Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Projekat “Mreža podrške za samostalni život”

Objavljeno 18.06.2012.

ALENProjekat socijalne eksperimentacije na temu osamostaljivanja dece bez roditeljskog staranja Projekat „Mreža podrške za samostalni život – osnaživanje i aktivacija mladih za izlazak iz nepovoljnih životnih okolnosti“ (Adult Life Entry Network – ALEN, „Empowerment and Activation of Young People in Disadvantaged Situations”) odobren je za finansiranje u okviru EU PROGRESS programa u oktobru mesecu 2011. godine.

Projekat je inicirao Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Mrežom za borbu protiv siromaštva Mađarske (Hungarian Anti-Poverty Network) i Austrije (Austrian Anti-Poverty Network). Nosilac projekta je Mađarska mreža za borbu protiv siromaštva.

Na nivou svake zemlje projekat se realizuje kroz partnerstvo više relevantnih aktera. U Srbiji, projekat u partnerstvu realizuju sledeće institucije i organizacije: Ministarstvo rada i socijalne politike, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Institut za psihologiju – Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, NVO Sunce – Kragujevac i Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci Familia – Beograd.

Period trajanja projekta je 18 meseci: od 1. oktobra 2011. godine do aprila 2013. godine.

Opšti cilj projekta je da se obezbedi doprinos razvoju inovativnih usluga za socijalno uključivanje i osamostaljivanje mladih koji se nalaze u nepovoljnim socio-ekonomskim uslovima, kroz razvoj i testiranje socijalno inovativnih pristupa i međusobno učenje.

Specifični ciljevi obuhvataju razvoj kreativnih metoda i mehanizama za osnaživanje mladih i pružanje podrške za uključivanje mladih iz nepovoljnih socio-ekonomskih uslova u sistem obrazovanja ili na tržište rada. Projektne aktivnosti su usmerene na pripremu mladih u domovima za decu bez roditeljskog staranja i u hraniteljskim porodicama za samostalan život, kroz povećanje njihove aktivacije, motivacije i razvoj različitih životnih veština. Cilj projekta je i da identifikuje prepreke koje postoje za aktivno učešće ove gupe mladih u sistem obrazovanja ili na tržište rada, kao i potencijale da se pronađu adekvatna individualna rešenja. Specifični ciljevi obuhvataju i razvoj i olakšavanje pristupa postojećim pravima i resursima koji postoje na lokalnom i regionalnom nivou, kao i zadovoljavanje individualnih potreba za podrškom. Cilj projekta je i jačanje partnerstva između ministarstava, javnih službi, jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija i ostalih grupa koji imaju aktivnu ulogu u zaštiti prava i interesa mladih, kao i smanjenje predrasuda i diskriminacije mladih bez roditeljskog staranja.

Korisnici. Direktni korisnici projekta biće mladi u nepovoljnim socio-ekonomskim uslovima. Projektom će biti obuhvaćeno 50 direktnih korisnika. Aktivnosti u Srbiji će se realizovati sa mladima bez roditeljskog staranja koji su u hraniteljskim porodicama ili domu za decu bez roditeljskog staranja, a treba da napuste sistem zaštite i da započnu samostalni život. U Srbiji će biti obuhvaćeno deset korisnika, starosti od 17-21 godine, na teritoriji grada Kragujevca.

Budžet. Ukupan budžet projekta iznosi 321.500 EUR. Evropska komisija obezbedila je sredstva u iznosu od 250.000 EUR, dok će preostalih 71.500 EUR obezbediti ostali partneri projekta.

Za ispunjenje svih aktivnosti za koje su zaduženi partneri u Srbiji, odobrena je suma od 60.520 EUR. Od ove sume, grant Evropske komisije iznosi 45.520 EUR, dok će preostalih 15.000 EUR partneri projekta obezbediti sami.

Fokus projekta u Srbiji je osasmostaljivanje dece bez roditeljskog staranja.

Uloga partnera na projektu:

Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci „FAMILIA“ imaće primarnu ulogu u primeni svog modela podrške za mlade koji napuštaju sistem zaštite, instrumenata za procenu potreba mladih (ROD), kao i praćenje njihovog napretka. Učestvovaće i u proceni potreba ove grupe tako što će odabrati eksperimentalni uzorak, definisati, razmatrati i oceniti individualne planove podrške za svaku mladu osobu. Familia takođe ima i obavezu treninga i nadzora stručnjaka koji će olakšati individualnu i grupnu podršku mladima.

Nevladina organizacija „Sunce“ biće odgovorna za: direktan individualni i grupni rad sa korisnicima u Kragujevcu; definisanje, razmatranje i ocenjivanje individualnih planova podrške za svako dete koje napušta sistem zaštite; profesionalnu orijentaciju i obrazovni plan i/ili plan zapošljavanja za ovu grupu, kao i obuku radi poboljšanja veština traženja posla. NVO Sunce će takođe raditi na uključivanju korisnika u lokalnu zajednicu kroz povezivanje sa lokalnim poslodavcima i interesnim grupama, kao i kroz uključivanje volontera kao jedan vid podrške korisnicima.

Institut za psihologiju je zadužen za: razvoj metodologije i instrumenata za istraživanje i evaluaciju; izbor kontrolne grupe; početnu, periodičnu i konačnu procenu eksperimentalne i kontrolne grupe (uključujući istraživanja sa terena i pisane izveštaje); sastavljanje evalucionog izveštaja projekta i davanje preporuka.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva će koordinisati aktivnosti svih projektnih partnera u Srbiji i učestvovati u svim aktivnostima vezanim za projekat, uključujući evaluaciju na nacionalnom i međunarodnom nivou, definisanje okvira za promociju i širenje rezultata projekta na nacionalnom i međunarodnom nivou. Konkretno, Tim će imati sledeću ulogu: koordinisanje sastanaka nacionalnog upravnog odbora, koordinisanje redovnih sastanaka svih uključenih u projekat u Srbiji, organizovanje međunarodnog sastanka u Beogradu, iniciranje predstavljanja i promocije rezultata projekta na Nacionalnom okruglom stolu; pregledanje nacionalnog i međunarodnog izveštaja o evaluaciji projekta i skupa preporuka; promovisanje ALEN projekta na nacionalnom i međunarodnom nivou; učestvovanje na međunarodnim sastancima; organizovanje prevođenja i štampanja dokumenata i publikacija izrađenih tokom implementacije projekta.

Ministarstvo rada i socijalne politike će učestvovati na sastancima nacionalnog upravnog odbora, međunarodnim sastancima i evaluaciji aktivnosti na nacionalnom nivou, kao i u pregledu finalnog projekta i evaluaciji izveštaja i preporuka za sprovođenje politika.

Očekivani rezultati

Očekuje se da će realizacija ovog projekta doprineti ostvarivanju sledećih rezultata:

1. Jačanju aktivizma, motivacije i veština kod mladih;

2. Povećanom učešću mladih u sistemu obrazovanja i tržišta rada i unapređenju kapaciteta za stupanje u život odraslih;

3. Testiranju novih koncepata i metodologija za uspešno socijalno uključivanje mladih;

4. Povećanju vidljivosti i svesti o potrebama mladih iz ugroženih socio-ekonomskih grupa i preprekama za njihovo aktivno uključivanje u društvo;

5. Smanjenju stereotipa i predrasuda o mladima iz ugroženih socioekonomskih grupa.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
Pezana Redža u trgovačkoj ulici u kojoj renovira šest lokala ©Chris Welsch
Arhitektkinja Pezana Redža daje novi život starom drvetu izrađujući prelepe enterijere, pri čemu obezbeđuje posao za ugrožene Albance Trgovačka ulica u [...]
pet, sep 13, 2019
Source: Inkluzija blog
Dragana Malidžan Vinkić
Piše: Dragana Malidžan Vinkić, koordinatorka za obrazovanje, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Digitalna uključenost predstavlja pristup [...]
čet, sep 12, 2019
Source: Inkluzija blog
Piter Mangan, osnivač kluba Freebird © Chris Welsch
Piter Mangan, osnivač kluba Freebird © Chris Welsch Klub Freebird omogućuje starijim osobama srodnih interesovanja da se povežu kroz putovanja i [...]
pet, sep 06, 2019
Source: Inkluzija blog
Nikola Repec
Osim pružanja prilike da prodaju sam magazin, Liceulice se trudi da podrži svoje korisnike/prodavce i na razne druge načine. Pogotovo [...]
sri, sep 04, 2019
Source: Inkluzija blog
Migel Neiva, osnivač kompanije i sistema ColorADD, već je ostvario velike uspehe sa svojim izumom. © Chris Welsch
Migel Neiva, osnivač kompanije i sistema ColorADD, već je ostvario velike uspehe sa svojim izumom. © Chris Welsch Migel Neiva izumeo [...]
pet, avg 30, 2019
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]
Program za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja – Zbornik istraživačkih radova
Maj, 2019 arrow right pdf [3 MB]
Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
Mart, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine
Februar, 2019 arrow right pdf [5 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu
Februar, 2019 arrow right pdf [762 KB]
Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji
Decembar, 2018 arrow right pdf [8 MB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura
Novembar, 2018 arrow right pdf [2 MB]
Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini
Oktobar, 2018 arrow right pdf [416 KB]