Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Ka boljoj socijalnoj statistici za socijalnu Evropu

Objavljeno 28.09.2016.

calculator - ilustracijaEvropska komisija je usvojila predlog Uredbe o novom, integrisanu načinu prikupljanja i upotrebe podataka iz društvenih istraživanja kako bi se unapredila podrška pripremi politika uopšte, a naročito socijalnih politika.

Pouzdaniji skup podataka u pogledu socijalnih pokazatelja unaprediće analizu društvenih kretanja i doprineti dostizanju vrhunskog nivoa socijalne politike u Evropi.

Marijane Tisen, poverenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, veštine i mobilnost radne snage, kao i za evropsku statistiku (EUROSTAT) izjavila je: „Danas preduzimamo važan korak u modernizaciji socijalne statistike. Ipak, ne radi se ovde o brojevima, već o ljudima. Dobre politike počinju sa dobrim podacima. Potrebne su nam najpreciznije informacije o socijalnim pitanjima. Neophodni su nam ažurniji podaci koje bismo dobijali brže, da bismo osmišljavali socijalne politike koje su usaglašene sa stvarnim današnjim potrebama građana u Evropi. Današnji predlog je još jedan primer kako ova Komisija socijalnu dimenziju smešta u srž svog programa.“

Predloženom okvirnom Uredbom omogućiće se brže objavljivanje podataka, pošto se skraćuju rokovi za prenos u nizu oblasti. Takođe će se povećati uporedivost i koherentnost socijalnih statistika u EU, usklađujući sedam postojećih anketa domaćinstava koje se trenutno sprovode u EU i usaglašavanjem promenljivih koje su zajedničke za dve ili više anketa. Ovim će se, pored toga, pospešiti zajednička analiza društvenih fenomena, na osnovu novih metoda istraživanja. Osim toga, imaćemo bogatiji i širi skup podataka na raspolaganju, zahvaljujući primeni inovativnih pristupa i metoda u nacionalnim statističkim organima i kombinaciji podataka iz više izvora.

Izvor: ec.europa.eu

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]