Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Indeks rodne ravnopravnosti za 2019: Još uvek daleko od cilja

Objavljeno 21.10.2019.

Indeks rodne ravnopravnosti EU 2019.U oblasti rodne ravnopravnosti Evropska unija (EU) i dalje napreduje brzinom puža. Najnoviji Indeks rodne ravnopravnosti Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE), koji ove godine iznosi 67,4, ukazuje na porast rodne ravnopravnosti za samo jedan poen u odnosu na 2017. godinu. Švedska je i dalje na vrhu liste sa 83,6 bodova, a sledi je Danska sa 77,5 bodova. Grčka i Mađarska treba da ulože najviše napora kako bi postigle napredak, jer je rezultat u ovim zemljama niži od 52 poena. Najviše je napredovala Portugalija sa rastom od 3,9 bodova, a odmah iza nje sledi Estonija, koja je napredovala za 3,1 poena.

„Krećemo se u dobrom smeru, ali smo i dalje daleko od cilja. Indeks, koji predstavlja merilo za rodnu ravnopravnost u EU, pokazuje da je rezultat za skoro polovinu država članica niži od 60 bodova. Budući da se u novom sazivu Evropskog parlamenta i Komisije utvrđuju i definišu prioriteti EU za sledeći strateški okvir, ključno je brže uvođenje rodne ravnopravnosti”, kaže Virginija Langbak, direktorka EIGE-a.

Najlošiji rezultati su zabeleženi u domenu moći i oni se odnose na ravnopravnost u donošenju odluka. Istovremeno, upravo je u toj oblasti zabeležen najveći napredak. Napredak je posledica veće zastupljenosti žena na upravljačkim pozicijama kompanija, ali je zabeležen u svega nekoliko država članica. Francuska je jedina država u kojoj je barem 40% pripadnika/ca oba pola zastupljeno u upravnim odborima kompanija.

Usredsređenost na ravnotežu između poslovnog i privatnog života

Ravnoteža između poslovnog i privatnog života i njena povezanost s rodnom ravnopravnošću u posebnom je fokusu ovogodišnjeg Indeksa. Roditeljsko odsustvo jedna je od najznačajnijih mera politike kojom se podržavaju roditelji koji balansiraju između poslova brige i zaposlenja, ali ono nije dostupno svima. U EU 28% žena i 20% muškaraca nema pravo na roditeljsko odsustvo.

Dostupnost finansijski prihvatljivih i kvalitetnih usluga brige u predškolskom uzrastu posebno je važno za postizanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Međutim, briga nije potrebna samo deci. Starenje i stope invaliditeta su u porastu u EU, što za posledicu ima porast potražnje za dugoročnim uslugama brige za starije osobe i osobe sa invaliditetom. U EU, žene koje su u životnoj dobi pred penziju snose većinu tereta neformalne, dugoročne brige za druge. Razlika je značajna u starosnoj grupi od 50 do 64 godine: 21% žena i 11% muškaraca brine za starije i/ili osobe sa invaliditetom barem nekoliko dana nedeljno.

U okviru analize u pogledu ravnoteže između poslovnog i privatnog života, u Indeksu je takođe ispitano imaju li žene i muškarci iste mogućnosti za fleksibilan rad, pohađanje obuka i pristup različitim vrstama prevoza, posebno za odlazak na posao. Za ravnotežu između poslovnog i privatnog života fleksibilni radni uslovi izuzetno su važni. EIGE-ova tabela indikatora ravnoteže između poslovnog i privatnog života prikazuje različite načine na koje ljudi postižu ravnotežu, odnosno da li su mogućnosti jednako dostupne ženama i muškarcima, a nudi i nove ideje za praćenje Evropskog stuba socijalnih prava i Inicijative za ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

O Indeksu rodne ravnopravnosti

Indeks rodne ravnopravnosti je alat za merenje napretka u oblasti rodne ravnopravnosti u EU, koji je razvio Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE). Indeks obuhvata šest osnovnih domena: rad, novac, znanje, vreme, moć i zdravlje, kao i dva satelitska domena: nasilje nad ženama i unakrsne nejednakosti. Indeks ukazuje na područja u kojima je potreban napredak, čime se pruža podrška kreatorima politika u osmišljavanju delotvornijih mera za unapređivanje rodne ravnopravnosti.

Indeks takođe prikazuje različite realnosti sa kojima se suočavaju različite grupe žena i muškaraca. U okviru Indeksa se analizira na koji se način faktori poput invaliditeta, starosti, nivoa obrazovanja, zemlje rođenja i tipa porodice ukrštaju sa polom u stvaranju različitih životnih puteva ljudi. Indeks prvi put ističe situaciju LGBTQI+ zajednice, kao i Romkinja i muslimanki u domenima gde su dostupni podaci.

Kliknite da pristupite Indeksu rodne ravnopravnosti.

Izvor: eige.europa.eu

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]