Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Dodeljene nagrade jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. godini

Objavljeno 04.11.2020.

Dodela nagrada jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. godiniGradska opština Vračar iz Beograda dobitnik je Nagrade za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2019. godini, i to za kontinuirani rad na unapređenju pristupačnosti kroz realizaciju planiranih aktivnosti za prethodnu godinu u okviru Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređenje pristupačnosti Gradske opštine Vračar za period od 2018. do 2025. godine. Grad Niš dobitnik je priznanja za doprinos unapređenju pristupačnosti gradskog jezgra, dok je Opština Svilajnac dobitnica priznanja za kontinuirani rad na pravovremenom planiranju i unapređenju pristupačnosti na svojoj terotoriji u prethodnoj godini. Nagradu četvrti put dodeljuje Zaštitnik građana u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalnom konferencijom gradova i opština. Pohvale za razvoj pristupačnosti ove godine su pripale Kikindi, Žabarima i Beloj Palanci, a zahvalnice za učešće na Javnom pozivu za dodelu nagrada dobile su Sremska Mitrovica, Leskovac, Sombor i Vrnjačka Banja.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić je na ceremoniji dodele nagrada, koja je organizovana u Klubu poslanika 20. oktobra ove godine, podsetio da se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju sa preprekama pri kretanju, korišćenju javnog prevoza, ostvarivanju prava na informisanje i komunikaciju. „Nepristupačne su upravo one ustanove i institucije kojima građani treba da pristupe kako bi ostvarili svoja elementarna prava, kao što su centri za socijalni rad, domovi zdravlja, filijale i ispostave RF PIO, opštinske i gradske uprave“, kazao je Pašalić i naglasio da posebno zabrinjava trend da se grade novi objekti, a stari rekonstruišu bez primene standarda pristupačnosti. „Društvo kojem stremimo je ono u kojem će svakoj osobi biti omogućeno da samostalno živi i učestvuje u svim aspektima života ravnopravno sa drugima, a pristupačnost je preduslov za puno učešće svih u društvu“, zaključio je Pašalić.

Nagrada za pristupačnost u Srbiji se dodeljuje po uzoru na City Access Award koju je inicirala Evropska komisija, kazala je Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Ona je ukazala na ključne iskorake u sferi javnih politika koje se odnose na osobe sa invaliditetom. „U martu smo usvojili novu Strategiju za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za period od 2020. do 2024. godine. Još važnije je da smo krajem prošle godine imali širok konsultativni proces sa organizacijama civilnog društva koje rade sa osobama sa invaliditetom, a u narednim danima će biti objavljen Nacrt akcionog plana za ovu Strategiju“, kazala je Jovanović Arijas i istakla da je tema pristupačnosti izuzetno primećena u pomenutom strateškom i akcionom planu, te da su predviđene mere koje se odnose na unapređenje fizičke, ali i komunikacione i informacione pristupačnosti. Ona je ocenila da Srbija ima prilično dobro razvijenu zakonsku regulativu, ali da implementacija mora da bude mnogo bolja. „Izuzetno je dobro što je Vlada formirala Radnu grupu za usaglašavanje mera za unapređenje pristupačnosti“, naglasila je Jovanović Arijas.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije pruža podršku ministarstvima da unaprede načine praćenja u oblasti unapređenja pristupačnosti, pa su tako razvijeni indikatori za pristupačnost objekata javne namene i vaspitno-obrazovnih ustanova. Nedavno je inicirana izrada lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u nekoliko opština, a Tim pruža i podršku opštinama u pripremi tehničke dokumentacije koja je preduslov za ostvarivanje pristupačnosti objekata. Menadžerka Tima zaključila je da na lokalnom nivou postoji želja i spremnost da se na tome radi, ali da jeste potrebna dodatna i stručna podrška u tom pogledu.

„Želeli bismo da i više lokalnih samouprava kandidovanjem svojih projekata i aktivnosti učestvuje u konkurenciji za dodelu nagrade“, kazao je Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). „Smisao ove nagrade je pozitivna konkurencija, a smisao svake lokalne samouprave je zadovoljstvo građana i mogućnost svih građana, a posebno ugroženih kategorija, da imaju odgovarajuće usluge u kvalitetu i obimu koji je neophodan i koji se očekuje“, kazao je Staničić i naglasio da je Vračar, kao nagrađena opština, iskoristila mogućnost međuopštinske saradnje, dok je Niš razvio međunarodnu saradnju sa Milanom. „SKGO je usmeren ka urbanoj mobilnosti, a pristupačnost je upravo deo teme mobilnosti, koje nema ukoliko svi građani nemaju istu mogućnost“, zaključio je Staničić.

Miodrag Počuč, član Saveta Zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom, kazao je da su osobe sa invaliditetom najvažnija ciljna grupa kada je u pitanju pristupačnost, zatim osobe sa trajnim zdravstvenim problemima i stari ljudi. „Pristupačnost podrazumeva da svaka osoba može da koristi bilo koji deo okruženja ili bilo koju informaciju na jednakom nivou“, kazao je Popuč i istakao da se ovaj pojam često odnosi na zdravstvene ustanove ili ustanove socijalne zaštite, ali da pristupačnost mora da postoji u turizmu, kulturi, u obrazovanju i svim drugim aspektima života. „Sve što je napravljeno u našem okruženju, napravljeno je za prosečnu osobu ili za osobe sa invaliditetom, odnosno dve krajnosti koje nisu dobre. Zato je potrebno postizanje balansa, da jedan proizvod može da koristi najveći mogući broj ljudi“, objasnio je Počuč i zaključio da u cilu ostvarivanja pune pristupačnosti na lokalnom nivou, moramo imati političku odluku o tome, kontinuitet, korišćenje primera dobre prakse, strateško planiranje, razmenu informacija, komunikaciju i adekvatnu promociju.

Vidan Danković, član Saveta Zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom, kazao je da je pristupačnost u Srbiji u razvoju, jer se barijere uklanjaju i postoji razumevanje za implementaciju standarda pristupačnosti. „Pristupačnost može da postoji samo ako postoji saradnja lokalnih samouprava i osoba sa invaliditetom koje svoje potrebe uglavnom artikulišu kroz udruženja građana“, kazao je Danković i objasnio da pristupačnost treba da posmatramo kao investiciju i međusektorski posao koji traje duže u odnosu na pojedinačni projekat, te da posebno moramo da imamo u vidu održavanje svega onoga što smo do sada postigli na polju pristupačnosti.

Ceremoniju dodele nagrade možete posledati na ovom linku.

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]