Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

U susret novoj Strategiji za unapređivanje položaja Roma

Objavljeno 10.02.2015.

u_susret_strategiji_za_unapredjenje_polozaja_romaSuzana Paunović, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava, obratila se 9. februara učesnicima u Klubu poslanika na konferenciji “U susret novoj Strategiji za unapređivanje položaja Roma”, koja je organizovana sa ciljem da se zajednički pristupi i ukaže na smernice za pružanje relevantnih osnova za izradu nove Strategije za unapređivanje položaja Roma.

Kako objašnjava, Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u partnerstvu sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a uz podršku “Making the Most of EU Funds for Roma” Open Society Foundations iz Budimpešte i Fondacije za otvoreno društvo iz Beograda, pripremila je “Polaznu studiju za izradu nove Strategije za inkluziju Roma usaglašene sa Strategijom Evropa 2020” kojom se predočavaju razlozi i osnove za izradu novog strateškog dokumenta.

Paunović podseća da se Republika Srbija 2005. godine, pristupajući Dekadi Roma i usvajajući nacionalni strateški okvir za unapređenje položaja romske zajednice, jasno opredelila za ekonomsku i socijalnu inkluziju. Država se obavezala na poboljšanje položaja romske nacionalne manjine u saradnji sa međunarodnim partnerskim organizacijama i uz puno učešće romske nacionalne manjine.

Najvažniji strateški dokument koji bi trebalo da doprinese ostvarenju ovog cilja je Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i prateći Akcioni plan za sprovođenje ove strategije, navodi Paunović.

Ona dodaje da su Polazne osnove za novu Strategiju za inkluziju Roma o kojima se danas diskutuje izrađene u širokom konsultativnom procesu sa jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, organizacijama civilnog društva, državnim institucijama i organima i nezavisnim telima, kako bi se stekao uvid u sve aspekte sprovođenja politika koje mogu da doprinesu unapređenju položaja Roma u Srbiji, i izradile osnove koje mogu da pomognu izradi kvalitetnog strateškog dokumenta.

Paunović napominje da je Vlada Republike Srbije posvećena rešavanju problema sa kojima se suočava romska nacionalna manjina, imajuću u vidu da u vremenu teške ekonomske krize koja je pogodila sve građane, njihov problem postaje sve složeniji. Ona se osvrnula na institucionalno jačanje uspostavljanjem Saveta za unapređenje položaja Roma, kao i funkciju koju ima Nacionalni Savet romske nacionalne manjine u ovom procesu.

Predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i Dekade uključivanja Roma Nenad Ivanišević istakao je da će Savet u narednom periodu intenzivirati svoj rad. On navodi da je potpisivanjem Povelje o nastavku Dekade uključivanja Roma država pokazala spremnost da nastavi sa aktivnostima na unapređivanju položaja Roma. Ivanišević navodi da će Vladin Savet za unapređenje položaja Roma zajedno sa resornim ministarstvom nastojati da uspostavi saradnju sa zemljama u okruženju sa ciljem preuzimanja najboljih politika koje su usmerene ka rešavanju pitanja vezenih za položaj i status Roma.

Dragoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava, izrazio je zadovoljstvo što se u izradu Polazne studije, koja je osnov za buduću Strategiju, uključio širok krug učesnika i naglasio da nova Strategija mora da otkloni nedostatke prethodne kako u teorijskom, tako i u praktičnom pristupu.

Vitomir Mihajlović, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, naglasio je važnost diskusije o osnovama koje će poslužiti kao važan segment u izradi nove Strategije, čije mere i aktivnosti moraju biti efikasnije u odnosu na Strategiju iz 2009. godine, na polju smanjivanja razlika između Roma i većinskog stanovništva, a posebno mere smanjivanja stope siromaštva.

Predsednik Stalne konferencije romskih udruženja građana – Liga Roma, Osman Balić, osvrnuo se na pitanja koja bi trebalo da budu deo polazne studije, kao što su politička organizacija Roma u partije kao sredstvo borbe za ostvarivanje prava svoje zajednice, zatim pitanja institucionalizacije i redefinisanje pitanja bezbednosti. On podseća Rome na važnost romskog dijaloga kao kulturnog procesa i apleluje na održavanje kulture i tradicije pripadnika romske zajednice.

Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo, izrazila je zadovoljstvo što je imala mogućnost da podrži konsultativni dijalog u procesu izrade Polaznih osnova, kao i današnju konferenciju na kojoj je učešće uzeo veliki broj učesnika koji se bave pitanjima unapređenja položaja Roma. Ona navodi da su u periodu od 2005-2015. godine napravljeni vidni rezultati u sprovođenju Strategije, što je posebno primetno na lokalnom nivou, ali da moramo nastojati da aktivnosti intenziviramo i jasno odredimo odgovornost svih relevantnih aktera i participacije samih Roma.

Na konferenciji su predstavljene Polazne osnove za izradu Strategije za inkluziju Roma u Srbiji usaglašene sa Strategijom Evropa 2020, Izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u RS, argumenti za drugu Dekada Roma, regionalna saradnja i koordinacija Romskih strategija u jugoistočnoj Evropi, kao i problemi siromaštva iz perspektive ljudskog razvoja, društveni i kulturni potencijal Roma i kulturna politika kao instrument socijalne inkluzije Roma, na koje su učesnici dali svoje komentare tokom diskusija.

Konferenciju je organizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društo iz Beograda.

Učešće na konferenciji uzeli su predstavnici državnih organa i institucija, skupštinskih odbora, jedinica lokalne samouprave, međunarodnih organizacija, nezavisnih tela, kao i predstavnici organizacija civilnog društva.

Izvor: www.ljudskaprava.gov.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <


Blog > <

Earlier
Milkica Dimitrijević
Lečila sam se od osteosarkoma, oblika raka kostiju, tokom IV razreda srednje škole. Te godine sam u školi provela ukupno [...]
pet, jun 26, 2020
Source: Inkluzija blog
Iva Eraković
Pandemija virusom COVID-19 uzdrmala je planetu na mnogo načina, među kojima je prvi zdravstveni aspekt. Dok se o dalekosežnim posledicama [...]
uto, jun 23, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Držim se za ogradu terase na jedanaestom spratu, oivičenu mojim paničnim strahom od visine. Pri samoj pomisli na skok padobranom [...]
sri, jun 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
Gordana Gordana sedi ispred mene i krši ruke. Te godine se razvela, ostala bez posla i doživela moždani udar. Mnogo je [...]
pet, jun 12, 2020
Source: Inkluzija blog
Đorđe Vasiljević - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đorđa Vasiljevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Pre dve [...]
pon, jun 01, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Decilna raspodela potrošnje i prihoda u Republici Srbiji u 2018. godini
Jul, 2020 arrow right xlsx [63 KB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]