Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Usvojen Izveštaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu

Objavljeno 28.05.2019.

Vlada Republike Srbije - logoVlada Republike Srbije usvojila je 16. maja 2019. godine Izveštaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja (NAPZ) za 2018. godinu. Prioriteti politike zapošljavanja u 2018. godini utvrđeni NAPZ podrazumevali su: poboljšanje uslova na tržištu rada i unapređenje institucija tržišta rada, zatim podsticanje zapošljavanja i uključivanja teže zapošljivih lica na tržište rada i podršku regionalnoj i lokalnoj politici zapošljavanja, kao i unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapital.

U skladu sa navedenim prioritetima politike zapošljavanja, u mere aktivne politike zapošljavanja (MAPZ) u 2018. godini uključeno je 152.936 nezaposlenih lica, dok je uz podršku projekta iz IPA 2013 programskog ciklusa, u MAPZ (obuka na zahtev poslodavca – za nezaposlene, subvencija za samozapošljavanje i subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih) uključeno dodatnih 1.896 nezaposlenih lica. Prioritet za uključivanje u MAPZ imala su nezaposlena lica iz kategorija teže zapošljivih – mladi, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija i nisko kvalifikovani, osobe s invaliditetom, Romi/kinje, kao i druga teže zapošljiva lica iz posebno osetljivih kategorija nezaposlenih. Mere su realizovane sredstvima koja su opredeljena u Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje, Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i u budžetima jedinica lokalne samouprave.

U cilju unapređenja institucionalnog okvira u oblasti rada i zapošljavanja, tokom 2018. godine usvojeni su Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca, Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, dok je Vlada u julu 2018. godine usvojila Odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada. Takođe, osmi put za redom, sprovedena je Godišnja nacionalna anketa o potrebama poslodavaca 2018/2019, u okviru koje je realizovano terensko istraživanje sa malim, srednjim i velikim privrednim subjektima u osam makrosektora privrede, u cilju identifikovanja potreba poslodavaca za zanimanjima, posebnim znanjima, veštinama i kompetencijama.

U pogledu unapređenja kvaliteta radne snage i ulaganja u ljudski kapital, tokom 2018. godine nastavilo se sa promocijom, organizovanjem i učešćem na sajmovima i manifestacijama iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja. Takođe, u izveštaju je navedeno da je u 2018. godini započeta, odnosno nastavljena realizacija niza projekata, između ostalih i projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih”.

Izveštaj je podnelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP) kao resorno ministarstvo, ali su u njegovoj pripremi i realizaciji pojedinih aktivnosti učestvovala i druga ministarstva, institucije i partneri, u skladu sa svojom nadležnošću.

Aktivnosti realizovane u 2018. godini predstavljaju nastavak procesa započetih u prethodnom periodu i usmerene su ka dostizanju opšteg cilja politike zapošljavanja utvrđenog Nacionalnom strategijom zapošljavanja za period 2011–2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 37/11), odnosno uspostavljanju efikasnog, stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti u Republici Srbiji do kraja 2020. godine, uz potpuno usaglašavanje politike zapošljavanja i institucija tržišta rada sa pravnim tekovinama EU, navodi se u Izveštaju.

Kliknite da preuzmete Izveštaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu (.doc).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Željko Mitkovski - Beogradski Ignite
Transkript govora Željka Mitkovskog na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Dolazim iz Fondacije „Ana i [...]
pet, avg 28, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]