Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Javni poziv za pružanje mentorske podrške u pripremi predloga projekata za konkurs Evropskog PROGRESa – “Podrška lokalnim mehanizmima rodne ravnopravnosti”

Objavljeno 26.09.2016.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavljuje javni poziv za pružanje mentorske i savetodavne podrške u pripremi predloga projekata za konkurs “Podrška lokalnim mehanizmima rodne ravnopravnosti”, koji je objavio Evropski PROGRES, najveći razvojni program u Srbiji čiju realizaciju finansijski podržavaju Evropska unija i Vlada Švajcarske u partnerstvu sa Vladom Srbije.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije želi da pruži mentorsku i savetodavnu podršku lokalnim samoupravama i lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost (sa sedištem u 34 lokalne samouprave na jugoistoku i jugozapadu Srbije koje su uključene u realizaciju Evropskog PROGRESa), u pripremi predloga projekta za konkurs »Podrška lokalnim mehanizmima rodne ravnopravnosti«. Informacije o uslovima konkursa dostupne su na internet stranici Evropskog PROGRESa. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije prepoznao je ovaj konkurs kao izuzetno značajnu priliku kojom će se unaprediti i istaći značaj rodne ravnopravnosti u lokalnim samoupravama u Republici Srbiji.

Savetodavna podrška Tima podrazumeva davanje komentara i predloga za izmene i dopune pripremljenih predloga projekata, kao i usmeravanje projektnih ideja u cilju što efikasnijeg i delotvornijeg uticaja na krajnje korisnike/ce.

Lokalne samouprave, odnosno lokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost iz 34 opštine na jugoistoku i jugozapadu Srbije svoje predloge projekta mogu proslediti Timu najkasnije do ponedeljka 3. oktobra 2016. godine do kraja dana. Prijave će biti razmatrane pod uslovom da se dostave sledeća dokumenta:

  • predlog projekta, popunjen na odgovarajućem formularu za prijavu, popunjen obrazac predloga budžeta projekta i popunjen obrazac plana rada. Napomena: predlozi projekata moraju se podneti na srpskom jeziku i treba da zadovoljavaju sve tražene formalne kriterijume konkursa Evropskog PROGRESa;
  • kopiju odluke o formiranju lokalnog mehanizma za rodnu ravnopravnost koja je na snazi i usvojena od nadležnih organa;
  • kopiju lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost koji je na snazi i usvojen od strane nadležnih organa.

Prijave koje ne zadovoljavaju navedene uslove neće biti razmatrane za pružanje mentorske i savetodavne podrške. Tim će pokušati da obezbedi savetodavnu podršku svima koji podnesu predloge projekta, a najmanje za prvih 20 opština – lokalnih mehanizama rodne ravnopravnosti koji budu podneli gore navedenu dokumentaciju.

Predviđena dinamika Tima u pružanju savetodavne i mentorske podrške:

  • Zainteresovane lokalne samouprave odnosno lokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost koji ispunjavaju gore navedene kriterijume šalju prijave i prateću dokumentaciju najkasnije do ponedeljka 3.10.2016. na e-mail adresu: irena.latinovic@gov.rs,
  • Tim obaveštava podnosioce prijava da li su ispunili sve uslove za pružanje savetodavne i mentorske podrške i da li su ušli u prvih 20 opština kojima će podrška biti pružena do 5.10.2016. godine,
  • Tim dostavlja komentare i sugestije na predloge projekata najkasnije do 7.10.2016. godine,
  • Kandidati obaveštavaju Tim o usvojenim komentarima/sugestijama uz obrazloženje ukoliko neke sugestije Tima ne žele da uvaže najkasnije do 9.10.2016. godine.

Za sve informacije ili pojašnjenja možete se obratiti na e-mail adresu: irena.latinovic@gov.rs.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]