Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Usvojen Izveštaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu

Objavljeno 28.05.2019.

Vlada Republike Srbije - logoVlada Republike Srbije usvojila je 16. maja 2019. godine Izveštaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja (NAPZ) za 2018. godinu. Prioriteti politike zapošljavanja u 2018. godini utvrđeni NAPZ podrazumevali su: poboljšanje uslova na tržištu rada i unapređenje institucija tržišta rada, zatim podsticanje zapošljavanja i uključivanja teže zapošljivih lica na tržište rada i podršku regionalnoj i lokalnoj politici zapošljavanja, kao i unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapital.

U skladu sa navedenim prioritetima politike zapošljavanja, u mere aktivne politike zapošljavanja (MAPZ) u 2018. godini uključeno je 152.936 nezaposlenih lica, dok je uz podršku projekta iz IPA 2013 programskog ciklusa, u MAPZ (obuka na zahtev poslodavca – za nezaposlene, subvencija za samozapošljavanje i subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih) uključeno dodatnih 1.896 nezaposlenih lica. Prioritet za uključivanje u MAPZ imala su nezaposlena lica iz kategorija teže zapošljivih – mladi, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija i nisko kvalifikovani, osobe s invaliditetom, Romi/kinje, kao i druga teže zapošljiva lica iz posebno osetljivih kategorija nezaposlenih. Mere su realizovane sredstvima koja su opredeljena u Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje, Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i u budžetima jedinica lokalne samouprave.

U cilju unapređenja institucionalnog okvira u oblasti rada i zapošljavanja, tokom 2018. godine usvojeni su Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca, Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, dok je Vlada u julu 2018. godine usvojila Odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada. Takođe, osmi put za redom, sprovedena je Godišnja nacionalna anketa o potrebama poslodavaca 2018/2019, u okviru koje je realizovano terensko istraživanje sa malim, srednjim i velikim privrednim subjektima u osam makrosektora privrede, u cilju identifikovanja potreba poslodavaca za zanimanjima, posebnim znanjima, veštinama i kompetencijama.

U pogledu unapređenja kvaliteta radne snage i ulaganja u ljudski kapital, tokom 2018. godine nastavilo se sa promocijom, organizovanjem i učešćem na sajmovima i manifestacijama iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja. Takođe, u izveštaju je navedeno da je u 2018. godini započeta, odnosno nastavljena realizacija niza projekata, između ostalih i projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih”.

Izveštaj je podnelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP) kao resorno ministarstvo, ali su u njegovoj pripremi i realizaciji pojedinih aktivnosti učestvovala i druga ministarstva, institucije i partneri, u skladu sa svojom nadležnošću.

Aktivnosti realizovane u 2018. godini predstavljaju nastavak procesa započetih u prethodnom periodu i usmerene su ka dostizanju opšteg cilja politike zapošljavanja utvrđenog Nacionalnom strategijom zapošljavanja za period 2011–2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 37/11), odnosno uspostavljanju efikasnog, stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti u Republici Srbiji do kraja 2020. godine, uz potpuno usaglašavanje politike zapošljavanja i institucija tržišta rada sa pravnim tekovinama EU, navodi se u Izveštaju.

Kliknite da preuzmete Izveštaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu (.doc).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Milutin Savić
LICEULICE prodavce ste i prošle godine sretali na ulicama, na kojima se svakoga dana trude da zarade za dostojanstven život, [...]
uto, jan 14, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]