Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Konferencija “U susret novoj Strategiji za unapređivanje položaja Roma”

Objavljeno 02.02.2015.

Romska zastava - ilustracijaKancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društo iz Beograda organizuju konferenciju “U susret novoj Strategiji za unapređivanje položaja Roma” sa ciljem da se zajednički pristupi i ukaže na smernice za pružanje relevantnih osnova za izradu nove Strategije za unapređivanje položaja Roma.

Konferencija će se održati 9. februara 2015. godine u Klubu poslanika (Tolstojeva 2) u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova.

Republika Srbija se 2005. godine, pristupajući Dekadi Roma i usvajajući nacionalni strateški okvir za unapređivanje položaja romske zajednice, jasno opredelila za ekonomsku i socijalnu inkluziju. Srbija se obavezala na poboljšanje položaja romske nacionalne manjine u saradnji sa međunarodnim partnerskim organizacijama i uz puno učešće romske nacionalne manjine. Najvažniji strateški dokument koji bi trebalo da doprinese ostvarenju ovog cilja je Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i prateći Akcioni plan za sprovođenje ove strategije od 2015. godine.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u partnerstvu sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, uz podršku „Making the Most of EU Funds for Roma“ Open Society Foundations iz Budimpešte i Fondacije za otvoreno društvo iz Beograda, pripremila je Polaznu studiju za izradu nove Strategije za inkluziju Roma usaglašene sa Strategijom Evropa 2020 kojom se predočavaju razlozi i osnove za izradu novog strateškog dokumenta. Takođe, na Konferenciji će biti predstavljen Izveštaj o implemetaciji Operativnih zaključaka Seminara o socijanom uključivanju Roma i Romkinja u RS održanom u junu 2013. godine, kao i inicijative koje daju doprinos za izradu Nove strategije.

Učesnici događaja biće predstavnici državnih organa i institucija, jedinica lokalne samouprave, međunarodnih organizacija, nezavisnih tela, kao i predstavnici organizacija civilnog društva.

Učešće na konferenciji treba potvrditi najkasnije do 6.2.2015. godine do 12 časova, na mail: ivana.denic@ljudskaprava.gov.rs, ili putem broja telefone 011 311 24 10, kontakt osoba Ivana Denić.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]