Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Siromaštvo zaposlenih u Evropi: studija o nacionalnim politikama

Objavljeno 04.06.2019.

siromaštvo - ilustracijaNovi Objedinjeni izveštaj Evropske mreže za socijalnu politiku (ESPN) daje nekoliko preporuka i poziva na sprovođenje delotvornijih mera politike na evropskom i nacionalnom nivou za borbu protiv siromaštva zaposlenih.

Zapošljavanje građana i građanki na kvalitetnijim poslovima predstavlja ključ za ostvarivanje ambicije Evropske unije da omogući rast i izjednačavanje životnih standarda svih država članica EU. Kreatori javne politike i zainteresovani akteri vide prevenciju siromaštva zaposlenih kao deo opšteg cilja smanjenja siromaštva u EU.

Ipak, iako se rad generalno smatra najboljim načinom za sprečavanje siromaštva, to nije slučaj kod značajnog broja radnika i radnica u Evropi. Naime, 2017. godine je 9,4% ukupnog broja zaposlenih u EU-28 živelo u domaćinstvima u riziku od siromaštva, što iznosi alarmantnih 20,5 miliona ljudi.

Na osnovu detaljnih nacionalnih izveštaja koje je pripremilo 35 nacionalnih timova Evropske mreže za socijalnu politiku, kao i analize pokazatelja siromaštva zaposlenih u EU, u ovom Objedinjenom izveštaju Evropske mreže za socijalnu politiku predstavljeno je pet glavnih zaključaka:

  • Siromašni zaposleni čine značajan udeo u ukupnoj populaciji zaposlenih i njihov broj nastavlja da raste u mnogim evropskim zemljama, što dovodi do polarizacije unutar EU.
  • U određenim kategorijama stanovništva (uglavnom mladi, niskoobrazovani, nestandardni radnici/e, siromašna domaćinstva sa decom i samohranim roditeljima, radnici/e i domaćinstva sa niskim intenzitetom rada) siromaštvo zaposlenih je značajno veće i u nekim slučajevima beleži veliki rast poslednjih godina.
  • Države obično kombinuju različite mere (poput utvrđivanja minimalnih prihoda, minimalne zarade, naknade zarada ili dodatka na zarade, mera aktivne politike zapošljavanja, borbe protiv segmentacije tržišta rada, porodičnih naknada i naknada po osnovu rada) koje neposredno utiču na siromaštvo zaposlenih. Međutim, borba protiv siromaštva zaposlenih najčešće nije konkretno formulisana kao cilj javne politike. Pored toga, jedan broj drugih javnih politika i mera (poput čuvanja dece, stanovanja i zdravstvene zaštite), koje mogu imati samo posredan uticaj na siromaštvo zaposlenih, jednako je važan za rešavanje ovog kompleksnog problema.
  • Iako pitanje siromaštva zaposlenih nije detaljno obuhvaćeno političkim diskursom i delovanjem, većina zemalja je u periodu od 2015. do 2018. godine ubrzala reforme politike u ovoj oblasti.
  • Usaglašeni pokazatelji siromaštva zaposlenih u EU predstavljaju dobru polaznu osnovu za razumevanje i praćenje siromaštva zaposlenih, ali bi na internet stranici Eurostata trebalo omogućiti razvrstavanje pokazatelja po još nekim dodatnim parametrima.

Objedinjeni izveštaj daje nekoliko preporuka i poziva na sprovođenje delotvornijih mera politike na evropskom i nacionalnom nivou za borbu protiv siromaštva zaposlenih.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Siromaštvo zaposlenih u Evropi: studija o nacionalnim politikama” (.pdf).

Izvor: ec.europa.eu

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
COVID-19 - Stefan Lazarević
Danas je dan osoba sa autizmom. Možda ste očekivali da napišem neki tekst o teškoćama sa kojima se suočavaju ljudi [...]
čet, apr 02, 2020
Source: Inkluzija blog
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]