Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Usvojen Izveštaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu

Objavljeno 28.05.2019.

Vlada Republike Srbije - logoVlada Republike Srbije usvojila je 16. maja 2019. godine Izveštaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja (NAPZ) za 2018. godinu. Prioriteti politike zapošljavanja u 2018. godini utvrđeni NAPZ podrazumevali su: poboljšanje uslova na tržištu rada i unapređenje institucija tržišta rada, zatim podsticanje zapošljavanja i uključivanja teže zapošljivih lica na tržište rada i podršku regionalnoj i lokalnoj politici zapošljavanja, kao i unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapital.

U skladu sa navedenim prioritetima politike zapošljavanja, u mere aktivne politike zapošljavanja (MAPZ) u 2018. godini uključeno je 152.936 nezaposlenih lica, dok je uz podršku projekta iz IPA 2013 programskog ciklusa, u MAPZ (obuka na zahtev poslodavca – za nezaposlene, subvencija za samozapošljavanje i subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih) uključeno dodatnih 1.896 nezaposlenih lica. Prioritet za uključivanje u MAPZ imala su nezaposlena lica iz kategorija teže zapošljivih – mladi, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija i nisko kvalifikovani, osobe s invaliditetom, Romi/kinje, kao i druga teže zapošljiva lica iz posebno osetljivih kategorija nezaposlenih. Mere su realizovane sredstvima koja su opredeljena u Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje, Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i u budžetima jedinica lokalne samouprave.

U cilju unapređenja institucionalnog okvira u oblasti rada i zapošljavanja, tokom 2018. godine usvojeni su Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca, Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, dok je Vlada u julu 2018. godine usvojila Odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada. Takođe, osmi put za redom, sprovedena je Godišnja nacionalna anketa o potrebama poslodavaca 2018/2019, u okviru koje je realizovano terensko istraživanje sa malim, srednjim i velikim privrednim subjektima u osam makrosektora privrede, u cilju identifikovanja potreba poslodavaca za zanimanjima, posebnim znanjima, veštinama i kompetencijama.

U pogledu unapređenja kvaliteta radne snage i ulaganja u ljudski kapital, tokom 2018. godine nastavilo se sa promocijom, organizovanjem i učešćem na sajmovima i manifestacijama iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja. Takođe, u izveštaju je navedeno da je u 2018. godini započeta, odnosno nastavljena realizacija niza projekata, između ostalih i projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih”.

Izveštaj je podnelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP) kao resorno ministarstvo, ali su u njegovoj pripremi i realizaciji pojedinih aktivnosti učestvovala i druga ministarstva, institucije i partneri, u skladu sa svojom nadležnošću.

Aktivnosti realizovane u 2018. godini predstavljaju nastavak procesa započetih u prethodnom periodu i usmerene su ka dostizanju opšteg cilja politike zapošljavanja utvrđenog Nacionalnom strategijom zapošljavanja za period 2011–2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 37/11), odnosno uspostavljanju efikasnog, stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti u Republici Srbiji do kraja 2020. godine, uz potpuno usaglašavanje politike zapošljavanja i institucija tržišta rada sa pravnim tekovinama EU, navodi se u Izveštaju.

Kliknite da preuzmete Izveštaj o realizaciji Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu (.doc).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Hologram je trodimenzionalna slika predmeta koju možemo shvatiti čulima. U pitanju je slika dobijena interferencom dva svetlosna talasa, kao rekonstrukciju [...]
čet, nov 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
U okviru Nacionalne strategije za rodnu ravopravnost (2016-2020) istaknut je nepovoljan položaj žena na selu. Većina žena na selu ne [...]
uto, nov 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Igra je sveprisutan i univerzalan aspekt detinjstva, globalno prepoznat po svojoj važnosti za razvoj dece. Ona pruža deci dragocene mogućnosti [...]
sub, nov 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Gostujući bloger
Gost Bloga o socijalnom uključivanju: Strahinja Popović Bilo da posmatramo proteste koji su eskalirali u Keniji u periodu posle izbora 2008. [...]
sri, nov 04, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Hendikep ne znači imati neko oboljenje, već biti onemogućen da ostvariš svoja osnovna ljudska prava. Ne zato što nećeš da [...]
uto, okt 27, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]