, koje imaju aktivan pristup kreiranju politika i zagovaranju u toku implementacije projekta.

Prioritet imaju zajedničke inicijative između dve ili više organizacija IRIS Mreže. Svaki podnosilac predloga može dostaviti jednu aplikaciju kao vodeći podnosilac predloga. Partner može biti uključen u više od jednog projekta prema ovom Pozivu za dostavljanje predloga.

Lokacije implementacije projekta su Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija. Projekti moraju biti usmereni na aktivnosti u navedenim zemljama.

Opšti cilja ovog Programa malih grantova je izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija za pružanje usluga i zagovaranje na lokalnom, odnosno državnom nivou, kao i uspostavljanje kontakata u zajednicama sa ciljem izgradnje fleksibilnijeg i inkluzivnijeg društva, a radi pozitivne promene u zajednici.

 Specifični ciljevi su:

 • postići veću posvećenost mreža OCD-a da omoguće da se čuje stav građana i da utiču na procese reforme javnog sektora kroz analizu, praćenje, zagovaranje, doprinoseći boljoj pomoći/integraciji migrantske populacije na lokalnom nivou;
 • osnažiti kapacitete OCD-a za upravljanje migracijama kako bi se poboljšalo pružanje socijalnih usluga namenjenih ovoj populaciji.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog Programa malih grantova:

 • razvoj novih i unapređenje kvaliteta postojećih usluga za migrante/kinje;
 • zagovaranje/razvoj/poboljšanje strateških dokumenata vezanih za migrante/kinje i zaštitu;
 • povećanje kapaciteta građana i građanki za aktivno učešće u inicijativama zagovaranja;
 • empirijska istraživanja koja će služiti kao osnov za inicijative zagovaranja;
 • kampanje zagovaranja, uključujući i podizanje svesti i promociju usvojenih zakona;
 • praćenje lokalnih/državnih zakona i strategija, međunarodnih obaveza;
 • konsultacije između raznih zainteresovanih strana, radionice, seminari, konferencije;
 • izrada preporuka za javne politike i/ili zakone;
 • inovativni pristupi za socijalnu integraciju migranata/kinja, testiranje inovativnih pristupa;
 • aktivnosti usmerene na obezbeđenje adekvatnog pristupa drugim ranjivim grupama u okviru migrantske populacije, nevladine organizacije/civilni sektor, itd. …;

Ukupan budžet ovog poziva iznosi 160.000 evra. Sredstva će biti obezbeđena za minimalno 20 projekata, koji traju od 8 do najviše 12 meseci. Predviđeno je da se po jednom projektu dodeli minimalno 5.000, a maksimalno 10.000 evra. Razmatraće se aplikacije koje traže isključivo finansiranje iz Programa malih grantova. Sredstva će biti raspoređena na osnovu principa ravnopravnosti između 5 zemalja učesnica, ali će kvalitet aplikacija biti strogo poštovan.

Rok za podnošenje prijava traje do 17. maja 2019. godine.

Više informacija i projektnu dokumentaciju potražite na iris-see.eu

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
Znak pitanja App
Rad sa decom je izazovan i zahteva puno kreativnosti i raznovrsnog materijala kako bi savladavanje gradiva i učenje bilo lako, [...]
pet, maj 17, 2019
Source: Inkluzija blog
Liceulice
Ko smo mi? LICEULICE tim je već 9 godina posvećen onima koji najteže dolaze do posla i koji žive na margini [...]
uto, maj 14, 2019
Source: Inkluzija blog
Aleksandar Bogdanović
Piše: Aleksandar Bogdanović, Koordinator za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Početkom [...]
čet, maj 09, 2019
Source: Inkluzija blog
Traženje posla - ilustracija
Već sam u jednom od ranijih tekstova opisao da u poslednje vreme razmišljam o eventualnom zaposlenju. Ta ideja me malo [...]
pon, maj 06, 2019
Source: Inkluzija blog
Pristupačnost
„Ovo je zemlja za svu našu decu.” Tako kažu stihovi grupe EKV. Po svoj logici i ovaj grad bi trebao [...]
sri, feb 13, 2019
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
Mart, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine
Februar, 2019 arrow right pdf [5 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu
Februar, 2019 arrow right pdf [762 KB]
Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji
Decembar, 2018 arrow right pdf [8 MB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura
Novembar, 2018 arrow right pdf [2 MB]
Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini
Oktobar, 2018 arrow right pdf [416 KB]
Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih
Oktobar, 2018 arrow right pdf [1 MB]
Analiza nezadovoljenih potreba za zdravstvenom zaštitom stanovnika Republike Srbije
Decembar, 2017 arrow right pdf [2 MB]
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje (zbirna publikacija)
Oktobar, 2017 arrow right pdf [2 MB] arrow right docx [2 MB]
Siromaštvo u Republici Srbiji 2006-2016. godine – revidirani i novi podaci
Septembar, 2017 arrow right pdf [919 KB]