Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Usvojen Program ekonomskih reformi za period 2016-2018

Objavljeno 08.03.2016.

Vlada Republike Srbije - logoVlada Republike Srbije usvojila je 3. marta 2016. godine Program ekonomskih reformi za period od 2016. do 2018. godine. Program je, kroz širok krug konsultacija na svim nivoima, pripremilo Ministarstvo finansija, uz podršku Republičkog sekretarijata za javne politike i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, koji su vršili koordinaciju izrade dela programa koji se odnosi na prioritetne strukturne reforme.

Program ekonomskih reformi (Economic Reform Programme – ERP) je dokument koji je Republika Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, u predpristupnom periodu izradila u cilju uspostavljanja platforme za efikasnije fiskalno planiranje i kordinaciju ekonomskih politika.

ERP sadrži srednjoročni okvir makroekonomske i fiskalne politike, kao i konkretne prioritetne strukturne reforme, kojima se neposredno podržava makro-fiskalni okvir, otklanjaju prepreke privrednom rastu i povećava konkurentnost nacionalne ekonomije.

Prioritetne strukturne reforme, kojih ima 15, predstavljene su u skladu sa metodološkim smernicama Evropske komisije (EK) i organizovane u osam ključnih oblasti: upravljanje javnim finansijama; infrastruktura; razvoj sektora poljoprivrede, industrije i usluga; poslovni ambijent, korporativno upravljanje i borba protiv sive ekonomije; tehnološka apsorpcija i inovacije; trgovinska integrisanost, zaposlenost i tržište rada; socijalno uključivanje, smanjenje siromaštva i promovisanje jednakih mogućnosti. Ujedno je predstavljena dinamika sprovođenja aktivnosti za realizaciju ovih reformi, kao i efekti sprovođenja prioritetnih strukturnih reformi na budžet.

Makroekonomski i fiskalni okvir pripremilo je Ministarstvo finansija u saradnji sa Narodom bankom Srbije, uz oslanjanje u velikoj meri na Fiskalnu strategiju za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu, dok je RSJP koordinirao proces utvrđivanja glavnih prepreka privrednom rastu i konkurentnosti i formulisanja politika u saradnji sa nadležnim institucijama. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva izradio je analizu uticaja na društvo (Social Impact Assessment) svih prioritetnih strukturnih reformi identifikovanih u Programu. Analiza uticaja na društvo sprovedena je na bazi Smernica Evropske komisije (Guidance for assessing Social Impacts within the Commission Impact Assessment system).

ERP je rezultat širokog kruga konsultacija i saradnje sa predstavnicima OECD, Evropske Komisije, Delegacije EU, predstavnicima javne uprave, stručne i akadamske javnosti i civilnog društva.

Radi boljeg nadzora sprovođenja prioritetnih strukturnih reformi i mera fiskalnog planiranja, EK će u 2016. godini na osnovu evaluacije, dati konkretne nacionalne strateške smernice za ceo program. EK će analizirati i pratiti sprovođenje, a zaključci evaluacije će se sadržati u godišnjem izveštaju o napretku.

Kliknite da preuzmete Program ekonomskih reformi za period od 2016. do 2018. godine.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Željko Mitkovski - Beogradski Ignite
Transkript govora Željka Mitkovskog na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Dolazim iz Fondacije „Ana i [...]
pet, avg 28, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]