Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Šefovi država i vlada zemalja Evropske unije u Rimu usvojili Deklaraciju o budućnosti Unije

Objavljeno 28.03.2017.

eu_zastave - ilustracijaŠefovi država i vlada zemalja Evropske unije su 25. marta u Rimu usvojili Deklaraciju o budućnosti Unije u kojoj naglašavaju da će EU “ostati nepodeljena”, “napredovati različitim brzinama i snagom u istom pravcu” i “biti otvorena za one evropske zemlje koje poštuju i ulažu napore da uvreže naše vrednosti”. U Londonu, Berlinu i drugim gradovima održani su skupovi podrške EU, a u Srbiji najava samita nije bila velika tema za štampu.

Rimsku deklaraciju su šefovi država ili vlada 27 zemalja EU, sem Velike Britanije, usvojili na 60. godišnjicu potpisivanja ugovora o osnivanju Unije u Rimu. Taj novi dokument daje političke, programske smernice za utvrđivanje budućih nužnih promena u ustrojstvu i politici u svim sektorima Unije, koje je u Beloj knjizi predložila Evropska komisija.

Pročitajte u celini tekst Deklaracije koji su distribuirali Pres tim EU info centra u Beogradu i Delegacija EU u Srbiji.

RIMSKA DEKLARACIJA

Deklaracija lidera 27 država članica i Evropskog saveta, Evropskog parlamenta i Evropske komisije:

Mi, lideri 27 država članica i institucija EU, ponosni smo na postignuća Evropske unije: izgradnja evropskog jedinstva je hrabar i dalekovidan poduhvat. Pre 60 godina, dok smo se oporavljali od tragedije svetskih ratova, odlučili smo da se povežemo i podignemo naš kontinent iz pepela. Izgradili smo jedinstvenu Uniju sa zajedničkim institucijama i snažnim vrednostima, zajednicu mira, slobode, demokratije, ljudskih prava i vladavine prava, veliku privrednu silu sa nenadmašnim nivoom socijalne zaštite i nege.

Evropsko jedinstvo je započelo kao san nekolicine, a preraslo je u nadu mnogih. Evropa se tada ponovo ujedinila. Danas smo ujedinjeni i jači: stotine miliona ljudi širom Evrope ima koristi od života u proširenoj Uniji koja je prevazišla stare nesuglasice.

Evropska unija se suočava sa nezapamćenim izazovima, kako globalnim, tako i domaćim: regionalnim sukobima, terorizmom, sve većim migracijskim pritiskom, protekcionizmom i društvenim i privrednim nejednakostima. Odlučni smo u nameri da se zajedno uhvatimo u koštac sa izazovima u svetu koji se brzo menja i da svojim građanima ponudimo bezbednost i nove mogućnosti.

Evropsku uniju ćemo učiniti jačom i otpornijom tako što ćemo podići nivo jedinstva i solidarnosti među nama i poštovati zajednička pravila. Jedinstvo je istovremeno nužnost i naš slobodan izbor. Kada bismo delovali pojedinačno, globalna dinamika bi nam dodelila sporednu ulogu. Jedinstvo je naša najbolja šansa da utičemo na tu dinamiku i da branimo naše zajedničke interese i vrednosti. Delovaćemo zajedno, uz menjanje ritma i intenziteta prema potrebi, ali u istom smeru, kao što smo radili u prošlosti, u skladu sa Ugovorima i držeći otvorena vrata svima koji žele da nam se pridruže. Naša Unija nepodeljena i nedeljiva.

U narednih deset godina želimo da Unija bude sigurna i bezbedna, prosperitetna, konkurentna, održiva i društveno odgovorna i voljna i sposobna da odigra glavnu ulogu u svetu i oblikovanju globalizacije. Želimo Uniju u kojoj će građani imati nove mogućnosti za kulturni, društveni i ekonomski rast. Želimo Uniju koja će i dalje biti otvorena prema evropskim zemljama koje poštuju naše vrednosti i koje se obavezuju na njihovo unapređivanje.

U vremenima punim promena, sa svešću o zabrinutosti naših građana, posvećeni smo Rimskoj agendi i obavezujemo se da ćemo raditi na:

1. Sigurnoj i bezbednoj Evropi: Uniji u kojoj se svi građani osećaju bezbedno i u kojoj mogu da se slobodno kreću, u kojoj su naše spoljne granice zaštićene; Uniji sa delotvornom, odgovornom i održivom migracijskom politikom koja poštuje međunarodne standarde; Evropi koja je rešena da se bori protiv terorizma i organizovanog kriminala.

2. Prosperitetnoj i održivoj Evropi: Uniji koja stvara rast i otvara radna mesta; Uniji čije snažno i povezano jedinstveno tržište koje evoluira i otvoreno je prema tehnološkoj transformaciji kao i stabilna i snažnija jedinstvena valuta otvaraju put za rast, koheziju, konkurentnost, inovacije i razmenu, naročito za mala i srednja preduzeća; Uniji koja promoviše trajan i održiv rast kroz investicije, strukturne reforme i rad na zaokruživanju  ekonomske i monetarne unije; Uniji čije su privrede bliže jedna drugoj; Uniji čija je energija sigurna i pristupačna, a životna sredina čista i bezbedna.

3. Socijalnoj Evropi: Uniji koja se oslanja na održivi rast kako bi promovisala privredni i društveni napredak kao i koheziju i konvergenciju, a koja istovremeno čuva integritet unutrašnjeg tržišta; Uniji koja u obzir uzima raznolikost nacionalnih sistema i ključnu ulogu socijalnih partnera; Uniji koja unapređuje ravnopravnost muškaraca i žena i prava i jednake mogućnosti za sve; Uniji koja se bori protiv nezaposlenosti, diskriminacije, socijalne isključenosti i siromaštva; Uniji u kojoj su mladima pruženi najbolje obrazovanje i obuka i u kojoj mladi mogu da studiraju i pronađu posao širom kontinenta; Uniji koja čuva našu kulturnu baštinu i promoviše kulturnu raznolikost.

4. Snažnijoj Evropi na globalnoj sceni: Uniji koja dodatno razvija postojeća partnerstva i izgrađuje nova i promoviše stabilnost i prosperitet u svom neposrednom susedstvu na istoku i jugu, ali i na Bliskom istoku i širom Afrike kao i na globalnom nivou; Uniji koja je spremna da preuzme veći stepen odgovornosti i doprinese stvaranju konkurentnije i integrisanije odbrambene industrije; Uniji koja je posvećena jačanju zajedničke bezbednosti i odbrane, između ostalog kroz saradnju i komplementarnost sa Organizacijom Severnoatlantskog sporazuma, uzimajući u obzir nacionalne prilike i pravne obaveze; Uniji koja učestvuje u Ujedinjenim nacijama i zastupa multilateralni sistem zasnovan na pravima, koja je ponosna na svoje vrednosti i štiti svoje ljude, a istovremeno promoviše slobodnu i fer trgovinu kao i pozitivnu globalnu klimatsku politiku.

Težićemo ostvarivanju ovih ciljeva čvrsto uvereni da je budućnost Evrope u našim rukama i da je Evropska unija najbolji instrument za postizanje naših ciljeva. Obećavamo da ćemo uzeti u obzir razloge za zabrinutost naših građana i reagovati na njih kao i da ćemo sarađivati sa našim nacionalnim parlamentima. Radićemo zajedno na nivou na kom je moguće postići stvarne rezultate, bilo da se radi o nivou Evropske unije, nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou, u duhu poverenja i lojalne saradnje, između država članica i između njih i institucija Evropske unije, u skladu sa načelom supsidijarnosti. Daćemo dovoljno prostora za manevar koji je potreban na različitim nivoima za jačanje potencijala Evrope u pogledu inovacija i rasta. Želimo da Unija bude velika u pogledu velikih pitanja i mala u pogledu malih. Promovisaćemo demokratski, delotvoran i transparentan proces donošenja odluka i bolje postizanje rezultata.

Mi, kao lideri koji sarađuju u okviru Evropskog saveta i naših institucija, staraćemo se o sprovođenju današnje agende kako bismo je pretvorili u stvarnost sutrašnjice. Ujedinili smo se da bi nam bilo bolje. Evropa je naša zajednička budućnost.

(Deklaracija na engleskom jeziku dostupna je na sajtu Saveta EU.)

Izvor: www.euractiv.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Željko Mitkovski - Beogradski Ignite
Transkript govora Željka Mitkovskog na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Dolazim iz Fondacije „Ana i [...]
pet, avg 28, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]