Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Usvojen Izveštaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu

Objavljeno 28.05.2019.

Vlada Republike Srbije - logoVlada Republike Srbije usvojila je 16. maja 2019. godine Izveštaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja (NAPZ) za 2018. godinu. Prioriteti politike zapošljavanja u 2018. godini utvrđeni NAPZ podrazumevali su: poboljšanje uslova na tržištu rada i unapređenje institucija tržišta rada, zatim podsticanje zapošljavanja i uključivanja teže zapošljivih lica na tržište rada i podršku regionalnoj i lokalnoj politici zapošljavanja, kao i unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapital.

U skladu sa navedenim prioritetima politike zapošljavanja, u mere aktivne politike zapošljavanja (MAPZ) u 2018. godini uključeno je 152.936 nezaposlenih lica, dok je uz podršku projekta iz IPA 2013 programskog ciklusa, u MAPZ (obuka na zahtev poslodavca – za nezaposlene, subvencija za samozapošljavanje i subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih) uključeno dodatnih 1.896 nezaposlenih lica. Prioritet za uključivanje u MAPZ imala su nezaposlena lica iz kategorija teže zapošljivih – mladi, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija i nisko kvalifikovani, osobe s invaliditetom, Romi/kinje, kao i druga teže zapošljiva lica iz posebno osetljivih kategorija nezaposlenih. Mere su realizovane sredstvima koja su opredeljena u Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje, Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i u budžetima jedinica lokalne samouprave.

U cilju unapređenja institucionalnog okvira u oblasti rada i zapošljavanja, tokom 2018. godine usvojeni su Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca, Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, dok je Vlada u julu 2018. godine usvojila Odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada. Takođe, osmi put za redom, sprovedena je Godišnja nacionalna anketa o potrebama poslodavaca 2018/2019, u okviru koje je realizovano terensko istraživanje sa malim, srednjim i velikim privrednim subjektima u osam makrosektora privrede, u cilju identifikovanja potreba poslodavaca za zanimanjima, posebnim znanjima, veštinama i kompetencijama.

U pogledu unapređenja kvaliteta radne snage i ulaganja u ljudski kapital, tokom 2018. godine nastavilo se sa promocijom, organizovanjem i učešćem na sajmovima i manifestacijama iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja. Takođe, u izveštaju je navedeno da je u 2018. godini započeta, odnosno nastavljena realizacija niza projekata, između ostalih i projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih”.

Izveštaj je podnelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP) kao resorno ministarstvo, ali su u njegovoj pripremi i realizaciji pojedinih aktivnosti učestvovala i druga ministarstva, institucije i partneri, u skladu sa svojom nadležnošću.

Aktivnosti realizovane u 2018. godini predstavljaju nastavak procesa započetih u prethodnom periodu i usmerene su ka dostizanju opšteg cilja politike zapošljavanja utvrđenog Nacionalnom strategijom zapošljavanja za period 2011–2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 37/11), odnosno uspostavljanju efikasnog, stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti u Republici Srbiji do kraja 2020. godine, uz potpuno usaglašavanje politike zapošljavanja i institucija tržišta rada sa pravnim tekovinama EU, navodi se u Izveštaju.

Kliknite da preuzmete Izveštaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu (.doc).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
RBC podržava nove preduzetnike i preduzetnice na njihovom preduzetničkom putu
Razvojni biznis centar Kragujevac od 2018. godine uključen je u realizaciju evropskog programa Erazmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young [...]
sri, jul 31, 2019
Source: Inkluzija blog
Znak pitanja App
U prethodna 2 teksta pisala sam o nastanku Znak pitanja App, kako se prave kvizovi („Znak pitanja – Učenje kroz [...]
čet, jul 18, 2019
Source: Inkluzija blog
Biljana Mladenović
Piše: Biljana Mladenović, zamenica menadžerke i ekonomska analitičarka, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije „Na ono što [...]
pet, jun 28, 2019
Source: Inkluzija blog
Znak pitanja App
U prethodnom blogu „Znak pitanja – Učenje kroz igru” govorili smo o specifičnostima i mogućnostima Znak pitanja aplikacije koja se [...]
uto, jun 18, 2019
Source: Inkluzija blog
Znak pitanja App
Rad sa decom je izazovan i zahteva puno kreativnosti i raznovrsnog materijala kako bi savladavanje gradiva i učenje bilo lako, [...]
pet, maj 17, 2019
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]
Program za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja – Zbornik istraživačkih radova
Maj, 2019 arrow right pdf [3 MB]
Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
Mart, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine
Februar, 2019 arrow right pdf [5 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu
Februar, 2019 arrow right pdf [762 KB]
Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji
Decembar, 2018 arrow right pdf [8 MB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura
Novembar, 2018 arrow right pdf [2 MB]